Jan Paweł II. Człowiek, który zmienił świat. Konferencja w Brześciu