Drodzy Czytelnicy!

Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa – u schyłku ubiegłego, 2017 roku, w wyniku pracy przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz naszej Redakcji, został opracowany i wydany drukiem “Katalog Miejsc Pamięci Narodowej w obwodzie brzeskim”. Niestety, z przyczyn finansowych nakład “Katalogu” został drastycznie ograniczony, a Katalog trafił tylko do ściśle ograniczonego grona odbiorców. Mimo to, praca ta pozwoliła systematyzować wiedzę na temat naszych miejsc pamięci w obwodzie brzeskim, na Polesiu, by też zawdzięczając tej wiedzy wypracować priorytety oraz zaplanować najpilniejsze zadania (część z których w roku bieżącym przez nas została już zrealizowana) przy ratowaniu naszych zabytków w celu ich zachowania dla przyszłych pokoleń Polaków.   – I nie tylko Polaków, bo także zamieszkujących te tereny Białorusinów oraz przedstawicieli innych narodowości, z którymi nasi przodkowie wspólnie tworzyli historię tego kraju.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, popularyzacji tematu, ale co najważniejsze – dla ułatwienia każdej zainteresowanej osobie odszukania i dotarcia do każdego konkretnego miejsca pamięci, w ramach realizacji projektu “Strażnicy Pamięci” nasz kolega redakcyjny, opiekun miejsc pamięci narodowej Eugeniusz Lickiewicz opracował w oparciu o “Katalog” oraz aktualne mapy drogowe obwodu brzeskiego – “Mapy polskich miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim”. Dlatego też pierwotny układ tematyczno-chronologiczny “Katalogu” został zmieniony i dla lepszej wizualizacji oraz ułatwienia z korzystania, zastosowano podczas tworzenia “Map” aktualny podział administracyjno-terytorialny obwodu brzeskiego.

Poniżej prezentujemy fragment “Mapy miejsc pamięci narodowej” na przykładzie jednego rejonu administracyjnego. Całość pracy natomiast w wersji pdf  już niebawem zapraszamy do obejrzenia w rubryce “Książki”.

Pamięć o naszych bohaterach narodowych, poczynając od Konfederatów Barskich i Powstańców kościuszkowskich, Powstańców listopadowych i styczniowych, o Legionistach J.Piłsudskiego i Żołnierzach Wojska Polskiego, co wywalczyli Polsce niepodległość, co tą niepodległość obronili w 1920 roku, co jej bronili także w roku 1939 oraz podczas II Wojny Światowej, o Żołnierzach Wyklętych którzy nie złożyli broni, nie godząc się na nową okupację radziecką – wydaje się być aktualna i ważna podczas świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bowiem oprócz Niepodległości, bohaterowie ci pozostawili po sobie współczesnym olbrzymi spadek duchowy, dając też przykład bezinteresownego służenia i miłości Ojczyzny. Cześć ich pamięci!

Red.

 

REJON BARANOWICKI (барановичский район)

 

1. ARABOWSZCZYZNA (STARE WOJKOWICZE). POMNIK „PAMIĘCI TRZECH POCHODÓW POLAKÓW”.

2. BARANOWICZE. GRÓB AL. F. UCZCIWKA, OCHOTNIKA Z Y.M.C.A., POLAKA Z CHICAGO.

3. BARANOWICZE. GRÓB ŻOŁNIERZA WOJSKA POLSKIEGO,
PORUCZNIKA 78 P.P. KAZIMIERZA JAKUBISZYNA.

4. BARANOWICZE. KWATERA ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO.

5. BARANOWICZE. POMNIK KU CZCI PRACOWNIKÓW ETAPU REPATRIACYJNEGO.

6.BARANOWICZE. ZBIOROWA MOGIŁA INTELIGENCJI POLSKIEJ Z CZASÓW II WŚ.

7.BRZOZÓWKA. ZBIOROWA MOGIŁA ŻOŁNIERZY
78. SŁUCKIEGO PUŁKU PIECHOTY WOJSKA POLSKIEGO.

8. CZERNICHOWO GÓRNE. KAPLICA GROBOWA RODU RDUŁTOWSKICH.

 

9.HORODYSZCZE. ZBIOROWA MOGIŁA POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH.

10.HORODYSZCZE. GRÓB ZAMORDOWANEGO W KOŁDYCZEWIE KS. JANA JEZIERSKIEGO.

11.HORODYSZCZE. POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY POLAKÓW – OFIAR OBOZU KONCENTRACYJNEGO W
KOŁDYCZEWIE.

12. ISZKOŁDŹ. GRÓB KSIĘDZA WINCENTEGO ŁOTAREWICZA,
ZAMORDOWANEGO PODCZAS WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ W ZAMKU MIRSKIM.

13.ISZKOŁDŹ. SYMBOLICZNY GRÓB POLEGŁYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ.

14.JUSZKIEWICZE. KWATERA NA CMENTARZU I TABLICA PAMIĄTKOWA W KOŚCIELE PW. ŚW.TRÓJCY
ZAMORDOWANYCH PRZEZ NKWD ŻOŁNIERZY AK.

15.JUSZKIEWICZE. TABLICA PAMIĄTKOWA W KOŚCIELE PW. ŚW. TRÓJCY KU CZCI ZAMORDOWANEMU PRZEZ HITLEROWCÓW KS. BOLESŁAWOWI RUTKOWSKIEMU.

16.KOŁDYCZEWO. ZBIOROWA MOGIŁA OFIAR HITLEROWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY.

17.KROSZYN. DĄB, POSADZONY PRZEZ IGNACEGO DOMEYKĘ.

18.MIŁOWIDY. POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY BOHATERSTWO POWSTAŃCÓW Z 1863 R.

19.POŁONECZKA. TABLICA POŚWIĘCONA I. DOMEYCĘ W KOŚCIELE pw.ŚW.JERZEGO.

20.STOŁOWICZE. KAMIEŃ Z TABLICĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ KONFEDERATÓW BARSKICH.

21.TUCHANOWICZE. KAMIEŃ FILARETÓW.

22.ZAOSIE. DWÓR MICKIEWICZÓW (REKONSTRUKCJA).

Źródła:
1. Katalog miejsc pamięci narodowej obwodu brzeskiego. KG RP w Brześciu,
Redakcja kwartalnika “Echa Polesia”. Brześć, 2017r.
2. Archiwum redakcji “Echa Polesia”.
3. Mapy dróg samochodowych obwodu brzeskiego (http://brest-ods.by).

Opracowanie: Eugeniusz Lickiewicz

Udostępnij na: