Drodzy Czytelnicy „Ech Polesia”

Drodzy Czytelnicy „Ech Polesia”

  Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was łaską zdrowia duszy i ciała, darem pokoju i mocą serca gotowego zawsze wierzyć i ufać Jego Słowu. Światło miłosiernej miłości płynące z przebitego Serca Zbawiciela i Jego Ran uwielbionych, niech towarzyszy Wam w codziennym pokonywaniu własnej niemocy oraz w odważnym dawaniu o Nim świadectwa wobec spotykanych ludzi.

Krzyżowa Droga Kościoła i Zmartwychwstanie

Krzyżowa Droga Kościoła i Zmartwychwstanie

Medialne doniesienia sprawiają, że niejeden katolik może popaść w głęboką depresję. Oto słyszymy bowiem o pustoszejących świątyniach, promowaniu herezji, odstępstwach od wiary, upadku moralności, radykalnym spadku powołań czy skandalu nadużyć seksualnych wśród części księży. Słowem – wielki kryzys Kościoła. To niewątpliwie prawda, niestety… Ale prawda ta w rozpacz wpędzi wyłącznie tych, którzy zapomną o drodze, […]

Bitwa pod Monte Cassino. Pomóż odnaleźć zdjęcia poległych

Bitwa pod Monte Cassino. Pomóż odnaleźć zdjęcia poległych

Muzeum Łazienki Królewskie poszukuje zdjęć żołnierzy poległych pod Monte Cassino, spoczywających na polskim cmentarzu wojennym we włoskim masywie. Fotografie, które staną na mogiłach, pozwolą upamiętnić bohaterów jednej z najdłuższych i najkrwawszych bitew II światowej. Akcję, zorganizowaną z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, zainicjowało Muzeum Łazienki Królewskie, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz […]

MOJA BARDZO SERDECZNA PROSBA

MOJA BARDZO SERDECZNA PROSBA

Dzień dobry! Przepraszam, że ośmieliłam się niepokoić  Państwa moim mailem. Stało się to za sprawą sugestii Pana Zbyszka Świło. Nazywam się Jolanta Iskra. Mieszkam w Olsztynie. Moje rodzinne korzenie siegaja Kresów – parafi Ikaźń leżącej w dawnym powiecie brasławskim województwa wileńskiego (obecnie Rejon Brasławski na Białorusi). Otwiedziłam kilkakrotnie rodzinne strony moich Bliskich. Jest tam piękny, wielki  […]

„Poleskie drogi do Niepodległej”

„Poleskie drogi do Niepodległej”

Będąc zaszczyconym propozycją streszczenia dla szpalt “Ilustrowanego Polesia” przeżyć tego kraju i jego mieszkańców, muszę zaznaczyć na wstępie, iż piszę ten artykuł, opierając się tylko na wspomnieniach i przeżyciach osobistych, ramy zaś wydawnictwa zmuszają mnie do rozpatrywania całokształtu sprawy w pobieżnej formie. Dla stworzenia pewnej ciągłości, muszę rozpocząć szkicowanie od czasów powstania, jako przełomowej chwili […]

Uroczystości z okazji 100. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Wincentego Łotarewicza w Iszkołdzi

Uroczystości z okazji 100. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Wincentego Łotarewicza w Iszkołdzi

W dniu 16 marca 2019 roku w kosciele pw. Św.Trójcy w Iszkołdzi w rejonie baranowickim odbyły się uroczystości żałobne z okazji 100. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Wincentego Łotarewicza. Na początku Mszy św. proboszcz parafii ks.Leonard Okołatowicz przypomniał wiernym krótką historię najstarszego na Białorusi kościoła w Iszkołdzi oraz że w tym dniu własnie mija dokładnie 100 […]

KARDYNAŁ-FILATELISTA

KARDYNAŁ-FILATELISTA

Filatelistyka dała mnie nie tylko wiedzę o świecie i wydarzeniach, lecz także dzięki tej pasji poznałem wielu wybitnych osobowości. Dzięki niej byłem w przyjaznych stosunkach z członkami Białoruskiej Akademii Nauk – m.in. z akademikiem M. Tominym, członkiem-korespondentem tej że Akademii B.Smolskim i innymi. Korespondowałem z radzieckimi pisarzami  J.Erenburgiem i M. Szołochowym, od których otrzymywałem znaczki […]

Rewolucja na Watykanie. Co zrobi Kościół w Polsce?

Rewolucja na Watykanie. Co zrobi Kościół w Polsce?

Reforma Kurii Rzymskiej jest gotowa – ogłosił kard. Oscar Rodriguez Maradiaga. Zmienia się struktura władzy w Kościele. Rola Watykanu maleje, wzrasta znaczenie konferencji episkopatów. Od biskupów będzie zależeć dużo więcej – także w obszarze doktryny. Jak na tę rewolucję odpowiedzą katolicy w Polsce? Czy jesteśmy gotowi funkcjonować w Kościele katolickim w jego nowej formule?   […]

Nauka w warszawskim Liceum im. św. Pawła z Tarsu

Nauka w warszawskim Liceum im. św. Pawła z Tarsu

‚(…) od młodości swojej staraj się o naukę(…). Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce.’                                                                                                                                                     (Syr 6, 18-19)     Pragnęlibyśmy poinformować Państwa o możliwości kształcenia młodzieży w polskiej szkole średniej w Warszawie –  Katolickim Liceum Ogólnokształcącym […]

1 2 3 65