Kolejny odnowiony pomnik w obwodzie brzeskim

Kolejny odnowiony pomnik w obwodzie brzeskim

W dniu 31 lipca b.r. w miejscowości Popina Nowa w rejonie drohiczynskim odbyły się uroczystości z okazji odnowienia zdewastowanego w minione lata pomnika na grobach uczestników powstania styczniowego 1863 roku Jana i Stefanii Żuków. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele brzeskiego obwodowego oddziału Związku Polaków na Białorusi i Redakcji kwartalnika „Echa Polesia” na czele z Aliną […]

KAPLICA ORZESZKÓW W ZAKOZIELU BĘDZIE ODNAWIANA!

KAPLICA ORZESZKÓW W ZAKOZIELU BĘDZIE ODNAWIANA!

W piątek 5 lipca b.r. przedstawiciele Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie, razem z architektami i inżynierami przygotowującymi dokumentację techniczną remontu kaplicy Orzeszków w Zakozielu, odwiedzili siedzibę władz białoruskiego Drohiczyna. Miejscowe władze pomagają w pracach przy polskim zabytku wzniesionym w 1839 roku według projektu Franciszka Jaszczołda. Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym – zniszczeniu […]

Szanowna Redakcjo!

Szanowna Redakcjo!

Szukamy dwóch braci którzy podczas II wojny światowej mieszkali i przebywali w ochronce w Brześciu. Nasza babcia przed śmiercią wyjawiła nam sekret który ukrywała przez całe życie, bo było jej wstyd z niemocy, że nie potrafiła ich odnaleźć. W 1941 roku babcia miała 21 lat, mieszkała z rodzicami i 5 rodzeństwa Regina 17 lat, Leon […]

Uroczystość ku czci Marynarzy Flotylli Pińskiej w Mokranach

Uroczystość ku czci Marynarzy Flotylli Pińskiej w Mokranach

30 czerwca b.r. w rejonie małoryckim w Mokranach Polacy z Pińska, Brześcia i Kobrynia spotkali się przy pomniku marynarzom Flotylli Pińskiej, by uczcić pamięć marynarzy Flotylli, pomordowanych i pochowanych w tym miejscu we wrześniu 1939 roku. W uroczystości udział wzięli delegację oddziałów ZPB z Brześcia, Pińska, Prużan i Kobrynia na czele z prezes brzeskiego obwodowego […]

Projekt „Anna Solidarność” w Polskiej Szkole Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu

Projekt „Anna Solidarność” w  Polskiej Szkole Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu

Sejm RP  ogłosił rok 2019 rokiem  Anny Walentynowicz. W uchwale Sejmu podkreślono: „W uznaniu zasług Anny Walentynowicz na rzecz utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności” i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd dla Jej niezłomnej postawy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz”.  Nasza Szkoła postanowiła zorganizować szereg działań, promujących ruch „Solidarności” oraz najwybitniejsze […]

Prezentacja książki Herlinga-Grudzińskiego “Inny świat”w Brześciu w setną rocznicę urodzin pisarza

Prezentacja książki Herlinga-Grudzińskiego “Inny świat”w Brześciu w setną rocznicę urodzin pisarza

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu słowa i czynu wielkiego pisarza, ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.  W uchwale Sejmu podkreślono,  że losy i twórczość Herlinga-Grudzińskiego stanowią „świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”. Gustaw Herling-Grudziński był więźniem sowieckiego łagru, żołnierzem Armii Andersa, brał udział w bitwie pod Monte Cassino, […]

KARTOGRAFIA ŁUNIŃCA I NAZEWNICTWO ULIC MIASTA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ NA PRZEŁOMIE XIX – XX WIEKÓW

KARTOGRAFIA ŁUNIŃCA I NAZEWNICTWO ULIC MIASTA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ NA PRZEŁOMIE XIX – XX WIEKÓW

Aktualność tematu wynika, z jednej strony, z braku w pisemnych źródłach systemowej rozszerzonej analizy kartograficznej i materiałów informacyjnych, z drugiej zaś, z faktu istnienia bogatych zasobów archiwalnych rozsianych w archiwach w kraju i za granicą. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i związane z tym uroczystości obudziły pozytywną falę zainteresowania historią, historiografią, źródłami. Wraz z […]

1 2 3 67