210. rocznica urodzin Napoleona Ordy

210. rocznica urodzin Napoleona Ordy

W dniu 11 lutego br. – 210. rocznicę urodzin Napoleona Ordy – Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, konsul Jerzy Grymanowski oraz wicekonsul Rafał Stańczyk odwiedzili kompleks muzealny im. Napoleona Ordy w Worocewiczach koło Janowa Poleskiego, a także złożyli kwiaty pod jego pomnikiem w centrum miasta w obecności przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Janowie […]

W hołdzie leśnikom deportowanym z Polesia

W hołdzie leśnikom deportowanym z Polesia

W 1939 r. wschodnia część Rzeczpospolitej na półtora roku trafiła w strefę okupacji radzieckiej. Mroźną zimą 1940 roku kilka tysięcy rodzin leśników zostało deportowanych w głąb ZSRR. 10 lutego obchodzimy 77. rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Leśników, zarówno tych zatrudnionych w administracji państwowej, jak i w prywatnych majątkach, Sowieci postrzegali jako element szczególnie niebezpieczny, zarzewie potencjalnej […]

Hołd pamięci Tadeusza Kościuszki

Hołd pamięci Tadeusza Kościuszki

Uroczystości z okazji 271 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego Białorusi, Polski, Francii, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów w dniu 4 lutego odbyły się na jego ojcowiźnie, w Mereczowszczyźnie w ok. Kosowa. Z przyjemnością można odznaczyć, że w roku bieżącym do Mereczowszczyzny przybyło gości nawet więcej, niż w ubiegłym roku jubileuszowym – zapewne sprzyjała temu […]

Kościół katolicki w służbie rusyfikacji – plan caratu

Kościół katolicki w służbie rusyfikacji – plan caratu

 Na Kresach Wschodnich I i II Rzeczypospolitej, dziś ziemiach Białorusi i Ukrainy, większość wiernych Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego stanowi od dawna ludność utożsamiająca się z narodowością polską. Z tego powodu powstała nazwa: „Kościół polski”, która dziś jest już tylko stereotypem. Poza liturgią Mszy św., w której obowiązywała łacina, we wszystkich w pozostałych nabożeństwach (paraliturgia), w […]

Bohdan Bułhak o Janie Bułhaku, sztuce fotograficznej i szukaniu korzeni

Bohdan Bułhak o Janie Bułhaku, sztuce fotograficznej i szukaniu korzeni

Bohdana Bułhaka poznałem jeszcze w listopadzie zeszłego roku podczas spotkania twórczego w Nowogródku. Korzystając z okazji, zadałem kilka pytań wnukowi mistrza fotografii o dziadku, a również o podróżach na Białoruś. Pan dobrze pamięta swego dziadka? Naturalnie. Chociaż dziadek w domu był gościem, ciągle był na plenerach. Tak że z bratem i z mamą byliśmy w […]

„Fenomen, któremu na imię Henryk Sienkiewicz”

„Fenomen, któremu na imię Henryk Sienkiewicz”

2016 rok upłynął w Polsce pod znakiem uroczystości poświęconych postaci Henryka Sienkiewicza i był świetną okazją do uczczenia dorobku znanego pisarza. Ogłaszając 2016 rok rokiem Sienkiewicza, senatorowie w swojej uchwale podkreślili, że Henryk Sienkiewicz „poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń”. Należy […]

Wycieczki nad dawną granicę. Nieśwież

Wycieczki nad dawną granicę. Nieśwież

Dawna rezydencja książąt Radziwiłłów spotkała mnie nietypowym w grudniu, lecz dosyć już zwykłym w ostatnich latach dotkliwym deszczem utrudniającym zwiedzanie miasta nielicznym turystom. Nieśwież nigdy nie miał połączenia kolejowego, tak że trafić tam nie mając samochodu można na dwa sposoby. Pierwszy to podróż autobusem z oddalonych o 42 km Baranowicz. Wybrałem ten wariant ze względu […]

POHOST ZAHORODZKI: miasteczko na skrzyżowaniu dziejów

POHOST ZAHORODZKI: miasteczko na skrzyżowaniu dziejów

Pohost Zahorodzki (biał. Пагост Загародзкі, Pohost Zahorodny) należy do rodzaju miejscowości Polesia skazanych na zapomnienie, historia których, niesłusznie zaniedbana przez potomków, zaprasza do podróży w zawikłane dzieje Białorusi i Polski. Geograficznie Pohost leży nad jeziorem Pohostskim wśród puszcz i nieprzebytych mokradeł, co sprawiło, że dziesięć tysięcy lat temu ten teren stał się bezpiecznym i zapewniającym […]

Drodzy Czytelnicy

Drodzy Czytelnicy

Z przyjemnością informujemy, że jesienią ub. roku z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Brześciu wznowiono pracę nad tworzeniem Katalogu Miejsc Pamięci Narodowej obwodu brzeskiego. W celu weryfikacji stanu, poznania dokładnej lokalizacji i gromadzenia materiału fotograficznego, ale także dla ustalenia najbardziej naglących przypadków interwencji podczas ratowania pomników, dokonano objazdu wszystkich miejsc pamięci. Szczególne podziękowania kierujemy pod […]

«Ostatni bartnicy europejscy, których spotkałem»

«Ostatni bartnicy europejscy, których spotkałem»

25 listopada 2016 roku w Muzeum Białoruskiego Polesia w Pińsku odbyło się otwarcie wystawy Krzysztofa Hejke „Ostatni bartnicy europejscy, których spotkałem”. Wystawa poświęcona jest tradycji bartniczej – dawnej formie pszczelarstwa leśnego polegającej na chowie pszczół w specjalnie w tym celu wydrążonych dziuplach drzew, czyli barciach.   Ekspozycja składa się z unikatowych zdjęć zrobionych przez Krzysztofa […]

1 2 3 44