“Strażnicy Pamięci” w akcji

“Strażnicy Pamięci” w akcji

W polskiej tradycji narodowej pamięć o zmarłych przodkach, szacunek do ich miejsc pochówku, troska i opieka nad grobami od zawsze zajmowały miejsce szczególne. Warto przypomnieć, że jednym z pierwszych trosk odrodzonej państwowości polskiej było należyte zorganizowanie ochrony zabytków, co otrzymało swój wyraz w dekrecie z dnia 31/X-1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury. […]

U Polaków w Lelczycach

U Polaków w Lelczycach

Od czasu naszej ostatniej podróży redakcyjnej do Ziemi Mozyrskiej minęło już kilka ładnych lat, ponieważ kilkusetkilometrowa odległość pomiędzy Bugiem a Dnieprem częstym podróżom zdecydowanie nie służy. Tym razem jednak odmówić sobie trudu wielogodzinnej podróży nie mogliśmy, chodziło bowiem o zaproszenie na XX-letni jubileusz święceń kapłańskich Witalisa Vincentego Myszony, – proboszcza z Lelczyc, księdza wyjątkowego, obdarzonego […]

Poświęcenie tablicy Ignacego Domeyki w Połoneczce

Poświęcenie tablicy Ignacego Domeyki w Połoneczce

29 czerwca 2018 r we wsi Połoneczka rejonu baranowickiego odbyło się uroczyste poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Ignacego Domeyki, który 216 lat temu w zabytkowym drewnianym kościele pw. Sw. Jerzego został ochrzczony. Uroczystość odbyła się podczas odpustu w dniu św. Apostołów Piotra i Pawła. Połoneczka – wieś z niezwykłą historią, położona wśród malowniczych pól i […]

Uroczyste poświęcenie odnowionego grobowca Mitraszewskich w Kobryniu

Uroczyste poświęcenie odnowionego grobowca Mitraszewskich w Kobryniu

Dzisiaj, w dn. 8 czerwca br. na cmentarzu przy ul. Nikolskiej w Kobryniu odbyły się uroczystości z okazji poświęcenia i otwarcia, po gruntownej renowacji, grobowca Mitraszewskich. Jeszcze do niedawna grobowiec rodowy Mitraszewskich znajdował się w opłakanym stanie. Stał zapomniany, opuszczony i zaniedbany, – została skradziona przez “nieznanych sprawców” nawet przykrywająca jego dół granitowa płyta nagrobna. […]

Uroczystości z okazji 100-lecia parafii pw. Św. Trójcy w Juszkiewiczach

Uroczystości z okazji 100-lecia parafii pw. Św. Trójcy w Juszkiewiczach

27 maja 2018 roku we wsi Juszkiewicze w rejonie baranowickim odbyły się uroczystości związane ze 100-leciem utworzenia w tej miejscowości parafii pw. Św. Trójcy. Również w tym dniu, 80 lat temu, w 1938 roku został konsekrowany nowo wybudowany, murowany budynek kościoła. W tym też dniu, 23 lata temu, obecny proboszcz parafii – ksiądz Leonard Okołatowicz […]

ŁUNINIEC I POWIAT ŁUNINIECKI W SKŁADZIE DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

ŁUNINIEC I POWIAT ŁUNINIECKI W SKŁADZIE DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Łuniniec został zajęty przez Wojsko Polskie i faktycznie wszedł w skład II Rzeczypospolitej w 2 etapy: 10 lipca 1919 r. Przez 34 pułk pechoty 9 Armii Frontu Poleskiego Gen. Antoniego Listowskiego; 3 października 1920 r. Łuniniec ponownie i ostatecznie zajęły oddziały Białoruskiej Ochotniczej Armii Sprzymierzonej BułakBałachowicza. Rozpoczął się okres II Rzeczypospolitej w historii ziemi Łuninieckiej. […]

NAUKA W WARSZAWSKIM LICEUM IM. ŚW. PAWŁA Z TARSU

NAUKA W WARSZAWSKIM LICEUM IM. ŚW. PAWŁA Z TARSU

‚(…) od młodości swojej staraj się o naukę(…). Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce.’ (Syr 6, 18-19)   Pragnęlibyśmy poinformować Państwa o możliwości kształcenia młodzieży w polskiej szkole średniej w Warszawie – Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. […]

DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA POLESIA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA POLESIA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Rozwój architektury sakralnej z lat 20-30. XX wieku cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony architektów polskich. Wzniesienie kościołów na Polesiu w okresie międzywojennym jest logiczną konsekwencją przyłączenia regionu do odrodzonego państwa polskiego – kościoły stały się symbolem polskości tych ziem. W okresie międzywojennym w małych miejscowościach i wsiach na Polesiu zostały zbudowane około 16  drewnianych […]

Polowania w Deniskowiczach

Polowania w Deniskowiczach

Wieś Deniskowicze znajduje się w jednym z najbardziej zalesionych i głuchych zakątków Polesia. Nawet dziś ze wszystkich prawie stron otoczona jest podmokłymi lasami. Lasy od dawna były głównym bogactwem tego kraju. Drewno z miejscowych tartaków wywożono na eksport przez pobliską stację kolejową Hancewicze. Do Deniskowicz zaś przyjeżdżali na łowy myśliwi z różnych krajów świata. Lasy […]

1 2 3 57