Jarmarki poleskie w Pińsku w latach 1936-1938

Jarmarki poleskie w Pińsku  w latach 1936-1938

W Pińsku, często nazywanym sercem Polesia, w latach 1936-1938 odbywały się 3 znane nie tylko na terenie województwa, lecz także poza jego granicami, jarmarki poleskie. Przetrwała o nich pamięć nie tylko w niewykorzystywanych dotąd zbiorach archiwalnych, ale także we wspomnieniach starych pińszczan. W zespołach akt Starostwa Powiatowego Pińskiego oraz Zarządu Miejskiego w Pińsku przechowywanych w […]

Pamięci Kobrynianki

Pamięci Kobrynianki

Drodzy Czytelnicy, Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze w dniu 3 kwietnia 2017 r. odeszła  Pani Halina Szpak,  Kobrynianka, Sybiraczka, autorka wspaniałych pamiętników . Pani Halina przeżyła swe życie w najpiękniejszy z możliwych sposób – swym charakterem, postawą życiową, poświęceniem dla najbliższych, pogodą ducha, otwartością  wobec drugiego człowieka .  Była Człowiekim Wielkiego Serca. Miała dobre pióro, […]

Ze wspomnień Kobrynianki

Ze wspomnień Kobrynianki

Co nas dziś w tych wspomnieniach najbardziej wzrusza, zdumiewa? Że w tak tragicznych warun­kach, wsród pogardy i wrogości, w głodzie i chłodzie nasze dziewczęta i chłopcy zachowali godność ludzką. Wbrew wszystkiemu. Byli dzielni, pełni ofiarnego poświęcenia bliźnim. Nie mając nic, dzielili się ostatnia kromka chleba ze słabszymi. Kiedy jedne matki były aresztowane lub umierały z […]

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

Poszukuję informacji o moim Dziadku Mieczysławie Pruszkiewiczu urodzonym w okresie międzywojennym w Baranowiczach. Dziadek był synem Matyldy (niestety nie znam Jej rodowego nazwiska) i Michała Pruszkiewiczów urodził się (mam trzy daty, nie wiem która z nich jest właściwa) 19. V. 1922 lub 12. V. 1922 albo 19. V. 1919 roku.  Może żyją potomkowie tej Rodziny, […]

Drodzy Czytelnicy

Drodzy Czytelnicy

W pogoni za codziennością naszych obowiązków i spraw tak trudno dostrzec przemijanie czasu, o którym starożytni Rzymianie mawiali: ”Tempus fugit, tempora mutantur”. Coraz trudniej przystanąć, aby zachwycić się przebudzeniem przyrody. Każdej wiosny rodzi się nowe życie. Wiosna pragnie, byśmy wychodząc ze skostnienia, pozwolili rozbudzić ją w sobie. Rozkwitające życie, jakie widzimy wokół, ma zakwitnąć w […]

„Świadek Historii” – III edycja nagrody dla osób i organizacji spoza Polski (zgłoszenia do 31 lipca 2017)

„Świadek Historii” – III edycja nagrody dla osób i organizacji spoza Polski (zgłoszenia do 31 lipca 2017)

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza trzecią edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i […]

Wiosenne wędrówki nowogródzkie

Wiosenne wędrówki nowogródzkie

Pojęcie Kresów jest wieloznaczne. Dla jednych jest to kraj lat dziecinnych. Dla innych to dawno utracony raj wspominany z nostalgią i tęsknotą. Jest to też rzeczywistość przypominająca dni chwały i potęgi, ale także klęski i męczeństwa. Jest to pogranicze kulturowe, ziemia cudownych krajobrazów i wzniosłych świątyń. Jest to wreszcie miejsce, gdzie przemawia do nas sama […]

Wycieczki nad dawną granicę. Mołodeczno rezerwatem przedwojennej architektury

Wycieczki nad dawną granicę. Mołodeczno rezerwatem przedwojennej architektury

Kolejnym punktem „Wycieczek” stało się Mołodeczno, duże miasto w obwodzie mińskim, w okresie zaś międzywojennym prowincjonalne miasteczko na Kresach II Rzeczypospolitej. 4 lipca 1919 roku, w okresie walk polsko-bolszewickich, Mołodeczno zostało zdobyte przez Wojsko Polskie, którym dowodził generał Stanisław Szeptycki. Kiedy nastąpiła kontrofensywa Armii Czerwonej, miasto ponownie znalazło się pod okupacją radziecką. Dopiero traktat ryski […]

Smutek kaplicy rodowej Orzeszków w Zakozielu

Smutek kaplicy rodowej Orzeszków w Zakozielu

Pogrzebowa kaplica rodu Orzeszków w Zakozielu w rejonie drohiczyńskim należy do wspaniałych zabytków architektonicznych Polesia, wybudowanych w stylu neogotyckim. Została wzniesiona w roku 1849 wg. projektu znanego architekta Franciszka Jaszczołda w centrum wsi, na sztucznie usypanym pagórku na terenie parku. Po zakończeniu budowy umieszczono w niej groby zmarłych z rodziny Orzeszków. Do 1866 roku pochowano […]

Śmiertelny lot

Śmiertelny lot

Jesienią 2016 roku na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Puszkińskiej w Brześciu, zawdzięczając zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP, ze środków Senatu i Ministerstwa Kultury Polski, został całkowicie odnowiony i uroczyście poświęcony nagrobek na mogile lotników polskich, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej w niebie nad Brześciem we wrześniu 1920 roku.     Zygmunt Bem – ur. 15 września 1900 […]

1 2 3 45