„Konkurs Boronia„ – „żywy„ kontakt z przeszłością

„Konkurs Boronia„ – „żywy„ kontakt z przeszłością

Drodzy Czytelnicy, Prezentujemy dziś pracę laureatki tegorocznego Konkursu literacko-fotograficznego „Historia w zwierciadle rodzinnej fotografii” Elżbiety Miniuk, uczennicy XI klasy Polskiej Szkoły Społecznej im. I.Domeyki w Brześciu. Inicjatorem i organizatorem Konkursu w roku 2008 był wykładowca historii dr Piotr Boroń, który został skierowany do nas, do Polskiej Szkoły Społecznej im. I.Domeyki. Szeroka wiedza merytoryczna i wysokie […]

Przejrzyj swoje szuflady. Ruszają przygotowania do wystawy „Z albumu rodzinnego”

Przejrzyj swoje szuflady. Ruszają przygotowania do wystawy „Z albumu rodzinnego”

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu wspólnie z brzeskim krajoznawcą Iwanem Czajczycem oraz Domem Polskim w Baranowiczach przy wsparciu medialnym kwartalnika „Echa Polesia” przygotowuje wystawę rodzinnych zdjęć i archiwaliów. Ma ona pokazać jak wyglądała codzienność naszych przodków oraz przybliżyć historię ziemi brzeskiej z okresu międzywojennego. Każdy z nas może wziąć udział w tworzeniu wystawy i […]

„Bitwa Amorów” w Brześciu

„Bitwa Amorów” w Brześciu

Po raz kolejny uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyko przywitali wiosnę udziałem w corocznym konkursie recytatorskim poezji miłosnej, który odbył się 5 marca br. W konkursie wzięło udział 27 uczestników i uczestniczek w różnym wieku, którzy się podjęli wyzwania autorskiej interpretacji pięknych utworów polskiej poezji. Uczestnicy sięgnęli zarówno po klasyków gatunku, jak i po […]

Finał II edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra w Warszawie

Finał II edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra w Warszawie

6 lutego br. w  Warszawie w budynku Centrum Olimpijskiego PKOI  odbyła się gała finałowa II edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra, adresowanego do starszej młodzieży szkolnej. W uroczystości wzięli udział uczestnicy konkursu, ich opiekunowie, zaproszeni goście, przedstawiciele sponsorów i fundatorów nagród, dziennikarze oraz TV. Wśród zaproszonych gości było wiele znanych i szanowanych osób, m.in. Pan prof. […]

210. rocznica urodzin Napoleona Ordy

210. rocznica urodzin Napoleona Ordy

W dniu 11 lutego br. – 210. rocznicę urodzin Napoleona Ordy – Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, konsul Jerzy Grymanowski oraz wicekonsul Rafał Stańczyk odwiedzili kompleks muzealny im. Napoleona Ordy w Worocewiczach koło Janowa Poleskiego, a także złożyli kwiaty pod jego pomnikiem w centrum miasta w obecności przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Janowie […]

W hołdzie leśnikom deportowanym z Polesia

W hołdzie leśnikom deportowanym z Polesia

W 1939 r. wschodnia część Rzeczpospolitej na półtora roku trafiła w strefę okupacji radzieckiej. Mroźną zimą 1940 roku kilka tysięcy rodzin leśników zostało deportowanych w głąb ZSRR. 10 lutego obchodzimy 77. rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Leśników, zarówno tych zatrudnionych w administracji państwowej, jak i w prywatnych majątkach, Sowieci postrzegali jako element szczególnie niebezpieczny, zarzewie potencjalnej […]

Hołd pamięci Tadeusza Kościuszki

Hołd pamięci Tadeusza Kościuszki

Uroczystości z okazji 271 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego Białorusi, Polski, Francii, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów w dniu 4 lutego odbyły się na jego ojcowiźnie, w Mereczowszczyźnie w ok. Kosowa. Z przyjemnością można odznaczyć, że w roku bieżącym do Mereczowszczyzny przybyło gości nawet więcej, niż w ubiegłym roku jubileuszowym – zapewne sprzyjała temu […]

Kościół katolicki w służbie rusyfikacji – plan caratu

Kościół katolicki w służbie rusyfikacji – plan caratu

 Na Kresach Wschodnich I i II Rzeczypospolitej, dziś ziemiach Białorusi i Ukrainy, większość wiernych Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego stanowi od dawna ludność utożsamiająca się z narodowością polską. Z tego powodu powstała nazwa: „Kościół polski”, która dziś jest już tylko stereotypem. Poza liturgią Mszy św., w której obowiązywała łacina, we wszystkich w pozostałych nabożeństwach (paraliturgia), w […]

Bohdan Bułhak o Janie Bułhaku, sztuce fotograficznej i szukaniu korzeni

Bohdan Bułhak o Janie Bułhaku, sztuce fotograficznej i szukaniu korzeni

Bohdana Bułhaka poznałem jeszcze w listopadzie zeszłego roku podczas spotkania twórczego w Nowogródku. Korzystając z okazji, zadałem kilka pytań wnukowi mistrza fotografii o dziadku, a również o podróżach na Białoruś. Pan dobrze pamięta swego dziadka? Naturalnie. Chociaż dziadek w domu był gościem, ciągle był na plenerach. Tak że z bratem i z mamą byliśmy w […]

„Fenomen, któremu na imię Henryk Sienkiewicz”

„Fenomen, któremu na imię Henryk Sienkiewicz”

2016 rok upłynął w Polsce pod znakiem uroczystości poświęconych postaci Henryka Sienkiewicza i był świetną okazją do uczczenia dorobku znanego pisarza. Ogłaszając 2016 rok rokiem Sienkiewicza, senatorowie w swojej uchwale podkreślili, że Henryk Sienkiewicz „poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń”. Należy […]

1 2 3 44