Polesie Brzeskie

Zagadkowa Rzeźba w Twierdzy Brzeskiej

Zagadkowa Rzeźba w Twierdzy Brzeskiej

Jedną z najbardziej tajemniczych rzeźb, która się zachowała do naszych dni na terytorium Twierdzy Brzeskiej, jest na pół zniszczona żelbetonowa kompozycja rzeźbiarska na Umocnieniu Kobryńskim w skwerze przy skrzyżowaniu. Są podstawy przypuszczać, że kompozycja była poświęcona harcerzom. Ta rzeźba pojawiła się w końcu lat 30. XX w. W roku 1937 na stanowisko komendanta  twierdzy został […]

Z LASKĄ NA GŁUSZCE

Z  LASKĄ  NA  GŁUSZCE

Wśród pamiątek, jakie przywiózł do Bielska Podlaskiego mój tata z Brześcia w 1939 roku, kiedy to Sowieci zajęli moje rodzinne miasto, skonfiskowali duży zakład rymarski, w którym produkowano uprząż dla wojska oraz duży dom mieszkalny, była laska. Jest ona wykonana z jakiegoś egzotycznego drzewa koloru brązowego, z rączką zrobioną z odnogi ocznej poroża jelenia. Wokół […]

Organizacja i pełnienie służby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie powiatu brzeskiego województwa poleskiego

Organizacja i pełnienie służby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie  powiatu brzeskiego województwa poleskiego

Około 15 lat temu do rąk trafiło zdjęcie z archiwum rodzinnego Szpaginych zrobione w drugiej połowie lat 30. ubiegłego stulecia. Na zdjęciu jest przedstawiona grupa osób w mundurach, ustawionych przy budynku, który się zachował do dziś, pod szyldem „Remiza Straży Pożarnej”. Na zdjęciu dobrze widać, że mężczyźni stoją i siedzą obok wózka z pompą pożarową, […]

Ze wspomnień Kobrynianki

Ze wspomnień Kobrynianki

Co nas dziś w tych wspomnieniach najbardziej wzrusza, zdumiewa? Że w tak tragicznych warun­kach, wsród pogardy i wrogości, w głodzie i chłodzie nasze dziewczęta i chłopcy zachowali godność ludzką. Wbrew wszystkiemu. Byli dzielni, pełni ofiarnego poświęcenia bliźnim. Nie mając nic, dzielili się ostatnia kromka chleba ze słabszymi. Kiedy jedne matki były aresztowane lub umierały z […]

Śmiertelny lot

Śmiertelny lot

Jesienią 2016 roku na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Puszkińskiej w Brześciu, zawdzięczając zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP, ze środków Senatu i Ministerstwa Kultury Polski, został całkowicie odnowiony i uroczyście poświęcony nagrobek na mogile lotników polskich, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej w niebie nad Brześciem we wrześniu 1920 roku.     Zygmunt Bem – ur. 15 września 1900 […]

Mamur ze Skoków

Mamur ze Skoków

W drugiej połowie XIX wieku Jan Tytus Ursyn Niemcewicz w swoim majątku w Skokach założył stadninę koni pełnej krwi angielskiej. Z biegiem lat stadnina ta stała się jedną z najbardziej znanych w całym Imperium Rosyjskim, ponieważ konie ze Skoków wiele razy zdobywały główne nagrody na najbardziej prestiżowych ówczesnych wyścigach. Jest znany spór Jana Tytusa ze […]

Wspomnienia Zesłańca

Wspomnienia Zesłańca

Echa Polesia 1/2008 Opis zdarzeń oparty jest na faktach, do opracowa­nia których wykorzysta­łem pamiętnik pisany w Kazachsta­nie przez Tadeusza Bubień (moje­go wujka). Należą do nich: 42 listy w oryginale, kartki pocztowe, doku­menty z NKWD, kołchozu, zdjęcia dokumentalne z miejsca zesłania, własne zapamiętane przeżycia oraz relacje zesłanych członków rodziny.   Wspanialy i krótki okres był mo­jego dzieciństwa. […]

Szereszów

Szereszów

Historia Szereszewa, jego powstania, rozwoju i upadku – równie jak i wielu innych miejscowości, np. Sielca czy Różany w dawnym powiecie Prużańskim, jest ściśle związana z historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Położony nad rzeką Lewą Leśną, na skrzyżowaniu dwóch najstarszych dróg w kraju łączących wschód z zachodem – przez Różany-Prużany-Szereszów-Bielsk – i północ z południem – […]

Smuga i Zapalko

Smuga i Zapalko

  Po totalnej melioracji w drugiej połowie ubiegłego wieku krajobrazy poleskie zmieniły się nie do poznania. Poza chronionymi, celowo pozostawionymi i nielicznymi obszarami (jak np. błoto Dzikie w północnej części Polesia, skąd bierze swój początek rzeka Jasiołda lub bagna Sporowskie – przez które przepływa w swoim nieco niższym biegu), zobaczyć prawdziwe bagna praktycznie nie ma […]

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1915-1918

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1915-1918

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany w 1856 roku z cegły w stylu klasycystycznym według projektu architekta J. Fardona. Była to pierwsza świątynia wzniesiona w mieście Brześć Litewski po jego przeniesieniu o półtorej wiorsty na wschód od budowanej na jego miejscu twierdzy. Najpierw były to obrzeża nowego miasta. Kościół zbudowano w jego zachodniej części. Życie […]

1 2 3 5