Polesie Brzeskie

Ze wspomnień Kobrynianki

Ze wspomnień Kobrynianki

Co nas dziś w tych wspomnieniach najbardziej wzrusza, zdumiewa? Że w tak tragicznych warun­kach, wsród pogardy i wrogości, w głodzie i chłodzie nasze dziewczęta i chłopcy zachowali godność ludzką. Wbrew wszystkiemu. Byli dzielni, pełni ofiarnego poświęcenia bliźnim. Nie mając nic, dzielili się ostatnia kromka chleba ze słabszymi. Kiedy jedne matki były aresztowane lub umierały z […]

Śmiertelny lot

Śmiertelny lot

Jesienią 2016 roku na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Puszkińskiej w Brześciu, zawdzięczając zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP, ze środków Senatu i Ministerstwa Kultury Polski, został całkowicie odnowiony i uroczyście poświęcony nagrobek na mogile lotników polskich, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej w niebie nad Brześciem we wrześniu 1920 roku.     Zygmunt Bem – ur. 15 września 1900 […]

Mamur ze Skoków

Mamur ze Skoków

W drugiej połowie XIX wieku Jan Tytus Ursyn Niemcewicz w swoim majątku w Skokach założył stadninę koni pełnej krwi angielskiej. Z biegiem lat stadnina ta stała się jedną z najbardziej znanych w całym Imperium Rosyjskim, ponieważ konie ze Skoków wiele razy zdobywały główne nagrody na najbardziej prestiżowych ówczesnych wyścigach. Jest znany spór Jana Tytusa ze […]

Wspomnienia Zesłańca

Wspomnienia Zesłańca

Echa Polesia 1/2008 Opis zdarzeń oparty jest na faktach, do opracowa­nia których wykorzysta­łem pamiętnik pisany w Kazachsta­nie przez Tadeusza Bubień (moje­go wujka). Należą do nich: 42 listy w oryginale, kartki pocztowe, doku­menty z NKWD, kołchozu, zdjęcia dokumentalne z miejsca zesłania, własne zapamiętane przeżycia oraz relacje zesłanych członków rodziny.   Wspanialy i krótki okres był mo­jego dzieciństwa. […]

Szereszów

Szereszów

Historia Szereszewa, jego powstania, rozwoju i upadku – równie jak i wielu innych miejscowości, np. Sielca czy Różany w dawnym powiecie Prużańskim, jest ściśle związana z historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Położony nad rzeką Lewą Leśną, na skrzyżowaniu dwóch najstarszych dróg w kraju łączących wschód z zachodem – przez Różany-Prużany-Szereszów-Bielsk – i północ z południem – […]

Smuga i Zapalko

Smuga i Zapalko

  Po totalnej melioracji w drugiej połowie ubiegłego wieku krajobrazy poleskie zmieniły się nie do poznania. Poza chronionymi, celowo pozostawionymi i nielicznymi obszarami (jak np. błoto Dzikie w północnej części Polesia, skąd bierze swój początek rzeka Jasiołda lub bagna Sporowskie – przez które przepływa w swoim nieco niższym biegu), zobaczyć prawdziwe bagna praktycznie nie ma […]

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1915-1918

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1915-1918

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany w 1856 roku z cegły w stylu klasycystycznym według projektu architekta J. Fardona. Była to pierwsza świątynia wzniesiona w mieście Brześć Litewski po jego przeniesieniu o półtorej wiorsty na wschód od budowanej na jego miejscu twierdzy. Najpierw były to obrzeża nowego miasta. Kościół zbudowano w jego zachodniej części. Życie […]

Akademia ku czci Niezłomnych Polaków Brześcia

Akademia  ku czci Niezłomnych Polaków Brześcia

W Polskiej Szkole Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu przypomniano o ciągle mało znanej historii polskiej konspiracji działającej na Polesiu do 1948 roku. 1 marca na sali konferencyjnej Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki odbyła się akademia ku czci Żołnierzy Wyklętych – „Niezłomni Polacy Brześcia”. W akademii uczestniczyli: konsul z Konsulatu Generalnrgo RP w Brześciu […]

„Brześć nad Bugiem: pokój i wojna. 1920-1939”

„Brześć nad Bugiem: pokój i wojna. 1920-1939”

W Brześciu w galerii „BelArt” we wrześniu 2014 r odbyła się wystawa historycznych fotografii „Brześć nad Bugiem: pokój i wojna. 1920-1939”. To wspólny projekt autora wystawy i właściciela zdjęć Andrieja Dołgowskiego, redakcji gazety „Kurier Brzeski” oraz galerii „BelArt”. Na wystawie zaprezentowano ponad 60 zdjęć z prywatnej kolekcji Andrieja Dołgowskiego, miłośnika historii, krajoznawcy, encyklopedii wiedzy, o […]

Kościuszkę pamiętają w Terespolu i Brześciu

Kościuszkę pamiętają w Terespolu i Brześciu

21 września 2014 r. 45-osobowa delegacja harcerzy Drużyny Harcerskiej im. R. Snarskiego z Brześcia uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Terespolu w 220. rocznicę powstania oraz bitwy pod Terespolem 19 września 1794 r. Młodzież pełniła wartę honorową podczas Mszy Świętej w kościele, później asystowała przy pomniku przy ul. Wojska Polskiego. Autorem pomnika jest […]