Polesie Brzeskie

Ostatni lot Romana Lampe

Ostatni lot Romana Lampe

Obecnie Święto Lotnictwa Polskiego jest obchodzone corocznie 28 sierpnia, na pamiątkę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w Berlinie w 1932 roku. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Początek awiacji polskiej jest związany jednak z lotnictwem wojskowym (w okresie międzywojennym początkowo, do […]

Kapitan Wacław Radziszewski, bohater obrony Twierdzy Brzeskiej

Kapitan Wacław Radziszewski, bohater obrony Twierdzy Brzeskiej

Biografia Wacława Radziszewskiego jest bardzo podobna do biografii wielu innych oficerów polskich, których życie tragicznie oberwało się w lesie katyńskim. Był dzielnym dowódcą, wzorowym mężem i ojcem oraz gorliwym patriotą.  11 września 1939 roku do Brześcia zbliżały się oddziały niemieckie. Komendant Twierdzy Brzeskiej gen. bryg. Konstanty Plisowski musiał szybko zorganizować obronę miasta i fortecy. To […]

Zagadkowa Rzeźba w Twierdzy Brzeskiej

Zagadkowa Rzeźba w Twierdzy Brzeskiej

Jedną z najbardziej tajemniczych rzeźb, która się zachowała do naszych dni na terytorium Twierdzy Brzeskiej, jest na pół zniszczona żelbetonowa kompozycja rzeźbiarska na Umocnieniu Kobryńskim w skwerze przy skrzyżowaniu. Są podstawy przypuszczać, że kompozycja była poświęcona harcerzom. Ta rzeźba pojawiła się w końcu lat 30. XX w. W roku 1937 na stanowisko komendanta  twierdzy został […]

Z LASKĄ NA GŁUSZCE

Z  LASKĄ  NA  GŁUSZCE

Wśród pamiątek, jakie przywiózł do Bielska Podlaskiego mój tata z Brześcia w 1939 roku, kiedy to Sowieci zajęli moje rodzinne miasto, skonfiskowali duży zakład rymarski, w którym produkowano uprząż dla wojska oraz duży dom mieszkalny, była laska. Jest ona wykonana z jakiegoś egzotycznego drzewa koloru brązowego, z rączką zrobioną z odnogi ocznej poroża jelenia. Wokół […]

Organizacja i pełnienie służby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie powiatu brzeskiego województwa poleskiego

Organizacja i pełnienie służby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie  powiatu brzeskiego województwa poleskiego

Około 15 lat temu do rąk trafiło zdjęcie z archiwum rodzinnego Szpaginych zrobione w drugiej połowie lat 30. ubiegłego stulecia. Na zdjęciu jest przedstawiona grupa osób w mundurach, ustawionych przy budynku, który się zachował do dziś, pod szyldem „Remiza Straży Pożarnej”. Na zdjęciu dobrze widać, że mężczyźni stoją i siedzą obok wózka z pompą pożarową, […]

Ze wspomnień Kobrynianki

Ze wspomnień Kobrynianki

Co nas dziś w tych wspomnieniach najbardziej wzrusza, zdumiewa? Że w tak tragicznych warun­kach, wsród pogardy i wrogości, w głodzie i chłodzie nasze dziewczęta i chłopcy zachowali godność ludzką. Wbrew wszystkiemu. Byli dzielni, pełni ofiarnego poświęcenia bliźnim. Nie mając nic, dzielili się ostatnia kromka chleba ze słabszymi. Kiedy jedne matki były aresztowane lub umierały z […]

Śmiertelny lot

Śmiertelny lot

Jesienią 2016 roku na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Puszkińskiej w Brześciu, zawdzięczając zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP, ze środków Senatu i Ministerstwa Kultury Polski, został całkowicie odnowiony i uroczyście poświęcony nagrobek na mogile lotników polskich, którzy zginęli podczas wojny polsko-bolszewickiej w niebie nad Brześciem we wrześniu 1920 roku.     Zygmunt Bem – ur. 15 września 1900 […]

Mamur ze Skoków

Mamur ze Skoków

W drugiej połowie XIX wieku Jan Tytus Ursyn Niemcewicz w swoim majątku w Skokach założył stadninę koni pełnej krwi angielskiej. Z biegiem lat stadnina ta stała się jedną z najbardziej znanych w całym Imperium Rosyjskim, ponieważ konie ze Skoków wiele razy zdobywały główne nagrody na najbardziej prestiżowych ówczesnych wyścigach. Jest znany spór Jana Tytusa ze […]

Wspomnienia Zesłańca

Wspomnienia Zesłańca

Echa Polesia 1/2008 Opis zdarzeń oparty jest na faktach, do opracowa­nia których wykorzysta­łem pamiętnik pisany w Kazachsta­nie przez Tadeusza Bubień (moje­go wujka). Należą do nich: 42 listy w oryginale, kartki pocztowe, doku­menty z NKWD, kołchozu, zdjęcia dokumentalne z miejsca zesłania, własne zapamiętane przeżycia oraz relacje zesłanych członków rodziny.   Wspanialy i krótki okres był mo­jego dzieciństwa. […]

Szereszów

Szereszów

Historia Szereszewa, jego powstania, rozwoju i upadku – równie jak i wielu innych miejscowości, np. Sielca czy Różany w dawnym powiecie Prużańskim, jest ściśle związana z historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Położony nad rzeką Lewą Leśną, na skrzyżowaniu dwóch najstarszych dróg w kraju łączących wschód z zachodem – przez Różany-Prużany-Szereszów-Bielsk – i północ z południem – […]

1 2 3 5