Sylwetki Polesia

Poleski komandor

Poleski komandor

Wspominając służbę w szeregach Flotylli Rzecznej, stacjonującej przed wojną w Pińsku, wszyscy weterani obowiązkowo kilka słów poświęcają jej wieloletniemu dowódcy,…

1 2 3 7