Zajasiołdzie i Nowogródczyzna

IV Festiwal Kultury Polskiej w Niedźwiedzicy

IV Festiwal Kultury Polskiej w Niedźwiedzicy

21 września w  Niedźwiedzicy, w rejonie lachowickim  odbył się IV Festiwal Kultury Polskiej, który zebrał 230 uczestników z różnych zakątków obwodu brzeskiego oraz z innych obwodów: mińskiego, homelskiego i grodzieńskiego.. Festiwal jak co roku został zorganizowany przez oddział Związku Polaków na Białorusi w Lachowiczach przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz oddziału brzeskiego obwodowego […]

Walki VIII Batalionu AK na Nowogródczyźnie

Walki VIII Batalionu AK na Nowogródczyźnie

VIII Batalion AK nazywany od miejsca pierwszej bitwy  „Bohdanką”, liczył w okresie II wojny światowej 200-300   żołnierzy. Batalionem dowodził początkowo ppor. Władysław Mossakowski „Jastrzębiec”. Był absolwentem Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrów-Komorowie. W kampanii wrześniowej walczył w składzie 17 Dywizji Piechoty. Za dzielność w czasie bitwy nad Bzurą otrzymał srebrny Krzyż Virtuti Militari. W ostatniej fazie […]

Wiosenne wędrówki nowogródzkie

Wiosenne wędrówki nowogródzkie

Pojęcie Kresów jest wieloznaczne. Dla jednych jest to kraj lat dziecinnych. Dla innych to dawno utracony raj wspominany z nostalgią i tęsknotą. Jest to też rzeczywistość przypominająca dni chwały i potęgi, ale także klęski i męczeństwa. Jest to pogranicze kulturowe, ziemia cudownych krajobrazów i wzniosłych świątyń. Jest to wreszcie miejsce, gdzie przemawia do nas sama […]

Wycieczki nad dawną granicę. Mołodeczno rezerwatem przedwojennej architektury

Wycieczki nad dawną granicę. Mołodeczno rezerwatem przedwojennej architektury

Kolejnym punktem „Wycieczek” stało się Mołodeczno, duże miasto w obwodzie mińskim, w okresie zaś międzywojennym prowincjonalne miasteczko na Kresach II Rzeczypospolitej. 4 lipca 1919 roku, w okresie walk polsko-bolszewickich, Mołodeczno zostało zdobyte przez Wojsko Polskie, którym dowodził generał Stanisław Szeptycki. Kiedy nastąpiła kontrofensywa Armii Czerwonej, miasto ponownie znalazło się pod okupacją radziecką. Dopiero traktat ryski […]

Wycieczki nad dawną granicę. Nieśwież

Wycieczki nad dawną granicę. Nieśwież

Dawna rezydencja książąt Radziwiłłów spotkała mnie nietypowym w grudniu, lecz dosyć już zwykłym w ostatnich latach dotkliwym deszczem utrudniającym zwiedzanie miasta nielicznym turystom. Nieśwież nigdy nie miał połączenia kolejowego, tak że trafić tam nie mając samochodu można na dwa sposoby. Pierwszy to podróż autobusem z oddalonych o 42 km Baranowicz. Wybrałem ten wariant ze względu […]

Wycieczki nad dawną granicę. Miasteczko Snów

Wycieczki nad dawną granicę. Miasteczko Snów

Leżące na szlaku z Baranowicz do Nieświeża miasteczko Snów w międzywojniu nie zyskało sławy podobnej do Rakowa. Położone blisko granicy polsko-sowieckiej wcale nie było centrum kryminalnym, ani też rajem dla przemytników. Zasługuje jednak na uwagę ze względu na swoje ciekawe dzieje i zabytki. Pierwszymi, znanymi z dokumentów, właścicielami tej miejscowości byli Radziwiłłowie. Potem Snów przeszedł […]

Życie posterunkowego Jana Gadomskiego

Życie posterunkowego Jana Gadomskiego

Los Jana Gadomskiego jest podobny do wielu innych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej pełniących służbę na Kresach II Rzeczypospolitej. Urodził się 29 sierpnia 1896 r. w Kleszewie. Jako żołnierz Wojska Polskiego brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po demobilizacji wstąpił do policji. Na stanowisku posterunkowego służył w Nieświeżu, Sołtanowszczyźnie oraz Hrycewiczach. Zaginął bez wieści we wrześniu 1939 […]

Szlachetne serce księdza Wincentego Kurasa

Szlachetne serce księdza Wincentego Kurasa

Minęło już tyle lat po tragedii, a nawet dziś ciężko sobie wyobrazić, co odczuwali ludzie, których zgromadzono 13 lipca 1942 roku na prawosławnym cmentarzu w Baranowiczach. Na rozkaz niemieckiego oficera esesmani wraz z ukraińskimi policjantami oddawali salwy do bezbronnych więzniów. W trakcie okropnej zbrodni zabito co najmniej czterysta Polaków, wśród nich 17 księży, wielu oficerów […]

Tragedia na posterunku w Hawinowiczach

Tragedia na posterunku w Hawinowiczach

We wrześniu 1939 roku jednostki Policji Państwowej liczyły około 33 tysięcy funkcjonariuszy. Dziś trudno określić bilans strat PP podczas kampanii wrześniowej oraz w latach okupacji sowieckiej i nemieckiej, bowiem struktury siłowe dwóch państw totalitarnych starały się ukryć ślady swych zbrodni. Wiadomo, że na obszarze II Rzeczypospolitej okupowanym przez ZSRR funkcjonariusze policji byli masowo aresztowani bezpośrednio […]

Wycieczki nad dawną granicę. Po tej i po tamtej stronie

Wycieczki nad dawną granicę. Po tej i po tamtej stronie

Pogranicze polsko-sowieckie w pierwszych latach po I wojnie światowej to był prawdziwy przemytniczy raj. Tu pojawiały się towary z Wilna, Warszawy, Wiednia i Berlina, a sprawna podziemna dystrybucja rozsyłała je po kraju. Grasowały tu zbrojne bandy, dopiero spokój przywrócił elitarny Korpus Ochrony Pogranicza. Tutaj „pracował” w światku przestępczym Sergiusz Piasecki. Kontynuując zwiedzanie dawnego polsko-sowieckiego pogranicza, […]