Zajasiołdzie i Nowogródczyzna

Wycieczki nad dawną granicę. Nieśwież

Wycieczki nad dawną granicę. Nieśwież

Dawna rezydencja książąt Radziwiłłów spotkała mnie nietypowym w grudniu, lecz dosyć już zwykłym w ostatnich latach dotkliwym deszczem utrudniającym zwiedzanie miasta nielicznym turystom. Nieśwież nigdy nie miał połączenia kolejowego, tak że trafić tam nie mając samochodu można na dwa sposoby. Pierwszy to podróż autobusem z oddalonych o 42 km Baranowicz. Wybrałem ten wariant ze względu […]

Wycieczki nad dawną granicę. Miasteczko Snów

Wycieczki nad dawną granicę. Miasteczko Snów

Leżące na szlaku z Baranowicz do Nieświeża miasteczko Snów w międzywojniu nie zyskało sławy podobnej do Rakowa. Położone blisko granicy polsko-sowieckiej wcale nie było centrum kryminalnym, ani też rajem dla przemytników. Zasługuje jednak na uwagę ze względu na swoje ciekawe dzieje i zabytki. Pierwszymi, znanymi z dokumentów, właścicielami tej miejscowości byli Radziwiłłowie. Potem Snów przeszedł […]

Życie posterunkowego Jana Gadomskiego

Życie posterunkowego Jana Gadomskiego

Los Jana Gadomskiego jest podobny do wielu innych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej pełniących służbę na Kresach II Rzeczypospolitej. Urodził się 29 sierpnia 1896 r. w Kleszewie. Jako żołnierz Wojska Polskiego brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po demobilizacji wstąpił do policji. Na stanowisku posterunkowego służył w Nieświeżu, Sołtanowszczyźnie oraz Hrycewiczach. Zaginął bez wieści we wrześniu 1939 […]

Szlachetne serce księdza Wincentego Kurasa

Szlachetne serce księdza Wincentego Kurasa

Minęło już tyle lat po tragedii, a nawet dziś ciężko sobie wyobrazić, co odczuwali ludzie, których zgromadzono 13 lipca 1942 roku na prawosławnym cmentarzu w Baranowiczach. Na rozkaz niemieckiego oficera esesmani wraz z ukraińskimi policjantami oddawali salwy do bezbronnych więzniów. W trakcie okropnej zbrodni zabito co najmniej czterysta Polaków, wśród nich 17 księży, wielu oficerów […]

Tragedia na posterunku w Hawinowiczach

Tragedia na posterunku w Hawinowiczach

We wrześniu 1939 roku jednostki Policji Państwowej liczyły około 33 tysięcy funkcjonariuszy. Dziś trudno określić bilans strat PP podczas kampanii wrześniowej oraz w latach okupacji sowieckiej i nemieckiej, bowiem struktury siłowe dwóch państw totalitarnych starały się ukryć ślady swych zbrodni. Wiadomo, że na obszarze II Rzeczypospolitej okupowanym przez ZSRR funkcjonariusze policji byli masowo aresztowani bezpośrednio […]

Wycieczki nad dawną granicę. Po tej i po tamtej stronie

Wycieczki nad dawną granicę. Po tej i po tamtej stronie

Pogranicze polsko-sowieckie w pierwszych latach po I wojnie światowej to był prawdziwy przemytniczy raj. Tu pojawiały się towary z Wilna, Warszawy, Wiednia i Berlina, a sprawna podziemna dystrybucja rozsyłała je po kraju. Grasowały tu zbrojne bandy, dopiero spokój przywrócił elitarny Korpus Ochrony Pogranicza. Tutaj „pracował” w światku przestępczym Sergiusz Piasecki. Kontynuując zwiedzanie dawnego polsko-sowieckiego pogranicza, […]

Pamiątki po strzelcach słuckich

Pamiątki po strzelcach słuckich

W okresie międzywojennym garnizon miasta Baranowicze stanowiły kilka jednostek. Wobec elitarnych 26. Pułku Ułanów oraz 9. Dywizjonu Artylerii Konnej, a nawet 20. Pułku Artylerii Polowej, 78. „Słucki” Pułk Piechoty wydaje się najbardziej mało znanym i skromnym. Mimo tego,”strzelcy słuccy” dokonali szereg bohaterskich czynów podczas wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, a również odegrali znaczącą rolę w […]

Czombrów: pierwowzór Soplicowa wczoraj i dziś

Czombrów: pierwowzór Soplicowa wczoraj i dziś

Jeszcze nie tak dawno dwór w Czombrowie był jednym z najgłówniejszych obiektów turystycznych położonych na tak zwanym „Szlaku Mickiewiczowskim” łączącym Baranowicze z Nowogródkiem. Fakt, iż pod koniec XVIII wieku w Czombrowie znajdującym się nieopodal jeziora Świteź pracował Mateusz Majewski, dziadek Mickiewicza po kądzieli, a także jego córka Barbara, przyszła matka poety, która była tam panną […]

ŚLADY HISTORII POLSKIEJ W STOŁPCACH

ŚLADY HISTORII POLSKIEJ W STOŁPCACH

Drodzy Czytelnicy, Prezentujemy dziś w rubryce «Historia małych Ojczyzn» materiał o Stołpcach, znanej każdemu Polakowi miejscości na dawnej granicy polsko-sowieckiej. Prygotował go nasz kolega Bernard Pakulnicki, podróżnik, krajoznawca,opiekun miejsc pamięci narodowej,w przeszłości – znany pedagog i opiekun harcerstwa polskiego na Białorusi. Gorąco polecam ten materiał, gdyż autor odsłania nie tylko najciekawsze karty historii naszych kresowych ziem, pozwala kroczyć razem w poszukiwaniu świadectw […]

У кожнага свой шлях да творчасці Адама Міцкевіча

У кожнага свой шлях да творчасці Адама Міцкевіча

Вельмі добра, што да паэзіі і асобы А. Міцкевіча звяртаюцца не толькі ў круглыя даты і юбілеі, але і ў самыя звычайныя дні, зрэдку ўзнаўляючы яго творчасць у памяці. Гартаю пажоўклыя старонкі шляхецкай гісторыі 1811-1812 гадоў, трымаючы ў руках самы папулярны твор А.Міцкевіча, сусветны шэдэўр паэзіі – “Пан Тадэвуш”, які вырас да ўзроўню народнай эпапеі. […]