Zajasiołdzie i Nowogródczyzna

Historia na starych fotografiach . Baranowicki oddział P.C.K.

Historia na starych fotografiach . Baranowicki oddział P.C.K.

Miejski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża (P.C.K.) został utworzony w Baranowiczach 25 listopada 1930 r. Inicjatorem i założycielem oddziału był major doktor Andrzej Wężyk. W 1937 r., według danych „Chrześcijańskiego kalendarza-przewodnika baranowickiego”, prezesem oddziału był dowódca rozkwaterowanego w Baranowiczach 78 pułku piechoty płk. Alfred Schmidt. Zarząd oddziału składał się z 20 osób, wybierany na trzy lata […]

LACHOWICZE

LACHOWICZE

Dzisiejsze Lachowicze są niewielkim miastem położonym w obwodzie brzeskim. Nazwa tej miejscowości pochodzi od staroruskiego określenia Polaków – Lachów. Ciekawie, że mimo wojen i deportacji, Polacy i katolicy do tej pory stanowią wielki procent wśród mieszkańców Lachowicz, tak, że miasto całkiem odpowiada swej nazwie… Pierwsza wzmianka o Lachowiczach datowana jest na 1492 r., kiedy król […]

Festyn odpustowy w Darewie

Festyn odpustowy w Darewie

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  w Darewie jak co roku zgromadziła setki wiernych nie tylko z Darewa , ale także z Baranowicz, Hancewicz, Lachowicz, a nawet oddalonych Mińska i Brześcia Odpust w Darewie – to zawsze wierność tradycjom ojców, to  spotkanie wielu rodzin , przybyłych specjalnie  do swojej małej ojczyzny w tak ważny dzień, to […]

Kleck. Miasto na dawnej granicy

Kleck. Miasto na dawnej granicy

Kleck to niewielkie miasto liczące około 10 tysięcy mieszkańców położone w obwodzie Mińskim, na wschód od Baranowicz. Mimo niewielkich rozmiarów Kleck jest osiedlem z ciekawą historią, która się zaczyna jeszcze w XI wieku. Pierwsza historyczna wzmianka o tym mieście pochodzi z 1127 roku. W 1442 roku Kazimierz Jagiellończyk, jako wielki książę litewski podarował Kleck synowi […]

Komandoria maltańskich rycerzy w Stołowiczach

Komandoria maltańskich rycerzy  w Stołowiczach

Dawne miasteczko, a obecnie wieś Stołowicze położone po drodze z Baranowicz do Nowogródka. Wiejską ciszę tej miejscowości zakłócają tylko przejeżdżające trasą samochody, lecz kilkaset lat temu Stołowicze były kwitnącym, słynnym w całym kraju miasteczkiem. Pierwsza wzmianka o Stołowiczach pojawiła się jeszcze w XV stuleciu, a w roku 1596 miasteczko stało się własnością księcia Mikołaja Krzysztofa […]

Moja podróż do Hruszówki

Moja podróż do Hruszówki

O Hruszówce słyszałam wiele razy. Były to zazwyczaj urywki informacji i można powiedzieć, że jechałam prawie „w ciemno”. To, co zobaczyłam, przerosło wszelkie moje oczekiwania. Zobaczyłam piękny, niegdyś potężny majątek. Zobaczyłam ruinę… Siedziba w Hruszówce znana jest od XVI wieku jako majątek Radziwiłłów. Od XVII wieku siedziba należała do rodziny Reytanów. Pierwszym właścicielem był Michał […]

Muzeum Adama Mickiewicza w Zaosiu

Muzeum Adama Mickiewicza w Zaosiu

Kilkanaście kilometrów od Nowogródka, pośród pól stoi niewielkie gospodarstwo. Drewniany dworek z gankiem, bardziej przypominający zamożniejszy chłopski dom niż szlachecką siedzibę. Na przeciwko niego piętrowy spichlerz kryty strzechą, a obok obora i gumno. To jest właśnie Zaosie – miejsce, w którym 24 grudnia 1798 roku urodził się Adam Mickiewicz. Dziś znajduje się tu Muzeum poświęcone […]

Nowa Mysz i jej mieszkańcy

Nowa Mysz i jej mieszkańcy

„Nowa Mysz i Stara Mysz to dwa miasteczka, jedno niedaleko drugiego, leżące nad rzeką Myszanką. Do XVI wieku była to własność Korony, w roku zaś 1568 król Zygmunt August nadał te dobra hrabiemu Janowi Hieronimowi Chodkiewiczowi w nagrodę za zasługi wojenne. Chodkiewiczowie mając oprócz tego obszerne dobra, dbali o dobrobyt swych poddanych. Spotykamy też tu […]

Ksiądz Michał Woroniecki – pastrzerz niezłomny

Ksiądz Michał Woroniecki – pastrzerz niezłomny

Wysłuchał tysięcy spowiedzi, przeprowadził kilkanaście serii rekolekcji oraz wygłosił wiele konferencji i kazań w latach najtrudniejszych. Zawsze przystępny i uśmiechnięty, gotów był służyć pomocą każdemu potrzebującemu. Wytrwale, ale bez rozgłosu pełnił swą służbę dla bliźnich. Niczego nie lekceważył. Miał wymierzony każdy krok, ruch i każdą jednostkę czasu. Wszystkie swoje zadania wykonywał sumiennie, gorliwie i z […]

Zespół pałacowy w dawnej rezydencji Sapiehów w Różanie

Zespół pałacowy w dawnej rezydencji Sapiehów w Różanie

Na początku XVII wieku na wzgórzu górującym nad miasteczkiem kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego Lew Sapieha wzniósł pałac (zamek), w którym podejmował między innymi królewicza Władysława Wazę idącego w 1617 roku na Moskwę. Syn Lwa, marszałek nadworny Kazimierz Lew Sapieha podejmował w różańskim pałacu tegoż Władysława, ale już jako króla, wraz z małżonką królową Cecylią Renatą, […]