Halina Szpak: „Mimo wszystko – wróciliśmy. Kobryń – Karaganda – Szczecin”

Halina Szpak: „Mimo wszystko – wróciliśmy. Kobryń – Karaganda – Szczecin”

Ze wstępu Autorki: Wspomnienia te obejmują sześć lat mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, spędzonych we łzach i trwodze, w…

BADAJĄC POLSKĄ ENKLAWĘ NA KRESACH…

ŚWIĄTYNIE PUSZCZAŃSKIE

W poszukiwaniu tajemnic życia wiecznego – „Puszcza” Józefa Weyssenhoffa

Książki: Literatura O Kresach Zobacz wszystkie

Piotr Boroń

Piotr Boroń

„Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny,  nieustanne kształtowanie”.                                                                                                                                  Fragm. Pieśni IV, K.…

POLESKI MISTRZ PSZCZELARSTWA

Kamila Kruszelnicka – nieznana męczenica za wiarę

Jakub Narkiewicz-Jodko – „elektryczny człowiek” rodem z Nadniemna

Sylwetki: Wybitni Polacy Kresów Zobacz wszystkie

Zimowa „zbiorówka” w KŁ „Dąbrowa”

Zimowa „zbiorówka” w KŁ „Dąbrowa”

„Zbiorówka” – to określenie, używane przez myśliwych polowania zbiorowego. Kiedy redakcja „Echów Polesia” otrzymała z Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w…

Pasterka w Darewie

Szereszów i okolice

Smuga i Zapalko

Fotoreportaże: Z Polesia I Nie Tylko Zobacz wszystkie

Od Czytelników Zobacz wszystkie

Малавядомы эпізод будучай савецка-польскай вайны

Малавядомы эпізод будучай савецка-польскай вайны

Савецка-польская вайна пачалася зімою 1919 г. Але лакальныя сутычкі як яе прадвеснікі адбыліся на год раней. Пра дзве з іх – у гэтым нарысе.   Палякі на беларускім безраздарожжы…

Polesie Brzeskie Zobacz wszystkie

Wspomnienia Zesłańca

Wspomnienia Zesłańca

Echa Polesia 1/2008 Opis zdarzeń oparty jest na faktach, do opracowa­nia których wykorzysta­łem pamiętnik pisany w…

Szereszów

Smuga i Zapalko

Polesie Prypeckie Zobacz wszystkie

POLESKI MISTRZ PSZCZELARSTWA

POLESKI MISTRZ PSZCZELARSTWA

„Ludzie nie chcą wracać do korzeni. Zabierając ziemię pozbawiono ich wolności… A bez wolności człowiek zapału…

OLMANSKIE BAGNA

Niechaj Polska zna, jakich synów ma…

Polesie Mozyrskie Zobacz wszystkie

Antoniego Kieniewicza poleskie wspomnienia zamierzchłej przeszłości

Antoniego Kieniewicza poleskie wspomnienia zamierzchłej przeszłości

Miłośnicy dziejów poleskiego ziemiaństwa mają do swojej dyspozycji różne źródła informacji o życiu społecznym, towarzyskim, obyczajowym…

O Prypeci

Wspomnienia z podróży sentymentalnej Leszka Kieniewicza

Zajasiołdzie i Nowogródczyzna Zobacz wszystkie

Pamiątki po strzelcach słuckich

Pamiątki po strzelcach słuckich

W okresie międzywojennym garnizon miasta Baranowicze stanowiły kilka jednostek. Wobec elitarnych 26. Pułku Ułanów oraz 9.…

Czombrów: pierwowzór Soplicowa wczoraj i dziś

ŚLADY HISTORII POLSKIEJ W STOŁPCACH