Antoniego Kieniewicza poleskie wspomnienia zamierzchłej przeszłości

Antoniego Kieniewicza poleskie wspomnienia zamierzchłej przeszłości

Miłośnicy dziejów poleskiego ziemiaństwa mają do swojej dyspozycji różne źródła informacji o życiu społecznym, towarzyskim, obyczajowym oraz aktywności politycznej…

„Zachodniobiałoruska Atlantyda 1921-1941”

Mickiewiczniana: przedwojenny „Przewodnik po Nowogródczyźnie”

Kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego w Prużanie. Materiały inwentaryzacji

Książki: Literatura O Kresach Zobacz wszystkie

POLESKI MISTRZ PSZCZELARSTWA

POLESKI MISTRZ PSZCZELARSTWA

„Ludzie nie chcą wracać do korzeni. Zabierając ziemię pozbawiono ich wolności… A bez wolności człowiek zapału nie ma, nie…

Kamila Kruszelnicka – nieznana męczenica za wiarę

Jakub Narkiewicz-Jodko – „elektryczny człowiek” rodem z Nadniemna

„Obowiązek swój musimy wypełnić aż do końca”

Sylwetki: Wybitni Polacy Kresów Zobacz wszystkie

Róże dla księdza Roberta

Róże dla księdza Roberta

W najnowszej historii parafii pw.Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Prużanie koniec maja bieżącego roku dla wspólnoty wiernych wydał się…

Wiosna w Neplach

Na Polesiu Wołyńskim

Eustachy-Hubertus w Janowie Podlaskim

Fotoreportaże: Z Polesia I Nie Tylko Zobacz wszystkie

Od Czytelników Zobacz wszystkie

„Jeszcze raz o akcji cc Ponurego na więzienie w Pińsku”

„Jeszcze raz o akcji cc Ponurego na więzienie w Pińsku”

Ze szczególnym wzruszeniem przeczytałem w grudniowym numerze kwartalnika „Echa Polesia” (nr 4/44/2014) artykuł pt. „Rozbicie więzienia hitlerowskiego w Pińsku w styczniu 1943”. „Ze szczególnym wzruszeniem”- dlatego, że przed…

Polesie Brzeskie Zobacz wszystkie

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1915-1918

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1915-1918

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany w 1856 roku z cegły w stylu klasycystycznym według projektu…

Akademia ku czci Niezłomnych Polaków Brześcia

„Brześć nad Bugiem: pokój i wojna. 1920-1939”

Polesie Prypeckie Zobacz wszystkie

POLESKI MISTRZ PSZCZELARSTWA

POLESKI MISTRZ PSZCZELARSTWA

„Ludzie nie chcą wracać do korzeni. Zabierając ziemię pozbawiono ich wolności… A bez wolności człowiek zapału…

OLMANSKIE BAGNA

Niechaj Polska zna, jakich synów ma…

Polesie Mozyrskie Zobacz wszystkie

Antoniego Kieniewicza poleskie wspomnienia zamierzchłej przeszłości

Antoniego Kieniewicza poleskie wspomnienia zamierzchłej przeszłości

Miłośnicy dziejów poleskiego ziemiaństwa mają do swojej dyspozycji różne źródła informacji o życiu społecznym, towarzyskim, obyczajowym…

O Prypeci

Wspomnienia z podróży sentymentalnej Leszka Kieniewicza

Zajasiołdzie i Nowogródczyzna Zobacz wszystkie

ŚLADY HISTORII POLSKIEJ W STOŁPCACH

ŚLADY HISTORII POLSKIEJ W STOŁPCACH

Drodzy Czytelnicy, Prezentujemy dziś w rubryce «Historia małych Ojczyzn» materiał o Stołpcach, znanej każdemu Polakowi miejscości na…

У кожнага свой шлях да творчасці Адама Міцкевіча

Moda w Baranowiczach w okresie międzywojennym