Polesie w „Materiałach do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”

Polesie w „Materiałach do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, – swoje, obowiązek motto „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glogera, wyd. 1900       Tomy…

Polesie i turysta

PRZEZ POLESIE KANONIERKĄ POD POLSKĄ BANDERĄ

Louise Arner Boyd – „Album”

Książki: Literatura O Kresach Zobacz wszystkie

Archiwa naszej pamięci

Archiwa naszej pamięci

  Archiwa stanowią część dziedzictwa historycznego i kulturowego. Rola archiwów, które przechowują pamięć o przeszłości narodów, jest ważna i…

Emma z Komarowicz na Polesiu

Piotr Boroń

POLESKI MISTRZ PSZCZELARSTWA

Sylwetki: Wybitni Polacy Kresów Zobacz wszystkie

Wigilijno-noworoczne spotkanie nauczycieli i działaczy polonijnych obwodu Brzeskiego

Wigilijno-noworoczne spotkanie nauczycieli i działaczy polonijnych obwodu Brzeskiego

Wigilię oraz same Święto Bożego Narodzenia jako ze wszystkich świąt katolickich najbardziej „rodzinne”, tradycyjnie staramy się przeżyć w gronie…

Przegląd kolęd w PSS im.I.Domeyki w Brześciu

XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK im. Księdza Kazimierza Szwarlika, Baranowicze

Polesie oczami A.Dubrowskiego „Zimowy sen Polesia”

Fotoreportaże: Z Polesia I Nie Tylko Zobacz wszystkie

Od Czytelników Zobacz wszystkie

Droga Redakcjo!

Droga Redakcjo!

Składam gorące i serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne oraz podziekowanie za Wasz trud, poświęcenie i piękną prace związaną z wydawaniem ECHA POLESIA. Życze wszelkiej pomyślności i sukcesów w…

Polesie Brzeskie Zobacz wszystkie

Mamur ze Skoków

Mamur ze Skoków

W drugiej połowie XIX wieku Jan Tytus Ursyn Niemcewicz w swoim majątku w Skokach założył stadninę…

Wspomnienia Zesłańca

Szereszów

Polesie Prypeckie Zobacz wszystkie

Zagłada Bereżców

Zagłada Bereżców

… Obiecałem  przesłać fotografie obrazów z ich opisem, dotyczących zagłady w czasie wojny mojej rodzinnej miejscowości…

Ścieżkami ekspedycji Louise Arner Boyd

Edukacja polska w Pińsku

Polesie Mozyrskie Zobacz wszystkie

Emma z Komarowicz na Polesiu

Emma z Komarowicz na Polesiu

Założycielka Związku Patriotycznego Polek – Emma z Jeleńskich Dmochowska, działaczka, urodzona w Komarowiczach na Ziemi Mozyrskiej…

Antoniego Kieniewicza poleskie wspomnienia zamierzchłej przeszłości

O Prypeci

Zajasiołdzie i Nowogródczyzna Zobacz wszystkie

Wycieczki nad dawną granicę. Miasteczko Snów

Wycieczki nad dawną granicę. Miasteczko Snów

Leżące na szlaku z Baranowicz do Nieświeża miasteczko Snów w międzywojniu nie zyskało sławy podobnej do…

Życie posterunkowego Jana Gadomskiego

Szlachetne serce księdza Wincentego Kurasa