Halina Szpak: „Mimo wszystko – wróciliśmy. Kobryń – Karaganda – Szczecin”

Halina Szpak: „Mimo wszystko – wróciliśmy. Kobryń – Karaganda – Szczecin”

Ze wstępu Autorki: Wspomnienia te obejmują sześć lat mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, spędzonych we łzach i trwodze, w chłodzie i głodzie, bardzo daleko od ziemi ojczystej, w bezmiarze stepów, gdzie modlitwa pomagała nie utracić nadziei i przetrwać. Oboje z mężem jesteśmy dziadkami i pradziadkami. W tym roku będziemy obchodzić sześćdziesiątą piątą rocznicę naszego ślubu. […]

Echa Polesia 2/2016

Echa Polesia 2/2016

W numerze: 4 SŁOWO REDAKTORA Alina Jaroszewicz, Ocalmy przydrożne krzyże i kapliczki na Białorusi | 7 Z NASZEGO ŻYCIA Eugeniusz Lickiewicz, Historia jednego pomnika | 10 Teresa Puńko, Ogiński łączy pokolenia | 12 Jana Jaruticz, Wieści ze Szkoły im.R.Kapuścińskiego | 13 Anna Godunowa, „Brześć wielu kultur” w obiektywie Olega Malejki | 15 Anna Godunowa, „Poleskie motywy” Wiktora Bosaka w Homlu | 16 Tamara Kabot, Archiwa naszej pamięci | 20 Aleksander Baszkow, Archeologiczne tajemnice Pałacu […]

Echa Polesia 1/2016

Echa Polesia 1/2016

W numerze: Słowo Redaktora: Alina Jaroszewicz, „Myśleć i mówić prawdę” – 4, Bernard Pakulnicki, „Szlakiem Ignacego Domeyki” – 8, Eugeniusz Lickiewicz, „Historia Kartą spisana” – 11, Jana Jaruticz, „Oświacie polskiej w Pińsku” – 12, Anna Godunowa, „Ścieżkami ekspedycji Louise Boyd” – 15, „Legendarna Amerykanka, która odkryła światu Polesie” – 16, Anna Godunowa, „Muzeum Twórczości Ludowej w Motolu” – 21, Dymitr Zagacki, „Janina […]

Louise Arner Boyd – „Album”

Louise Arner Boyd – „Album”

Wyprawa Louise Arner Boyd na Polesie jest świadectwem, jak bardzo głęboka jest relacja między kresem stuletnich torfowisk w sercu Europy i Nowego Świata. Z punktu widzenia współczesności może być ona postrzegana jako przełomowe wydarzenie historyczne, które pozwoliło społeczeństwu amerykańskiemu odkryć dla siebie Polesie, dowiedzieć się o życiu jego rdzennych mieszkańców, oryginalnych tradycjach i dziewiczej przyrodzie tej krainy. Wyprawa ta przekonująco pokazała, […]

Echa Polesia 4/2015

Echa Polesia 4/2015

W numerze: Urszula Julita Adamska – «Oto jest nasz dzień codzienny…», Anna Godunowa – 130. rocznica Parku krajobrazowego w Mańkiewiczach, Dni społeczne w PSS im.I.Domeyki, Dymitr Zagacki – Pomnik ułanom słuckim w Brzozówce, Teresa Puńko – «Uścisk dłoni» zaprasza, Obchody 25-lecia chóru «Kraj rodzinny» w Baranowiczach, Dymitr Zagacki – Podróże nad dawną granicę. Raków, Dymitr Zagacki – Czombrów: pierwowzór Soplicowa wczoraj i dziś, Eugeniusz Lickiewicz – Szereszów, Tomasz Otocki – Badając polską enklawę na Kresach, Barbara Święcińska – Symbolika […]

Echa Polesia 3/2015

Echa Polesia 3/2015

W numerze: Mikołaj Kaczanowski – mistrz poleskiego pszczelarstwa – Anna Godunowa, „Zachodniobiałoruska Atlantyda 1921-1941” – Anna Godunowa, Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne – Alina Jaroszewicz, O pracy Państwowego archiwum obwodu brzeskiego – Lidia Romanowicz, Z naszego życia – Hanna Paniszewa, I bliski sercu krajobraz – Iwan Czajczyc, Róże dla księdza Roberta – Eugeniusz Lickiewicz, Historia i […]

Mickiewiczniana: przedwojenny „Przewodnik po Nowogródczyźnie”

Mickiewiczniana: przedwojenny „Przewodnik po Nowogródczyźnie”

Drodzy Czytelnicy! Prezentujemy dziś Państwu z radością fragment przewodnika po okolicach Mickiewiczowskich i Rejtanowskich Ziemi Nowogródzkiej, wydanego w Baranowiczach w 1938 roku przez Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Baranowiczach (ul. Ułańska 11, tel.236 ). Przewodnik był drukowany w Drukarni „Grafika” w Wilnie. Trasy edukacyjno-turystyczne przewodnika stanowią dziś dla nas wielką wartość, gdyż są to nie tylko podróże szlakiem mickiewiczowskim, rejtanowskim czy poleskim, a jest to również wzruszająca […]

Echa Polesia 2/2015

Echa Polesia 2/2015

W numerze: Akademia ku czci Niezłomnych Polaków Brześcia, Ocalić z zapomnienia, Echa Polesia wśród najciekawszych inicjatyw społecznych Białorusi, Oklaski dla młodych laureatów, Jarmark Tradycji Wielkanocnych, „Kresy” w Kobryniu, Wiosenne sprzątanie na cmentarzach, Dymitr Zagacki – Artefakty II Rzeczypospolitej cz.II, Iwan Czajczyc – Koszary polskie na Umocowaniu Kobryńskim, Nikołaj Własiuk – „Le Grand silence” na Polesiu, […]

Echa Polesia 1/2015

Echa Polesia 1/2015

W numerze: Żanna Sidoruk – Chór „Kraj Rodzinny” – 25 lat, Hanna Paniszewa – Obchody urodzin T.Kościuszki, O Tadeuszu Kościuszce i insurekcji wierszem, Nasze kolędowanie w Będzinie, Bitwa amorów, Wojciech Stanisław Kobylarz – Osadnictwo wojskowe na Kresach II Rzeczypospolitej – w 75. rocznicę deportacji na Sybir, Urszula Adamska – Kabatowie – rodzina akowska, Z Polesia […]

Echa Polesia 4/2014

Echa Polesia 4/2014

W numerze: Alina Jaroszewicz, «Brześć nad Bugiem: pokój i wojna.1920-1939», Julia Biełorusowa, Olga Popowicz, «Korona polskiego wychowania» w Szkole Domeyki w Brześciu», Anna Godunowa, «Projekt rzeczy dawnych», Dymitr Zagacki, «Artefakty II Rzeczypospolitej», Katarzyna Doroszuk,!00-lecie urodzin Kardynała, Hanna Paniszewa, Forum Oświaty Polskiej w Mińsku, Karina Zboińska, Kościuszkę pamiętają w Terespolu i Brześciu, Marina Paniszewa, II Festiwal […]

1 2 3 7