Echa-3_2015_okladkaW numerze:

Mikołaj Kaczanowski – mistrz poleskiego pszczelarstwa – Anna Godunowa, „Zachodniobiałoruska Atlantyda 1921-1941” – Anna Godunowa, Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne – Alina Jaroszewicz, O pracy Państwowego archiwum obwodu brzeskiego – Lidia Romanowicz, Z naszego życia – Hanna Paniszewa, I bliski sercu krajobraz – Iwan Czajczyc, Róże dla księdza Roberta – Eugeniusz Lickiewicz, Historia i tradycje 4. Batalionu Pancernego – Iwan Czajczyc, Ślady polskiej historii w Stołpcach – Bernard Pakulnicki, Architektura bankowa II Rrzeczypospolitej w obwodzie brzeskim – Dymitr Zagacki, Jeszcze raz o akcji Ponurego na więzienie w Pińsku – Romuald Lech Sieradzki, Sowietyzacja Kresów Północno-Wschodnich II RP – Jerzy Waszkiewicz, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu w latach 1915-1918 – Iwan Czajczyc, Kamila Kruszelnicka – nieznana męczennica za wiarę – Dymitr Zagacki, Baśnie z Polesia – Urszula Adamska, Antoniego Kieniewicza wspomnienia zamierzchłej przeszłości – Piotr Boroń, Mimo wszystko – wróciliśmy – Halina Szpak, Z TEKI POLESKIEGO ARCHIWISTY – Szlak rejtanowski.

Udostępnij na: