4 Z NASZEGO ŻYCIA Anna Godunowa, | 9 HISTORIA Wiktor Paczuk, Les costumes du peuple polonais jako źródło o Polesiu i Poleszukach | 11 ATLANTYDA POLESKIEJ HISTORII ALEKSANDRA ILJINA Aleksander Iljin, Badania Polesia przez polskich badaczy, | 17 Tajemniczy Poleszuk Napoleon Orda | 23 Almanach Adama Pieńkiewicza «Bojan» | 23 Piński «Mur» | 25 Pierwsze muzeum w Pińsku | 28 Tajne szkoły na Polesiu | 34 Martyrologium klasztorów pińskich | 37 UTRACONE DZIEDZICTWO Dorota Piramidowicz, Nieistniejące kościoły Pińska | 48 SYLWETKI Eugeniusz Lickiewicz, Chaim Waizmann. Historia poleskiego Żyda, który nigdy się nie poddawał | 52 Z LISTÓW CZYTELNIKÓW Jerzy Hipolit Pilecki | 57 Władysław Szwender, Moja Syberiada | 58 Z LAMUSA WSPOMNIEŃ Tadeusz Mączyński, Wspomnienia Prużaniaka | 65 POWSTANIE STYCZNIOWE Walery Jankowski, Nenuni – «Czterooki» | 73 HISTORIA Czego możemy się nauczyć z twórczości Placyda Jankowskiego? | 76 RECENZJE Województwo Poleskie. Praca prof. Wojciecha Śleszyńskiego | 82 Prof. Wojciech Śleszyński: Wschodnia część II Rzeczypospolitej coraz skuteczniej odkrywa przed nami swoje tajemnice

Udostępnij na: