W numerze 4 Z NASZEGO ŻYCIA Poleski rejs pamięci | 6 Eugeniusz Lickiewicz, Strażnicy Pamięci | 8 Od Redakcji
| 9 Iwan Czajczyc, 80 lat temu Brześć, zajęty przez Wermacht, został przekazany ZSRR | 12 Anna Godunowa, Bal Niepodległościowy w Dworku J.U.Niemcewicza w Skokach| 17 Czas, wydarzenia, losy | 18 «Kresowy znicz pamięci»
w obwodzie brzeskim | 20 IV Festiwal Kultury Polskiej w Niedźwiedzicy |
23 Dymitr Zagacki, Echa naszych publikacji |
26 KULTURA Tamara Kabot, Z historii Muzeum Poleskiego | 31 HISTORIA JEDNEJ FOTOFRAFII Dymir Zagacki, Lucjan Bochwic | 32 SYLWETKI Aleksandra Włodarczyk, Ariadna Teleman – skromna bohaterka z Polesia | 43 Z LISTÓW CZYTELNIKÓW Józef Pisanko, Echa pamięcią głośne | 45 Z LAMUSA WSPOMNIEŃ Teresa Puńko, Z krainy wspomnień
Eugeniusza Dąbrowskiego | 
49 KU CZCI 1000-LECIA BRZEŚCIA Danuta Waszczukówna-Kamieniecka, Spacer po Brześciu | 63 HISTORIA Janina Szestakowska, Z dziejów Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku | 79 Святаслаў Яначкін, Ардэнаносны стараста

Udostępnij na: