4 Z NASZEGO ŻYCIA Nieznane fakty z biografii Marszałka Piłsudskiego 7 Pocztówka na pamięć 14 Niedźwiedzickie organy 17 Iwan Czajczyc, «Brzeskie Getto. Wspomnienia i dokumenty» 24 Bernard Pakulnicki, Zaduszki w Ostrowcu 27 Kaplica w Zakozielu 28 W 225.rocznicę urodzin Adama Mickiewicza 30 Artysta z Kamieńca wykonał rzeźbę Elizy Orzeszkowej 31 RELIGIA Wojciech Kobylarz, Św.Jozafat Kuncewicz w 40 0-lesie śmierci apostoła pojednania 33 HISTORIATomasz Otocki, Kobiety na Polesiu 46 Tamara Kabot,
Turystyka na Polesiu 57 Katarzyna Gmerek, Tytus O» Byrn z Irlandki 67 Fabryka zapałek w Pińsku 69 FOTOGRAFIA Sawwa Siwko – nieznany fotograf z Lubczy 74 Fotoetnograficzna kolekcja Isaaka Sierbowa  78 POŻEGNANIE 79 POEZJA Franciszek Lachocki, Polesie

Udostępnij na: