4 Z NASZEGO ŻYCIA: Alina Jaroszewicz, Uratowała w czasie wojny dziecko żydowskie i dziecko białoruskie
9 Benefis Jadwigi Szustał 12 Jubileusz 590-lecia Prużan 15 Iwan Czajczyc, Twierdza Brzeska. Interbellum
21 Fest w Darewie 23 Dwór w Sowiejkach dziś 26 Festyn «Poleski wiun» w Horodyszczu
27 W 140.ROCZNICĘ ŚMIERCI NAPOLEONA ORDY Od Redakcji 28 Aleksander Fedoruk Napoleon Orda: historia rodu, poleskie lata życia i twórczości 35 Jewgienij Dnieprowski, Nowe materiały o Napoleonie Ordzie i jego rodzinie 39 W 125.ROCZNICĘ URODZIN MIKOŁAJA ROZANOWA Od Redakcji 40 Powiat Prużański
48 ATLANTYDA POLESKIEJ HIS TORII ALEKSANDRA ILJINA – Szyrmy i Sporowo 51 Walka Adama Naruszewicza o wsparcie na Polesiu Konstytucji 3 Maja 53 Kościuszko i Suworow 55 HISTORIA Cezary Leżeński, Ród Leżeńskich na Białorusi 59 Wędkarstwo dawniejsze na Polesiu 62 Z TEKI POLESKIEGO ARCHIWISTY Zofia Hołub-Pacewiczowa, Z geografii Prużańszczyzny 71 dr. M.Marczak, Ze spostrzerzeń
nad Poleszukami
75 ŁOWIECTWO NA POLESIU Łowiectwo polskiego ziemiaństwa na ziemiach zabranych w drugiej połowie XIX wieku (1864–1918) 

Udostępnij na: