Echa Polesia nr 2/2020

Echa Polesia nr 2/2020

W NUMERZE: 4 WOJNA POLSKO BOLSZEWICKA, Alina Jaroszewicz, Słowo Redaktora | 8 Wojna polsko-bolszewicka. Miesca pamięci narodowej obwodu brzeskiego z wojny polsko-bolszewickiej | 23 Wojciech Stanisław Kobylarz, Pociągi pancerne biorące udział w walkach o Brześć podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. | 46 HISTORIA, Hm Jan Czerniak HR, Harcerskie lata 1932-1939 | 54 Dymitr Zagacki, Witold Kiersnowski – z dynastii […]

Echa Polesia 1/2020

Echa Polesia 1/2020

W numerze:4 Z NASZEGO ŻYCIA, Słowo Redaktora | 5 Anna Jurkowska,  Pamiętajmy o Powstańcach | 8 Eugeniusz Lickiewicz, Wieczór Pamięci Aliaksieja                  Dubrouskaga w Pińsku |  17  Aleksander Baszkow, Pałac w Kosowie  – archeologiczna  skarbnica  Ziemi  Brzeskiej  | 39  HISTORIA,  Wojciech  Stanisław  Kobylarz,      Policjanci społeczeństwu | […]

Echa Polesia 4/2019

Echa Polesia 4/2019

W numerze 4 Z NASZEGO ŻYCIA Poleski rejs pamięci | 6 Eugeniusz Lickiewicz, Strażnicy Pamięci | 8 Od Redakcji | 9 Iwan Czajczyc, 80 lat temu Brześć, zajęty przez Wermacht, został przekazany ZSRR | 12 Anna Godunowa, Bal Niepodległościowy w Dworku J.U.Niemcewicza w Skokach| 17 Czas, wydarzenia, losy | 18 «Kresowy znicz pamięci» w obwodzie brzeskim […]

Echa Polesia 3/2019

Echa Polesia 3/2019

W numerze 4 KU CZCI 1000-LECIA BRZEŚCIA Iwan Czajczyc,Obrona i wyjście z Twierdzy Brzeskiej kapitana Wacława Radziszewskiego | 10 Człowiek i miasto| 14 Jadwiga Manysiówna-Lobmana, Bal maturalny w Gimnazjum Żeńskim Polskiej Macierzy Szkolnej w 1933 r. | 18 Z NASZEGO ŻYCIA Eugeniusz Lickiewicz,Tam, gdzie kończą się tory… | 21 Krzysztof Tomaszewski, Śmierć pod Tomaszówką |25 […]

Echa Polesia 2/2019

Echa Polesia 2/2019

W numerze:4 Z NASZEGO ŻYCIA Alina Jaroszewicz, W Brześciu wydano podręcznik «Regionalna historia i kultura w nauczaniu języka polskiego» | 5 Anna Godunowa, Szlakiem Mickiewicza po Ziemi Nowogródzkiej | 9 Prezentacja książki Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza | 11 Konkurs «Bitwa Amorów» w Brześciu | 13 Dymitr Zagacki, Bochwicowie odwiedzili rodzinne strony | 15 […]

Echa Polesia 1/2019

Echa Polesia 1/2019

W numerze: 4 100 LAT WYZWOLENIA BRZEŚCIA Anna Godunowa, 1919-2019. 10 lutego-100 lat wyzwolenia Brześcia | 6 Prasa polska o wyzwoleniu Brześcia | 12 Śladami Kmicica. Z osobistych wspomnień maj. Dąbrowskiego | 14 Z NASZEGO ŻYCIA Eugeniusz Lickiewicz, 100 lat męczeńskiej śmierci ks.Łotarewicza w Iszkołdzi | 16 Obchody 273. rocznicy urodzin T.Kościuszki | 18 Dymitr […]

Echa Polesia 4/2018

Echa Polesia 4/2018

  W numerze: 4 Franciszek Lachocki, Boże Narodzenie | 5 Jan Wójcik , Poleski świat |6 Z NASZEGO ŻYCIA Julia Chodyniuk, Korzenie, z których wyrastamy | 8 Julia Marczuk, W 220.Rocznicę urodzin Adama Mickiewicza | 12 Anna Godunowa, Święto Edukacji w Pawlinowie | 14 Anna Godunowa, Nasza podróż do Rakowicy | 16 Dymitr Zagacki, Hancewicze, podróże nad dawną granicę | 20 Anna Godunowa, Festiwal «Te Deum» w Juszkiewiczach | […]

Echa Polesia 3/2018

Echa Polesia 3/2018

W numerze: 4 Z NASZEGO ŻYCIA Nowa tablica ku czci I.Domeyki w Połoneczce | 7 Uroczyste poświęcenie grobowca Mitraszewskich w Kobryniu | 9 100 lat parafii pw. Św. Trójcy w Juszkiewiczach | 15 DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Urszula Adamska, 100. Rocznica odzyskania Niepodległości | 18 Stanisław Silwanowicz, Marsz, marsz Dąbrowski… | 30 Jerzy Waszkiewicz, Epizod bitwy warszawskiej | 34 Leon Kołosow, Pomnik Piłsudskiego w Łunińcu | […]

Echa Polesia 2/2018

Echa Polesia 2/2018

W numerze: 4 HISTORIE NASZYCH MAŁYCH OJCZYZN: ŁUNINIEC Światosław Janoczkin, Łuniniec. Kronika historyczna XV- XIX w | 15 Łuniniec i powiat łuniniecki w okresie II Rzeczypospolitej |54 Notatka o prasie przedwojennej łuninieckiej i miejscu poezji w niej | 58 Czerwony Krzyż w Łunińcu |59 Dymitr Zagacki, Polowania w Deniskowiczach | 63 LEKTURA DLA CIEBIE Marta Towiańska-Michalska, Dzieciństwo w wojennym Łunińcu | 77 ARCHITEKTURA Maria Arno, Drewniana architektura sakralna Polesia dwudziestolecia […]