Echa Polesia – rok 2020

Echa Polesia nr 2/2020

Echa Polesia nr 2/2020

W NUMERZE: 4 WOJNA POLSKO BOLSZEWICKA, Alina Jaroszewicz, Słowo Redaktora | 8 Wojna polsko-bolszewicka. Miesca pamięci narodowej obwodu brzeskiego z wojny polsko-bolszewickiej | 23 Wojciech Stanisław Kobylarz, Pociągi pancerne biorące udział w walkach o Brześć podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. | 46 HISTORIA, Hm Jan Czerniak HR, Harcerskie lata 1932-1939 | 54 Dymitr Zagacki, Witold Kiersnowski – z dynastii […]