Echa Polesia – rok 2020

Echa Polesia nr 2/2020

Echa Polesia nr 2/2020

W NUMERZE: 4 WOJNA POLSKO BOLSZEWICKA, Alina Jaroszewicz, Słowo Redaktora | 8 Wojna polsko-bolszewicka. Miesca pamięci narodowej obwodu brzeskiego z wojny polsko-bolszewickiej | 23 Wojciech Stanisław Kobylarz, Pociągi pancerne biorące udział w walkach o Brześć podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. | 46 HISTORIA, Hm Jan Czerniak HR, Harcerskie lata 1932-1939 | 54 Dymitr Zagacki, Witold Kiersnowski – z dynastii […]

Echa Polesia 1/2020

Echa Polesia 1/2020

W numerze:4 Z NASZEGO ŻYCIA, Słowo Redaktora | 5 Anna Jurkowska,  Pamiętajmy o Powstańcach | 8 Eugeniusz Lickiewicz, Wieczór Pamięci Aliaksieja                  Dubrouskaga w Pińsku |  17  Aleksander Baszkow, Pałac w Kosowie  – archeologiczna  skarbnica  Ziemi  Brzeskiej  | 39  HISTORIA,  Wojciech  Stanisław  Kobylarz,      Policjanci społeczeństwu | […]