4 Z NASZEGO ŻYCIA Anna Godunowa, W setną rocznicę boju pod Brzozówką | 7 Alina Jaroszewicz, Ambasadorowie polskiej piosenki | 11 Anna Godunowa, W Baranowiczach
odnowili grób Polaka z Chikago | 12 Uwolnić Historię | 14 Eugeniusz Lickiewicz, Turów | 18 HISTORIA Eugeniusz Górewski, Żołnierz trzech wojsk | 20 Dymitr Zagacki,
Bunkry |
22 Iwan Czajczyc, Fotomig | 28 Podróżnik z Brześcia | 30 WOJNA POLSKOBOLSZEWICKA Urszula Julita Adamska, Hej strzelcy wraz nad nami
orzeł biały | 32 Rok 1920. Kalendarium, cz. 2 | 45 SYLWETKI Stanisław Silwanowicz, Apolinary Hofmejster – w 130. Rocznicę śmierci | 52 Dymitr Zagacki, Ksiądz Jerzy Rosiak | 55 KATALOG MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ W OBWODZIE BRZESKIM

Udostępnij na: