4 WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA  Alina Jaroszewicz, Słowo Redaktora | 8 Wojna polsko-bolszewicka. Miejsca pamięci narodowej obwodu brzeskiego z wojny polsko-bolszewickiej |
23 Wojciech Stanisław Kobylarz, Pociągi pancerne biorące udział w walkach o Brześć podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. | 25 Z minionych dni | 29 Iwan Czajczyc, Projekt «Czas.Wydarzenia.Losy». Mundurowi | 37 Rok 1920. Kalendarium wydarzeń | 46 HISTORIA Hm Jan Czerniak HR, Harcerskie lata 1932-1939 | 54 Dymitr Zagacki, Witold Kiersnowski – z dynastii prawników | 58 Pomnik w Kołpiennicy | 59 PODRÓZE Eugeniusz Lickiewicz, Wiosenna wędrówka nad Żuraw | 63 Dymitr Zagacki, Kraj polnych kamieni czyli moja nietypowa podróż do Hruszówki | 66 Z LISTÓW CZYTELNIKÓW Paweł Lachnowicz, Człowiek, który kochał Białoruś | 69 Z TEKI POLESKIEGO ARCHIWISTY Czesław Pietkiewicz, Higiena w życiu Poleszuków | 78 WOJSKO Garnizon Brzeski

Udostępnij na: