4 Z NASZEGO ŻYCIA Anna Godunowa, Tadeusz Kościuszko – w 275.Rocznicę Urodzin | 6 Eugeniusz Lickiewicz, Nowe wydanie Katalogu oraz internetowe mapy miejsc pamięci obwodu brzeskiego | 7 Alina Jaroszewicz, W Skokach w 263.Rocznicę Urodzin J.U.Niemcewicza | 10 Anna Godunowa, Odwiedzamy Powstańców Styczniowych ziemi pińskiej
| 12 Eugeniusz Lickiewicz, Obchody 158.Rocznicy Powstania Styczniowego w Kobryniu | 14 Alina Jaroszewicz, Chór «Kraj Rodzinny»w Brzesciu i Czernawczycach | 16 Aleksander Baszkow, Zapomniany objekt rezydencji w Kosowie: kolejne odkrycie archeologiczne | 19 HISTORIA Dymitr Zagacki, Projekty-fantomy w Baranowiczach, | 22 Historia na murach pisana, Kuchnia poleska | 26 Światosław Janoczkin, Gdy Łuniniec był Londynem | 48 Z LISTÓW CZYTELNIKÓW Walentyna Tumasz-Lachowec, O Losach potomków Ordy | 52 WIELCY
POLACY | 68 RELIGIA Alina Jaroszewicz, Pamięci Ks.Prof. Romana Dzwonkowskiego | 70 Roman Dzwonkowski Wspomnienia ze Wschodu (cz.I)

Udostępnij na: