Echa Polesia – rok 2019

Echa Polesia 4/2019

Echa Polesia 4/2019

W numerze 4 Z NASZEGO ŻYCIA Poleski rejs pamięci | 6 Eugeniusz Lickiewicz, Strażnicy Pamięci | 8 Od Redakcji | 9 Iwan Czajczyc, 80 lat temu Brześć, zajęty przez Wermacht, został przekazany ZSRR | 12 Anna Godunowa, Bal Niepodległościowy w Dworku J.U.Niemcewicza w Skokach| 17 Czas, wydarzenia, losy | 18 «Kresowy znicz pamięci» w obwodzie brzeskim […]

Echa Polesia 3/2019

Echa Polesia 3/2019

W numerze 4 KU CZCI 1000-LECIA BRZEŚCIA Iwan Czajczyc,Obrona i wyjście z Twierdzy Brzeskiej kapitana Wacława Radziszewskiego | 10 Człowiek i miasto| 14 Jadwiga Manysiówna-Lobmana, Bal maturalny w Gimnazjum Żeńskim Polskiej Macierzy Szkolnej w 1933 r. | 18 Z NASZEGO ŻYCIA Eugeniusz Lickiewicz,Tam, gdzie kończą się tory… | 21 Krzysztof Tomaszewski, Śmierć pod Tomaszówką |25 […]

Echa Polesia 2/2019

Echa Polesia 2/2019

W numerze:4 Z NASZEGO ŻYCIA Alina Jaroszewicz, W Brześciu wydano podręcznik «Regionalna historia i kultura w nauczaniu języka polskiego» | 5 Anna Godunowa, Szlakiem Mickiewicza po Ziemi Nowogródzkiej | 9 Prezentacja książki Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza | 11 Konkurs «Bitwa Amorów» w Brześciu | 13 Dymitr Zagacki, Bochwicowie odwiedzili rodzinne strony | 15 […]

Echa Polesia 1/2019

Echa Polesia 1/2019

W numerze: 4 100 LAT WYZWOLENIA BRZEŚCIA Anna Godunowa, 1919-2019. 10 lutego-100 lat wyzwolenia Brześcia | 6 Prasa polska o wyzwoleniu Brześcia | 12 Śladami Kmicica. Z osobistych wspomnień maj. Dąbrowskiego | 14 Z NASZEGO ŻYCIA Eugeniusz Lickiewicz, 100 lat męczeńskiej śmierci ks.Łotarewicza w Iszkołdzi | 16 Obchody 273. rocznicy urodzin T.Kościuszki | 18 Dymitr […]