W numerze:4 Z NASZEGO ŻYCIA Alina Jaroszewicz, W Brześciu wydano podręcznik «Regionalna historia i kultura w nauczaniu języka polskiego» | 5 Anna Godunowa, Szlakiem Mickiewicza po Ziemi Nowogródzkiej | 9 Prezentacja książki Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin pisarza | 11 Konkurs «Bitwa Amorów» w Brześciu | 13 Dymitr Zagacki, Bochwicowie odwiedzili rodzinne strony | 15 Natalia Sołoninka, W 200. rocznicę urodzin S.Moniuszki | 16 Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia | 17 HISTORIA Władysław Swarcewicz, Józefa Swarcewicz – ostatni Komendant Okręgu Poleskiego ZWZ-AK | 20 Fragmenty wspomnień Władysława Swarcewicza |26 Zygmunt Popiel, Zabijany na raty | 29 Dymitr Zagacki, Architekt M.Goldberg i jego projekt Urzędu Pocztowego w Baranowiczach. | 33 Dymitr Zagacki, Bruk na ulicach Baranowicz | 35 Iwan Czajczyc, Architekt Julian Lisiecki | 39 Iwan Czajczyc, Legenda sportu na Polesiu | 42 Z TEKI POLESKIEGO ARCHIWISTY
Odezwa biskupól polskich do wiernych |
44 Z LISTÓW CZYTELNIKÓW Leon Kołosow, Listy z Gułagu | 49 List prof. Czesława Michałowskiego | 50 PRZYRODA I PODRÓŻE Alaksiej Dubrouski, Na brzegach «morza» Herodota | 55 LEKTURA DLA CIEBIE Opowiadania i gawędy znad Horynia i Bugu Zbigniewa Adrjańskiego | 63 EKOLOGIA Marek Żuków-Karczewski, Krajobrazy utracone. Pina-rzeka nie do końca ujarzmiona! | 65 PAMIĘĆ Majdan na Polesiu we wspomnieniach Józefa Kozakiewicza, Sybiraka, Żołnierza Armii Krajowej | 80 KSIĄŻKI Anna Kamińska, «Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak»

Udostępnij na: