W numerze 4 KU CZCI 1000-LECIA BRZEŚCIA Iwan Czajczyc,Obrona i wyjście z Twierdzy Brzeskiej kapitana Wacława Radziszewskiego | 10 Człowiek i miasto| 14 Jadwiga Manysiówna-Lobmana, Bal maturalny w Gimnazjum
Żeńskim Polskiej Macierzy Szkolnej w 1933 r. | 1
8 Z NASZEGO ŻYCIA Eugeniusz Lickiewicz,Tam, gdzie kończą się tory… | 21 Krzysztof Tomaszewski, Śmierć pod Tomaszówką |25 Uroczystości w Popinie Nowej | 27 Objazd miejsc pamięci
narodowej obwodu brzeskiego | 28 «Jesteście we własnym kraju, choć pochodzicie z różnych stron» |
30 Uroczystości ku czci Marynarzy Flotylli Pińskiej w Mokranach | 32 HISTORIA Janina Szestakowska, Z dziejów Flotylli Rzecznej
Marynarki Wojennej w Pińsku |
50 Stanisław Siliwanowicz, Polska, ZSSR i Niemcy w przededniu II wojny światowej |
61 Dymitr Zagacki, Pamiątki z archiwum kolejarza z Baranowicz |64 POLSKA A ROSJA Jerzy Waszkiewicz, Tajne plany Grigorija Potiomkina | 68 ROCZNICE Urszula Adamska, Unia Lubelska | 71 Z LISTÓW CZYTELNIKÓW Swiatosław Janoczkin, Piękno Polesia. W powiecie łuninieckim | 78 Z TEKI POLESKIEGO ARCHIWISTY Stefan Marian Rostworowski, Fabryka w Mikaszewiczach

Udostępnij na: