Polesie_Boyd1
Kliknij, aby otworzyć Album!

Wyprawa Louise Arner Boyd na Polesie jest świadectwem, jak bardzo głęboka jest relacja między kresem stuletnich torfowisk w sercu Europy i Nowego Świata.

Z punktu widzenia współczesności może być ona postrzegana jako przełomowe wydarzenie historyczne, które pozwoliło społeczeństwu amerykańskiemu odkryć dla siebie Polesie, dowiedzieć się o życiu jego rdzennych mieszkańców, oryginalnych tradycjach i dziewiczej przyrodzie tej krainy. Wyprawa ta przekonująco pokazała, jak ludzkie wartości, dążenie do poznania i zrozumienia zbliżają mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Białorusi.

Projekt „Szlakiem Louise Arner Boyd w 80. rocznicę wyprawy legendarnej Amerykanki”, wspierany przez Ambasadę USA na Białorusi i realizowany przy wsparciu władz białoruskich, stworzył dobrą platformę kulturalną i edukacyjną dla dialogu i dalszego zbliżania naszych narodów. Z pewnością możemy powiedzieć, że jest to twórczy wkład w rozwój stosunków między Waszyngtonem a Mińskiem.

Bez relacji na płaszczyźnie kulturalno-humanitarnej i historycznej ciężko jest porozumiewać się i rozumieć siebie nawzajem. Białoruś ze względu na swoją skomplikowaną sytuację historyczną hojnie obdzieliła zasobami ludzkimi różne państwa świata, w tym Stany Zjednoczone Ameryki.

Wielu pochodzących z Białorusi ludzi — wybitnych naukowców, liderów politycznych, finansistów, przedsiębiorców, intelektualistów, ekspertów w różnych dziedzinach i setki pracowników migracyjnych z pierwszej połowy XX wieku w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i dobrobytu społeczeństwa amerykańskiego.

My, Białorusini, doceniamy fakt, że Stany Zjednoczone były jednym z pierwszych państw, które uznały niepodległość Republiki Białorusi. To ważne w historii naszego kraju wydarzenie miało miejsce 25 grudnia 1991, a 28 grudnia, zaledwie 3 dni po tej dacie, suwerenna Białoruś i Stany Zjednoczone nawiązały kontakty dyplomatyczne.

Louise Arner Boyd w latach trzydziestych XX wieku zapoznała Amerykę i cały zachodni świat z Polesiem, i teraz jej nieoceniona praca daje nam wyjątkową okazję przez głębię wydarzeń i czasu spojrzeć na minioną epokę bezstronnym, pełnym głębokiej sympatii dla prostych mieszkańców Polesia, wzrokiem amerykańskiej badaczki.

Życzę wszystkim czytelnikom, przeglądającym strony tego albumu, odbyć fascynującą podróż w czasie i stać się chociaż na chwilę towarzyszem podróży legendarnej Amerykanki, która uwieczniła Polesie na swoich zdjęciach.

Dziękuję Departamentowi Pomocy Humanitarnej przy Prezydencie Republiki Białorusi, Ambasadzie USA w Republice Białoruś, obwodowemu wykonawczemu komitetowi m. Brześć, rejonowemu wykonawczemu komitetowi m. Pińsk.

Z poważaniem,

Pierwszy Sekretarz informacyjno-edukacyjnej instytucji „Rozwój instytucjonalny” Dmitrij Kisiel

Udostępnij na: