Polesie Mozyrskie

TURÓW

TURÓW

Szalejąca w świecie (także na Białorusi) pandemia koronowirusa i zamknięte granice państw tego lata pokrzyżowały większość planów służbowych i wypoczynkowych, związanych z wyjazdami do dalszych lub bliższych krajów. Pozostały więc własne, w których mieszkamy i które – tak naprawdę nie zawsze dobrze znamy, bowiem wciąż pozostaje w nich wiele zakątków, bardzo ciekawych i godnych uwagi […]

U Polaków w Lelczycach

U Polaków w Lelczycach

Od czasu naszej ostatniej podróży redakcyjnej do Ziemi Mozyrskiej minęło już kilka ładnych lat, ponieważ kilkusetkilometrowa odległość pomiędzy Bugiem a Dnieprem częstym podróżom zdecydowanie nie służy. Tym razem jednak odmówić sobie trudu wielogodzinnej podróży nie mogliśmy, chodziło bowiem o zaproszenie na XX-letni jubileusz święceń kapłańskich Witalisa Vincentego Myszony, – proboszcza z Lelczyc, księdza wyjątkowego, obdarzonego […]

Emma z Komarowicz na Polesiu

Emma z Komarowicz na Polesiu

Założycielka Związku Patriotycznego Polek – Emma z Jeleńskich Dmochowska, działaczka, urodzona w Komarowiczach na Ziemi Mozyrskiej na Polesiu pod koniec dziewiętnastego wieku, współdziałająca w powstaniu Komitetu Edukacyjnego w czasie pierwszej wojny światowej, fundatorka wielu szkół na Kresach, zawdzięcza ponadto swoją sławę tym, że napisała kilka urzekających powieści, publikując je nie tylko pod własnym nazwiskiem, ale […]

Antoniego Kieniewicza poleskie wspomnienia zamierzchłej przeszłości

Antoniego Kieniewicza poleskie wspomnienia zamierzchłej przeszłości

Miłośnicy dziejów poleskiego ziemiaństwa mają do swojej dyspozycji różne źródła informacji o życiu społecznym, towarzyskim, obyczajowym oraz aktywności politycznej tej warstwy. Do szczególnie preferowanych z pewnością należą pamiętniki i wspomnienia kreślone przez przedstawicieli kresowych rodów. Zawarty w nich ładunek autentyzmu sprawia, że tak żywo przemawiają do wyobraźni czytelnika, budząc w nim szczerą potrzebę poznawania ojczystej […]

O Prypeci

O Prypeci

Drodzy Czytelnicy, prezentujemy dziś tekst o Prypeci Aleksandra Jelskiego, wybitnego polskiego etnografa, pisarza i działacza społecznego(ur.1834, zm.1916r). Pisał pod pseudonimem „Bociam z nad Prycza” lub „Litwin”.W „Słowniku geograficznym” zamieścił kilka tysięcy opisów miejscowości ziemi mińskiej i ziemi mozyrskiej. Przełożył „Pana Tadeusza” na język białoruski. Zgromadził znaczną bibliotekę i cenne zbiory historyczne, numizmatyczne,etnograficzne, galerię obrazów – […]

Wspomnienia z podróży sentymentalnej Leszka Kieniewicza

Wspomnienia z podróży sentymentalnej Leszka Kieniewicza

Objazd naukowy uniwersytetu drugiego wieku Pamiętam, że Djakow przywiózł Dziadziusiowi radziecką mapę Dereszewicz i okolic. Widziałem dobrze, bo Djakow siadał do tej samej kolacji co ja. Mapy tej dotąd nie odnaleziono, choć wydaje mi się, że byłem wtedy grzeczny. Dereszewicze są też na największej mapie Środkowej Europy jaką kiedykolwiek widziałem. Jedna taka wisi gdzieś tutaj. […]

Trochę historii

Trochę historii

Udokumentowana historia Mozyrza sięga połowy XII wieku – istniał tu wtedy jeden z grodów należących do księstwa kijowskiego. Od czasu Unii Lubelskiej w 1569 roku znajdował się w granicach Rzeczypospolitej. W 1577 roku otrzymał od króla Stefana Batorego magdeburskie prawa miejskie. Polska historia Mozyrza kończy się wraz z drugim rozbiorem Polski w 1793 roku. W […]

Polesie „czarnobylskie” oczami Andrzeja Aleksijewicza

Polesie „czarnobylskie” oczami Andrzeja Aleksijewicza

Prezentujemy naszym Drogim Czytelnikom fotoreportaż Andrzeja Aleksijewicza, uczestnika ekspedycji do najbardziej tajemniczej, a zarazem niebezpiecznej części Polesia Wschodniego – Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej AES. Od prawie 30 lat ta część Polesia żyje swoim własnym życiem. Z jednej strony – porzucone wsie, nienaturalna, przygnębiająca pustka, z drugiej zaś – odnawiający się w niezwykle szybkim tempie ekosystem. […]

„Inne czasy, inni ludzie”

„Inne czasy, inni ludzie”

Drodzy Czytelnicy, dzis w rubryce „Lektura dla Ciebie” pragniemy zaprezentowć Państwu fragment niezwykle fascynujących pamiętników autorstwa Janiny z Puttkamerów Żółtowskiej. Książka „Inne czasy, inni ludzie” została wydana w Londynie w 1998 roku nakładem Fundacji Tadeusza Walczaka w Published by Polish Cultural Foundation Limited, 63 Jeddo Road, London W12 9ED. Publikowane dziś fragmenty pamiętników odtwarzają dawne […]

ODNOWA WIARY NA POLESIU MOZYRSKIM

ODNOWA WIARY NA POLESIU MOZYRSKIM

Polesie Mozyrskie to obszar na terenie południowo-wschodniej Białorusi, położony między rzeką Prypecią a Dnieprem. Zaszczepiona tu wiara katolicka przetrwała liczne najazdy, częste zmiany władzy i krwawe prześladowania, których ofiarą stał się między innymi św. Andrzej B obola, zwany apostołem Pińszczyzny. Największe prześladowania chrześcijaństwa, tak prawosławia, jak i katolicyzmu, miały miejsce na tym terenie po rewolucji […]