Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kamieniu Koszyrskim. Lata 30. XX wieku
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kamieniu Koszyrskim. Lata 30. XX wieku

Francuski myśliciel Monteskiusz (1689–1755), powiedział kiedyś, że „szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna”. Historia Polski nigdy nie była nudna. Dzieje Polski obfitowały w liczne wydarzenia przynoszące chwałę narodowi polskiemu jak też wydarzenia dramatyczne.

Przeglądając dostępne publikacje np. Mordu Katyńskiego, żmudnej pracy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, historyków i wszystkich ludzi dobrej woli uświadamiamy sobie, jak dramatyczna jest historia naszego kraju. Jak dramatyczne wydarzenia rozegrały się blisko 74 lat temu. Świadectwo grobów z Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni zobowiązuje żyjących do pamięci, utrwalania i przypominania o zbrodni, za którą oprawcy nie ponieśli żadnej kary.

W okresie międzywojennym funkcję centralnego organu Policji pełniła Komenda Główna Policji Państwowej (PP). Drugą instancją władz policyjnych były okręgi policyjne (numerowane) rozlokowane w miastach wojewódzkich. Na czele okręgu stał okręgowy (wojewódzki) komendant PP. Okręgi dzieliły się na rejony powiatowe na czele, którego stał powiatowy komendant PP. Najmniejszymi obwodami administracyjnymi w okresie międzywojennym były gminy wiejskie i miejskie. W wybranych gminach powołane były posterunki i komisariaty PP. Tak w ogólnym zarysie funkcjonowały struktury policyjne w II Rzeczypospolitej.

W Brześciu nad Bugiem swoją siedzibę miał XIV Poleski Okręg PP. Do Okręgu XIV podlegały komendy powiatowe w Brześciu nad Bugiem, Drohiczynie, Kamieniu Koszyrskim, Kobryniu, Kosowie Poleskim, Łunińcu, Pińsku, Prużanach, Sarnach i Stolinie. Oprócz wspomnianej komendy okręgowej i powiatowej w Brześciu funkcjonowały również dwa komisariaty policji oraz posterunki; kolejowy i okresowo rzeczny policji. Policja Państwowa na wypadek wojny miała być przeznaczona do wykonywania zadań związanych z mobilizacją, obroną cywilną, walką z dywersją i działalnością antypaństwową.

Po wybuchu II wojny światowej dużym błędem ze strony władz wojskowych było w zasadzie niewykorzystanie tych formacji w planach wojny obronnej. Dopiero 10 września 1939 roku Edward Rydz-Śmigły wydał polecenie jak najszybszego przeprowadzenia militaryzacji PP. Koncentracja sił policyjnych z województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego miała być zlokalizowana w okolicach Łucka i Tarnopola.

Wkroczenie 17 września 1939 roku wojsk sowieckich na wschodnie tereny kraju zniweczyły te plany. Jak wynika z relacji świadków wielu policjantów po 17 września pozostało na swoich posterunkach. Oni też stali się pierwszymi ofiarami represji wojsk sowieckich. Znaczna cześć policjantów brała czynny udział w walkach. Przekładem jest tu bitwa stoczona w dniach 17/18 września 1939 roku pod Kobryniem, w której udział brali policjanci z Brześcia i Kobrynia.

Policjanci stanowili grupę zawodową, którą szczególnie interesowały się sowieckie organy bezpieczeństwa. Dlatego też większość z nich trafiła do zorganizowanego obozu w O staszkowie. Obóz mieścił się w byłym monasterze Niłowa Pustyń położonym 11 km od miejscowości Ostaszków, na północny zachód od Kalinina (Tweru), tj. ok. 300 km na północny zachód od Moskwy.

Był to największy obóz jeńców polskich. 10 października 1940 roku w O staszkowie przebywało 9113 jeńców. Wśród osób tych byli; funkcjonariusze PP, KOP, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, oficerowie Wojska Polskiego, księża, pracownicy sądu, administracji publicznej, straży pożarnej, leśnicy, osadnicy wojskowi.

Na wniosek ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentija Berii w dniu 5 marca 1940 roku decyzją Józefa Stalina, Łazara Kaganowicza, Michaiła Kalinina, Anastasa Mikojana, Wiaczesława Mołotowa i Woroszyłowa skazano na śmierć poprzez rozstrzelanie tysiące polskiej inteligencji.

Pierwszych 343 jeńców z transportu z Ostaszkowa zostało rozstrzelanych w siedzibie NKWD w Twerze dnia 4 kwietnia 1940 roku. Łącznie do 22 maja 1940 roku (wg list jeńców wysłanych z Ostaszkowa do Kalinina) wymordowano z obozu w Ostaszkowie 6287 jeńców, których pogrzebano w masowych dołach w lasach koło miejscowości Miednoje. Ofiary mordowano strzałem w tył głowy w pomieszczeniach piwnicznych wewnętrznego więzienia NKWD.

Egzekucjami kierował i osobiście w nich uczestniczył główny kat NKWD, Wasilij Błochin; współdziałali z nim Michaił Kriwienko i Nikołaj Siniegubow. Łącznie około 30 osób uczestniczyło w rozstrzeliwaniach (…) – zeznawał w 1991 roku Dmitrij Tokariew, emerytowany generał sowieckich służb specjalnych – Technologia była wypracowana przez Błochina i komendanta naszego Zarządu NKWD Rubanowa.

Obili oni wojłokiem drzwi wychodzące na korytarz, by nie było słychać strzałów w celach. Następnie wyprowadzali skazanych (…) przez korytarz, skręcali w lewo, gdzie była “czerwona świetlica”. W czerwonej świetlicy sprawdzali według listy – czy zgadzają się dane. (…) Niezwłocznie zakładali mu kajdanki i wprowadzali do celi, gdzie dokonywano rozstrzelania. Ściany celi też były obite materiałem dźwiękochłonnym. (…) Wprowadzali do celi i strzelali w potylicę. (…) Błochin włożył swoją odzież specjalną: brązową skórzaną czapkę, długi skórzany brązowy fartuch, skórzane brązowe rękawice z mankietami powyżej łokci. Na mnie wywarło to ogromne wrażenie – zobaczyłem kata!

(…) Z tej celi było wyjście na podwórko. (…) Tamtędy wyciągali trupy, ładowali na samochód i jechali. (…) Brezentem wszystko się nakrywało. To z miesiąc najwidoczniej trwało. (…) A gdy już zakończyli tę całą brudną sprawę, to moskwianie urządzili w swoim wagonie-salonce coś w rodzaju bankietu.

Niniejsza lista to wykaz policjantów, którzy w okresie międzywojennym, urodzili się lub (i) mieszkali i pełnili służbę (w różnym okresie) w Brześciu nad Bugiem. Lista ofiar najlepiej świadczy o skali zbrodni ludobójstwa na wybranej grupie społecznej, jakim byli funkcjonariusze Policji Państwowej, funkcjonariuszy wiernych ideom niepodległej Rzeczypospolitej.

Stanislaw_AdamczykPost. PP Stanisław Adamczyk s. Grzegorza i Józefy z Madejów, ur. 23 IV1898 w Antoniowie. Uczestnik wojny 1920. Członek Strzelca. Do 30 XII 1926 służył w policji w Wołożynie, następnie przeniesiony do Kamienicy Żyrowieckiej gdzie służył do 13 II 1928. Od 14 II do 23 IX 1928 w Brześciu n. Bugiem, skąd przeniesiony został do Siedlec, a w 1930 do Radomia i tam pełnił służbę do września 1939. Zmobilizowany (1 IX 1939) do Zegrza pow. pułtuski. Odzn. KLeg. L. 058/4 (64), 2871. (numer na liście wywozowej).

Post. PP Andrzej Babkiewicz s. Tomasza, ur. 3 VII 1886 w Zahorowie. W policji od 1 III 1921. We wrześniu 1939 służbę pełnił w I Komis. w Brześciu n. Bugiem. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 044/3 (64), 4662.

Komis. PP Antoni Bąk s. Franciszka i Marianny, ur. w 1889 w Pruszkowie. Rozpoczął studia prawnicze. W WP od 24 XI 1919 do 8 XI 1920. W policji od 18 XII 1920. We wrześniu 1939 kier. Wydz. Śledcz. w Brześciu n. Bugiem. Odzn. SKZ. L. 033/1 (28), 928.

Jan_BialkowskiSt. przod. PP Jan Białkowski s. Józefa i Julianny z Kwiatkowskich, ur. 20 XI 1892 w Ż yrardowie. W I wojnie służył w armii rosyjskiej. Od 1 I V 1919 ochotniczo w żandarmerii w Warszawie. W WP od 5 V 1919 do 15 XII 1920, plut. W policji od 14 I 1921 w woj. poleskim. Ostatnio służył w Brześciu n. Bugiem: w Komis. Kolejowym, kier. II Komis. i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MPzaW, SMzaDS, BMzaDS. L. 037/2 (19), 2344.

Jan_BoborykoPost. PP Jan Boboryko s. Stanisława i Marianny z Popławskich, ur. w 1890 w Usnarzu Dolnym. Żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny 1920. We wrześniu 1939 służbę pełnił w Komis. w Brześciu n. Bugiem. L. 026/3 (64), 2018.

.

.

Waclaw_BoguszewskiSt. post. PP Wacław Boguszewski s. Ludwika i Antoniny z Kruszewskich, ur. 28 II 1895 w Wiercieniu Dużym. W I wojnie w armii rosyjskiej, następnie w I Korpusie Polskim. W policji od 1923. Początkowo służył w Brześciu n. Bugiem, od 1925 w Kdzie Okręg. w Łodzi, w l. 1926 -1930 na Post. Radziejowice pow. Łaski. Od 1934 służbę pełnił w Łodzi najpierw w XII , a od grudnia 1937 w XIII Komis. i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. w 1933. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 044/1 (18), 3443

St. post. PP Stefan Bondaruk s. Bazylego i Pelagii, ur. 17 II 1890 w Międzyrzecu Podlaskim. W policji od 1 VII 1923. Od 5 V 1928 pracownik biurowy w I Komis. w Brześciu n. Bugiem. St. post. mian. 1 IV 1939. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 050/1 (41), 2339.

Piotr_BorkowskiPrzod. PP Piotr Borkowski s. Jana i Marii, ur. 17 VII 1895 w Elżbiecinie. W policji od 1921. Służbę pełnił w Komendzie Woj. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. L. 05/2 (14), 2304.

.

.

St. post. PP Wacław Borkowski s. Marcina i Z ofii, ur. 23 IV 1905 w Łukowie. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie Pow. w Brześciu n. Bugiem. L. 020/2 (66), 452.

Jozef_BorowieckiPost. PP Józef Borowiecki s. Stanisława i Wiktorii z Nowakowskich, ur. 22 II 1898 w Ossie. W WP ochotniczo od 1 III 1919 do 1923, 3 Pułk Strzelców Wlkp. W policji od 1923. Początkowo służył w woj. poleskim m.in. w Brześciu n. Bugiem, potem w Sarnach na Wołyniu. Od 1928 w woj. kieleckim. W 1937 na Post. w Iłży. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 044/1 (36), 1380.

.

Post. PP Stanisław Brzózek s. Antoniego, ur. w 1900 w Trzeszczanach. W 1936 służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem, następnie w woj. wileńskim. We wrześniu 1939 na Post. w Hruzdowie pow. postawski. L. 050/1 (58), 7773/6061.

Grzegorz_BrzuchalaPost. PP Grzegorz Brzuchala s. Pawła i Marii z Hanajów, ur. 4 III 1896 w Struszeczanach. Żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny 1920, 8 szwardorn żand. etap. Następnie w SG (1923). We wrześniu 1939 służbę pełnił w policji w B rześciu n. Bugiem. Odzn. KN. L. 020/3 (80), 1335.

.

Stanisław Butta s. Tomasza i Marii z Olechowskich, ur. w 1890 w Lutogniewie. Służbę pełnił m.in. na Post. w Kosowie Poleskim, we wrześniu 1939 w Brześciu n. Bugiem. Nie jest znany stopień służbowy. L. 027/3 (85), 180.

Stanislaw_CeboSt. post. PP Stanisław Cebo s. Jana i Marianny ze Ślązaków, ur. 24 VII 1899 w Bukowie. W WP od 10 VII 1919 do 27 VII 1922, kpr. W policji od 28 IX 1923. Służył na Post. Telachany pow. kosowski (do 15 IX 1924), w Kosowie Poleskim, w Oddz. Konnym i na Post. (do 10 V 1930), w Kdzie Pow. (do 5 X 1936), nastopnie w Brześciu n. Bugiem w: Komis. (do 19 IX 1937), Wydz. Śledcz. (do 2 XII 1938) i od 3 XII 1938 aż do września 1939 w II Komis. St. post. mian. 1 V 1932. Odzn. KW, BKZ, MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 05/3 (91), 365.

St. post. PP Teofil Cesarz s. Antoniego i Karoliny, ur. 24 X 1885 w Częstochowie. W l. 1913-1918 pracownik Władykaukaskiej Kolei Żelaznej. W policji od 1 IV 1920. Służył w: Komis. Kolejowym w Częstochowie (do 19 I 1921), na Post. w Kamieniu Koszyrskim (do 1 VII 1923), w Brześciu n. Bugiem. w Kdzie Rez. (do 3 II 1925), Kdzie Pow. (do 6 II 1925), Komis. (do 14 IX 1926), na Post. w Sarnach (do 31 VII 1930). Następnie w I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. [3] (33).

St. post. PP Eliasz Charczuk s. Piotra i Marianny z Chmielów, ur. 19 VII 1891 w Dobrynce. Od 2 VI 1915 do 1 XI 1917 w armii rosyjskiej. Od 10 II 1921 do20 I 1924 pracował na kolei. W policji od 16 III 1924. Służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem do 4 V 1936 w Komis. Wołynka, następnie w I Komis. i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 038/2 (5), 718.

Jan_ChylinskiSt. post. PP Jan Chyliński s. Juliana i A nny ze Żbikowskich, ur. 12 I 1908 w Chylinach. W policji służył od 1 VIII 1930 w pow. sochaczewskim. Następnie od 3 IX 1932 w Brześciu n. Bugiem, w Kdzie Pow., od 2 X 1934 w Wydz. Śledcz., potem w pow. brzeskim, od 4 VII 1936 kmdt Post. w Kamienicy Żyrowieckiej, a od 9 XII 1938 do września 1939 w Ratajczycach. St. post. mian. 1 IV 1934. L. 026/4 (48), 3753.

Wladyslaw_CieslikPrzod. PP Władysław Cieślik s. Józefa i Heleny z Ziembowiczów, ur. 24 I 1898 w Białej Wodzie. W WP od 11 II 1919 do 4 VI 1922, kpr. W policji od 30 VI 1923 w 9 Komp. Gran. Początkowo służbę pełnił na Post. w pow. drohickim. od 29 III 1925 w Motolu, od 10 VIII 1927 w Drużynowiczach, a od 20 VII 1936 w Janowie. 12 I 1938 skierowany do I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam też we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1929, przod. od 1 IV1939. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 038/1 (7), 3026.

Aleksander_CiupaSt. post. PP Aleksander Ciupa s. Aleksandra i R ozalii z Mosiejewskich, ur. 11 V 1891 w Białymstoku. W policji od 1 XII 1919 do 1 VIII 1921 i ponownie od 1 VII 1923. Przez wiele lat służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem, ostatnio od 12 I 1938 do września 1939 w II Komis. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ, MDzON , BMzaDS. L. 038/1 (59), 1321.

.

Jozef_CzajaSt. post. PP Józef Czaja s. Jana i Józefy z Brelaków, ur. 6 XI 1890 w Bęczkowie. W WP w l. 1918-1922.W policji od 1922. Do 1926 służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem, potem w Radomiu i pow. radomskim, na Post. w Białobrzegach (do 1935) i Wyśmierzycach (do 25 IX 1938). Następnie służył na Post. w Charsznicy pow. miechowski i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MDzON . L. 050/3 (33), 4458.

Czeslaw_CzarneckiSt. post. PP Czesław Czarnecki s. Władysława i Florentyny z Czarneckich, ur. 6 XII 1899 w Czernicach, żołnierz Legionów Polskich. Uczestnik wojny 1920. Do policji przyjęty 1 I 1924 z przydziałem do Kmdy Woj. w Brześciu n. Bugiem. Służbę pełnił w pow. brzeskim na Post. w: Brześciu n. Bugiem, Małorycie, Wysokiem Litewskim, Wierzchowicach, Kamienicy Żyrowieckiej, w styczniu 1938 przeniesiony na Post. w Czernawczycach i tam służył w 1939, wcielony do Batalionu Obrony Narodowej. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. KW. L. 037/2 (11), 5604.

Dominik_CzarneckiPrzod. PP Dominik Czarnecki s. Franciszka i Józefiny, ur. 15 X 1882 w Chroślach. W policji od 1 VIII 1920. Ukończył 31 I 1924 kurs dla przod. w Szkole PP w Grudziądzu. Przez wiele lat służbę w woj. poleskim, m.in. od 12 I 1938 w I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam też we wrześniu 1939. Przod. mian. 1 II 1924. Odzn. BKZ, MDzON . L. 027/1 (65), 1214.

.

Mieczyslaw_Ignacy_DebinskiSt. post. PP Mieczysław Ignacy Dębiński s. Władysława i B ronisławy z Michalskich, ur. 5 VI 1889 w Osiakowie. We wrześniu 1939 służbę pełnił w policji w Brześciu n. Bugiem. L. 026/3 (6), 129.

.

.

Nadkomis. PP Aleksander Domański s. Andrzeja i Marii z Baraćskich, ur. 24 II 1887 w Łodzi. W l. 1906-1909 członek partii Proletariat. i PPS ps. .Olek.. Od 18 XI 1918 w ML w Łodzi. W policji od 1 VIII 1919. Służył m.in. jako Kmdt Pow.: Kalisz (1927), Pińsk (1929), Brześć n. Bugiem (1931), ofic. insp. Kmdy Miasta Warszawy (1931), w KG (1933), we Lwowie nacz. Urzędu Śledcz. (1935) i ofic. insp. Kmdy Woj. (1936), od 12 X 1936 kier. ref. adm. Kmdy Woj. w Tarnopolu, od 10 II 1937 i nadal we wrześniu 1939 . ofic. insp. Nadkomis. mian. 1 I 1927. Odzn. MN, MDzON . L. 023/5 (49), 3584.

Kazimierz_DudziecSt. post. PP Kazimierz Dudziec s. Stanisława i Józefy z Osawieckich, ur. 14 I 1902 w Jaworach. Uczestnik wojny 1920, 35 pp. W policji od 1929 w woj. lubelskim. Początkowo służbę pełnił w Biłgoraju. Od 1938 i nadal we wrześniu 1939 kmdt Post. w Goraju pow. biłgorajski, zmobilizowany do Brześcia n. Bugiem. L. 037/4 (29), 4887.

.

Waclaw_DuplickiSt. post. PP Wacław Duplicki s. Jana i Heleny z Jóźwickich, ur. 18 IX 1899 w Warszawie. W WP od 1919. Uczestnik wojny 1920. W policji od 15 X 1923. Ukończył NSzF w Sosnowcu. Służbę pełnił w woj. poleskim, ostatnio w pow. brzeskim. 9 III 1926 z Post. w Wołczynie przeniesiony na Post. w Wierzchowicach, następnie w B rześciu n. Bugiem, od 10 XII 1927 w Komis., od 10 XI 1937 w Wydz. Śledcz. i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 05/2 (16), 2348.

Wladyslaw_FrackowiakPrzod. PP Władysław Frąckowiak s. Józefa i Konstancji z Hertigów, ur. 6 VI 1899 w Pożegowie. Uczestnik powstania wielkopolskiego i śląskich oraz wojny 1920. W policji od 1 IX 1922. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Urzędzie Śledcz. w Brześciu n. Bugiem. St. post. mian. 1 II 1935. Odzn. MDzON . L 044/2 (59), 5563.

.

Jozef_FryczPost. PP Józef Frycz s. Szczepana i Anny z Nowickich, ur. 14 II 1899 w Obrzycku. W policji od 1 VIII 1922. Służył w woj. poleskim, m.in. w Komis. w Brześciu n. Bugiem, Wydz. Śledcz. W Pińsku (do 14 XI 1923) i Brześciu n. Bugiem (do 29 II 1924), Kdach Pow. w Łunińcu (do 1 VII 1924) i B rześciu n. Bugiem oraz na Post. Kolej., na Post. w Wołczynie pow. brzeski (do 21 VI 1927), w Brześciu n. Bugiem w: Komis. (do 20 II 1932), Wydz. Śledcz. (do 31X1933), Urzędzie Śledczym (do 7 III 1934) i Komis. 6XI 1935 przeniesiony na Post. w Kamienicy Żyrowieckiej pow. brzeski i tam we wrześniu 1939. Odzn. MDzON . L. 037/3 (53), 435.

Teodor_GajewskiSt. post. PP Teodor Gajewski s. Józefa i Małgorzaty z Karbowskich, ur. 18 IV 1894 w Chmielewku. Od 15 V 1919 służył w SK w Mławie. W policji od 1 II 1920. III Komis. Kolejowy w Mławie. Uczestnik wojny 1920. Zwolniony 1 VI 1922, ponownie przyjęty 10 XI 1924 z przydziałem do Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal służbę pełnił we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 05/5 (58), 874.

Jakub Gałdys s. Antoniego i Katarzyny, ur. 19 IV 1906 w Dylągówce. We wrześniu 1939 funkcjonariusz PP w Brześciu n. Bugiem. L. 030/1 (23), 2358.

Stanislaw_GibalaSt. post. PP Stanisław Gibała s. Michała i Wiktorii z Cupaków, ur. 21 XI 1899 w Nozdrzcu. Od 1 XI 1918 w Żand. Kraj. Polskiej. W WP od 1 IX 1919 do 5 I 1923, st. żand. Służbę w policji podjął 1 VII 1923 w Brześciu n. Bugiem i tam pełnił ją nadal we wrześniu 1939, najpierw w Komis., od 1 X 1930 na Post. Kolejowym, od 4 V 1936 ponownie w Komis., od 1 III 1937 na Post. Kolejowym Brześć Centralny, od 12 I 1938 w II Komis. St. post. mian. w 1934. Odzn. MPzaW, MDzON , SMzaDS., BMzaDS. L. 033/1 (12), 3616.

Wladyslaw_GodlewskiSt. post. PP Władysław Godlewski s. Franciszka i Rozalii z Kiricewiczów, ur. 18 V 1894 w Zabłudowie. We wrześniu 1939 służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem. Odzn. MDzON . L. 027/1 (71), 145.

.

.

Piotr_GolubienkoSt. post. PP Piotr Gołubienko s. Bazylego i Stanisławy z Komalskich, ur. 31 III 1900 w Sapach. W WP ochotniczo od 4 IV 1919 do 18 VII 1921. W l. 1921-1922 w Straży Celnej. Ukończył NSzF w Żyrardowie pow. błoński. W policji od 1 XI 1928. Służył w pow. brzeskim na Post. w: Kustyniu (1929) i Wysokiem Litewskim (1932) oraz w Brześciu n. Bugiem, od 2 V 1929 w Komis., od 5 II 1935 na Post. Kolejowym, od 6 IV 1935 i nadal we wrześniu 1939. w II Komis. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MPzaW, BMzaDS. L. 037/4 (68), 1708.

Jan_GoreckiPost. PP Jan Górecki s. Jakuba i Franciszki, ur. 19 VI 1896 w Ciemnem. W policji od 1923. We wrześniu 1939 służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem. L. 045/3 (3), 887.

.

.

Kazimierz_GorskiPost. PP Kazimierz Górski s. Józefa i Katarzyny z Głowackich, ur. 16 XII 1900 w Zgierzu. W WP ochotniczo od listopada 1918. W policji od 1921. Ukończył Szkołę PP w Łodzi. Początkowo służbę pełnił w Łodzi, następnie w woj. poleskim na Post. w Szereszowie i Suchopolu pow. prużański. Od 1933 i nadal we wrześniu 1939 w Brześciu n. Bugiem. Odzn. MPzaW, MDzON . L. 05/2 (84), 1709.

Aleksander_GrabarskiSt. post. PP Aleksander Grabarski s. Izydora i Małgorzaty z Czapskich, ur. 11 II 1889 w Dobryniu. Od 4 VII 1921 służbę pełnił w policji woj. poleskiego, od 1 VIII 1926 przeniesiony z R ef. II Kmdy Woj. do Kdy Pow. w Brześciu n. Bugiem. Od 12 I 1938 i nadal we wrześniu 1939 w II Komis. w Brześciu n. Bugiem. St. post. mian. 1 IV 1933. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 05/3 (42), 2260.

Michal_GreczyloPrzod. PP Michał Greczyło s. Błażeja i Katarzyny, ur. 12 IX 1891 w Tiutkowie. W WP ochotniczo od 20 VII 1919 w żand. do 12 II 1923, kiedy automatycznie przeniesiony do PP w Brześciu n. Bugiem. Kmdt Post. w pow. łuninieckim, od 1 IX 1925 w Hacewiczach, od 20 XI 1926 w Malkowiczach. Następnie służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem, od 2 X 1929 w Komis., od 12 I 1938 i nadal we wrześniu 1939 w II Komis. Przod. mian. 1 VIII 1925. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON . L. 023/4 (43), 157.

Przod. PP Adolf Grodzki s. Konstantego i Leokadii, ur. 27 X 1898 w Kropiewnicy. Ukończył 2 klasy szkoły średniej. W l. 1915-1918 ewakuowany do Rosji. W WP ochotniczo od 16 III 1919 do 8 VII 1923, plut. W policji od 16 VII 1923. Początkowo służbę pełnił w Kosowie Poleskim, od 1 IX 1925 przeniesiony do Kmdy Pow. w Brześciu n. Bugiem do służby śledczej. We wrześniu 1939 w Wydz. Śledcz. w Zamościu. Odzn. MDzON , SMzaDS., BMzaDS. L. 050/2 (93), 5045.

Leonard_HajdukSt. post. PP Leonard Hajduk s. Franciszka i Antoniny z Tomaszewskich, ur. 24 XI 1898 w Ż yrardowie. Ukończył trzyklasową szkołę techniczną. W WP od 1918. Wpolicji od kwietnia 1920 w pow. włodzimierskim. Następnie służbę pełnił w pow. pińskim, m.in. na Post. w Chojnie (1922) i Post. w Parachońsku (1937). We wrześniu 1939 w Brześciu n. Bugiem. L. 045/2 (15), 2355.

.

Jan_HukPrzod. PP Jan Huk s. Romana i Dominiki z Jańczuków, ur. 24 V 1895 w Okczynie. Co najmniej od 1936 służył w woj. poleskim, we wrześniu 1939 w Kdzie Woj. w B rześciu n. Bugiem. L. 05/5 (68), 112.

.

.

Tadeusz_ImielskiSt. post. PP Tadeusz Imielski s. Ignacego, ur. w 1904 w Łosieniu. Służbę w policji podjął 4 IV 1929 jako post. w woj. poleskim. 12 IV 1939 przeniesiony z Urzędu Śledczego w Brześciu n. Bugiem na Post. w Dywinie pow. kobryński i tam pełnił ją nadal we wrześniu 1939. L. 044/1 (25), 1961.

.

Podinsp. PP Bolesław Iżewski s. Wincentego i Antoniny z Rawskich, ur. 30 I 1890 w Olejowej. W WP od 1 VI 1919 do 30 XI 1919, por. rez. Do policji przyjęty 1 XII 1919 z przydziałem do Kmdy Pow. w Tarnopolu. Służbę pełnił jako oficer inspekcyjny w Kdach Woj. w Tarnopolu (od 1 I 1924 do 4 IX 1929) i Toruniu (od 5 IX 1929 do 1 I 1930). Następnie służył w Warszawie od 2 I 1930 do 30 V 1930 w Wydz. IV KG do 26 VII 1935 w Szkole Oficerskiej PP, do 21 VIII 1936 w Kdzie Woj. Od 22 VIII 1936 do 5 X 1936 pozostawał w dyspozycji Komendanta Głównego, 6 X 1936 mianowany oficerem inspekcyjnym Kmdy Woj. w Brześciu n. Bugiem. Tam też nadal służył we wrześniu 1939. Nadkomis. mian. 1 I 1924, podinsp. 1 I 1930. Odzn. SKZ, BKZ, MDzON , SMzaDS., BMzaDS. L. 026/2 (59), 5873.

Stanislaw_JaroszewskiSt. post. PP Stanisław Jaroszewski s. Wojciecha i Stanisławy z Sokołowskich, ur. 9 IV 1901 w Łodzi. W WP od 16 V 1919 do 1 X 1925, kpr. Do policji przyjęty 1 VII 1929 i przydzielony do pow. brzeskiego. Służbę pełnił na Post. w Tomaszówce, od 3 VI 1930 na Post. w Domaczewie, 12 I 1938 przeniesiony do I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. BMzaDS. L. 05/5 (53), 5616.

.

Bronislaw_JarzabekSt. post. PP Bronisław Jarząbek s. Aleksandra i Anny z Grudzińskich, ur. 20 V 1904 w Wądołkach Borowych. W policji od 1 III 1928. Od 12 XII 1932 skierowany do Urzędu Śledcz. w Brześciu n. Bugiem, skąd 2 VIII 1938 przeniesiony na stanowisko z-cy kmdta Post. w Nowosiółkach pow. kobryński i tam nadal służył we wrześniu 1939. L. 05/4 (59), 3880.

.

.

St. post. PP Bronisław Jaszka s. Jana i Anny z Krasowskich, ur. 5 III 1899 w Pastwisku. W WP od 12 II 1920 do 8 II 1922. W policji od 16 XI 1922. Początkowo służył w Równem, od 2 X 1923 w Kdzie Miasta w Brześciu n. Bugiem. 12 XII 1923 przeniesiony do Łunińca do I Komp. Gran., od 6 II 1924 – do VII . Komp. Gran. Od 1 VIII 1925 na Post. w Prużanie, następnie w pow. prużańskim na Post.: Maciejewicze (od 21 X 1925), Ludwipol (od 25 X 1926), od 1938 z-ca kmdta Post. w m. Suchopole. Tam też we wrześniu 1939. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON . L. 020/4 (51), 5609.

St. post. PP Bolesław Jaśkiewicz s. Antoniego i Antoniny, ur. 15 IV 1888 w Terespolu. Dowborczyk. Do policji przyjęty 1 V 1922 z przydziałem do Kmdy Woj. w Brześciu n. Bugiem. Służył w woj. poleskim. 12 I 1938 przydzielony do II Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 VII 1925. Odzn. MN, BKZ, MPzaW, MDzON . L. [3] (57).

Post. PP Wincenty Jaworowski s. Floriana i R ozalii, ur. 9 VII 1905 w Białymstoku. W policji od 29 III 1929. Służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem w: Komis. (do 8 I 1932), Urzędzie Śledcz. (do 4 VII 1934), ponownie w Komis. (do 5 XII 1935), w Wydz. Śledcz. (do 27 VIII 1937), następnie w I Komis. i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. BMzaDS. L. 027/4 (63), 1423.

Post. PP Mikołaj Jemielianow s. Makarego i Julii, ur. 7 V 1882 w Brześciu n. Bugiem. Do policji przyjęty 1 II 1924 z przydziałem do Kmdy Woj. w Brześciu n. Bugiem, gdzie pełnił służbę – od 1 VIII 1926 w II Komis., skąd 3 IV 1939 przeniesiony do I Komis. i tam we wrześniu 1939. L. 044/2 (15), 3526

Post. PP Antoni Jeżyna s. Józefa i Józefy z R eszków, ur. 16 I 1894 we Włostowicach. Od 20 XI 1914 do 1 XI 1917 w armii rosyjskiej. W WP od 20 VIII 1920 do 27 XII 1921. Do policji przyjęty 1 VII 1923 z przydziałem na Post. w Nieświeżu. Następnie służył kolejno: od 4 XI 1924 w Komis. w Brześciu n. Bugiem, następnie w pow. brzeskim – od 23 VII 1926 na Post. w Czernawczycach i od 12 X 1926 na Post. w Ratajczycach, od 1 VII 1927 w Komis. w Brześciu n. Bugiem, a od 1 IV 1929 na Post. w Berezie Kartuskiej pow. prużański. 3 XI 1935 przeniesiony do I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam pełnił służbę we wrześniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 05/4 (100), 1564.

Post. PP Józef Kamiński s. Franciszka i Barbary, ur. w 1901 w Kazanicach. Od 12 I 1938 przeniesiony z Komp. Wartowniczej M. Odosobnienia w Berezie Kartuskiej pow. prużański do I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal pełnił służbę we wrześniu 1939. L. 050/2 (97), 264.

Szczepan_KapustaSt. post. PP Szczepan Kapusta s. Jana i Józefy ze Stolanów, ur. 25 XI 1900 w Zarajcu. W WP od 3 II 1920 do 20 XI 1922. Od 5 VII 1923 w policji woj. lubelskiego. Do 6 XI 1924 służył w Kdzie Pow. w Lidzie, następnie w: Kdzie Pow. w Prużanie (do 10 XII 1924), pow. prużańskim na Post. w Berezie Kartuskiej (do 13 V 1925) i Smolanicy (do 4 V 1929), Komis. Brześciu n. Bugiem (do 4 V 1936), skąd przeniesiony został na Post. Wołynka pow. brzeski i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 027/4 (78), 2010.

St. post. PP Wacław Karpiński s. Piotra i Józefy z Rychłowskich, ur. 22 V 1905 w Pułtusku. Ukończył NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski. Do policji woj. poleskiego przyjęty 3 IV1929 i skierowany do Kmdy Pow. w Brześciu n. Bugiem z przydziałem do Komis. 21 X 1931 przeniesiony do Urzędu Śledcz. W Brześciu n. Bugiem. Od 14 X 1938 pełnił służbę jako kmdt Post. w Czerniach pow. brzeski i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ, BMzaDS. L. 019/1 (87), 1278.

Teodor_KlimukPost. PP Teodor Klimuk s. Sylwestra i A leksandry z Kocków, ur. 13 III 1896 w Piszczacu. Żołnierz Legionów Polskich. Początkowo służył w policji woj. wileńskiego w Kdzie Woj. w Wilnie (od 19 I 1919 do 31 III 1926), skąd przeniesiony został do woj. poleskiego. Od 2 VI 1927 służył w Komis. w Brześciu n. Bugiem, od 6 VII 1927 na Post. w Bleżowie pow. stoliński, następnie w pow. brzeskim – od 15 VIII 1928 na Post. w Motykałach, od 22 IV 1930 na Post. w Małorycie – we wrześniu 1939 na stanowisku kmdta. Odzn. BMzaDS. L. 038/4 (52), 1561.

.

St. post. PP Jan Klimukowski s. Nicefora i Praksedy z Własiuków, ur. 7 I 1900 w Grabówce. W policji od 15 V 1923. Do 16 II 1924 pełnił służbę w Kmdzie Pow. w Sarnach, następnie w pow. brzeskim na Post. w: Wysokiem Litewskim (do 17 VII 1926), Ratajczycach (do 17 XI 1926), Małorycie (do 5 IX 1932), Tomaszowicach (do 4 II 1934), zaś od 5 II 1934 w I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 019/2 (77), 266.

Leonard_KomorPrzod. PP Leonard Komor s. Ignacego i Z uzanny z Z adurskich, ur. 6 XI 1900 w Kamionce. W WP w żand. pol. od 25 II 1920 do 24 IX 1923. Od 1 XII 1923 do 8 XII 1924 na Post. Gran. PP nr 100 w 16 komp. gran. pow. sarneńskiego, następnie służbę pełnił na Post. pow. warneńskiego w Niemowiczach (do 25 XI 1925) i Załawinie (do 1 VI 1928) jako kmdt oraz w Kdzie Pow. w D rohiczynie (do 9 XI 1937). Od 10 XI 1937 w Wydz. Śledcz. w Brześciu n. Bugiem i tam też we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 VI 1924, przod. – 1 VII 1930. Odzn. BKZ, MDzON , BMzaDS. L. 045/3 (4), 133.

Zbigniew_KorzeniowskiPrzod. PP Zbigniew Korzeniowski s. Stanisława i Teofili z Wojciechowskich, ur. 4 VIII 1896 w Łaniętach. Uczestnik wojny 1920. W policji od 15 XI 1924 z przydziałem do Kmdy Pow. w Brześciu n. Bugiem, następnie służył w pow. brzeskim na Post. w Kosiczach (do 13 IX 1926) i Czernawczycach (do 6 III 1931), potem przeniesiony do woj. warszawskiego i przydzielony do Komis. we Włocławku, gdzie służył do 22X1932. Od 23X1932 do września 1939 na Post. W Małorycie pow. brzeski. St. post. mian. 1 VII 1930. Odzn. SKZ, BKZ, KZzaDz., MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 05/5 (65), 134.

Mieczysław Kosiński s. Bolesława i Leokadii, ur. 2 X 1909 w Olszycu. Rolnik zamieszkały w Czepielinie pow. siedlecki. 27 VIII 1939 zmobilizowany do PP i odkomenderowany do Brześcia n. Bugiem. L. 058/3 (15), 2906.

St. post. PP Władysław Kotula s. Kazimierza i Kunegundy z Panków, ur. 14 III 1895 w Brzozowie. W policji od 1 III 1920 do 1 X 1921 i od 1 VII 1923. W l. 1920–1921 w Kdzie Pow. w Chełmie. Następnie służył w Komp. Gran. Łanowce pow. krzemieniecki (od 1 VII 1923 do 11 XI 1924), do 12 VII 1927 na Post. Chomsk pow. drohicki, w Oddz. Konnym Kmdy Pow. w Stolinie do 25 IX 1927, na Post. Wysock pow. stoliński do 12 I 1938 oraz w II Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 037/2 (45), 1518.

Zygmunt_KowalczykPost. PP Zygmunt Kowalczyk s. Michała i Marianny z Dąbrowskich, ur. 21 III 1911 w Warszawie. Do policji przyjęty 20 X 1934 z przydziałem do KG. Po ukończeniu 17 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. poleskiego – od 12 I 1938 służbę pełnił w I Komis. w Brześciu n. Bugiem, skąd 4 VII 1938 przeniesiony został na Post. w Mokranach pow. brzeski. Od 3 X 1938 ponownie w II Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam też we wrześniu 1939. L. 027/2 (100), 1945.

.

Jan_Tomasz_KowalskiSt. post. PP Jan Tomasz Kowalski s. Antoniego i Anieli z Makuchów, ur. 26 XII 1905 w N owej Wsi. Ukończył NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski. Do służby w policji woj. poleskiego przyjęty 4 IV 1929 jako post. i przydzielony do pow. brzeskiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Kdzie Woj. w Brześciu n. Bugiem. L. 033/2 (24), 1239.

.

.

St. post. PP Tomasz Kowalski s. Ludwika i Józefy z Domagałów, ur. 4 XI 1892 w Zaorlu. W WP od 7 V do 1 XII 1920. W policji od 2 XII 1920. Do 8 XII 1920 służył w Kdzie Okręgu XI w Poznaniu. Następnie w Bydgoszczy – do 12 XII 1921 w I , potem w II Komis. (do 30 XI 1924), na Post. Kolejowym (do 20 VI 1933) i w Wydz. Śledcz. (do 10 XII 1937). Przeniesiony 11 XII 1937 dowoj. poleskiego i przydzielony do I Komis. w Brześciu n. Bugiem. Tam też służył we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BMzaDS. L. 037/4 (76), 1238.

St. post. PP Marcin Kozerski s. Jana i Jadwigi, ur. 6 X 1893 w Brześciu. Uczestnik powstania wielkopolskiego. Służył w SL (17 III 1919 – 18 II 1920), WSK (23 II 1920 – 30 XI 1923). W policji od 1 I 1924 (z przerwą od 1 do 31 V1924). W 1935 służbę pełnił w Prużanie, skąd przeniesiony został do II Komis. w Brześciu n. Bugiem. Od 14 VI 1938 w Kdzie Woj. w Brześciu n. Bugiem i tam też we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1928. Odzn. MPzaW, MDzON , SMzaDS., BMzaDS. L. 020/4 (81), 141.

Mikolaj_KoziolSt. post. PP Mikołaj Kozioł s. Michała i Jewdokii z Parchomczuków, ur. 5 IV 1902 w Boguszewie. W WP ochotniczo od 22 VI 1919 do 10 VII 1920 – 9, 11, 8 DP. W policji od 1 X 1927. Początkowo służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem – w Komis., a od 15 XI 1927 na Post. Kolejowym. Następnie w pow. brzeskim – od 15 IV 1931 na Post. w Radzieżu, skąd 20 VII 1933 został przeniesiony na Post. w Ratajczycach i tam nadal służył we wrześniu 1939. Odzn. BMzaDS. L. 038/4 (41), 1640.

.

Wawrzyniec_KozubekPrzod. PP Wawrzyniec Kozubek s. Mariana i Anny z Wojciuków, ur. 6 VII 1893 w Ujsołach.Wpolicji od 1 VIII 1919. Służył w Kdzie Pow. w Białej Podlaskiej do 20 X 1924, na Post. w Zalesiu pow. bialski do 1 X 1925, w Kdzie Pow. w Łunińcu do 27 IX 1926, w pow. łuninieckim na Post.: Kożangród do 20 XI 1926 i Mock do 10 XI 1928 oraz w pow. drohickim na Post.: Motol, Osowce i Bezdzież. Od 29 I 1935 do września 1939 w I Komis. w Brześciu n. Bugiem. St. post. mian. 1 X 1920, przod. – 1 VIII 1924. Odzn. MDzON , SMzaDS., BMzaDS. L. 044/1 (69), 3295.

St. przod. PP Michał Krasuń s. Jana i Katarzyny, ur. 21 V 1901 w Dryszczowie. Początkowo służbę pełnił w policji woj. poleskiego, m.in. w Kdzie Woj. i Urzędzie Śledcz. w Brześciu n. Bugiem. 5 XI 1937 mian. kmdtem Post. w Morocznie pow. piński. 22 VI 1939 przeniesiony do woj. wołyńskiego i tam też służył we wrześniu 1939. L. 020/3 (39), 955.

Waclaw_KrzeszowiakSt. post. PP Wacław Krzeszowiak s. Mateusza i A ntoniny z Tarkowskich, ur. 24 IX 1897 w Gołaszynie. W WP od 25 V 1919 do 25 VII 1921. Do policji przyjęty 15 XI 1921 z przydziałem do Kdy Pow. w Wysokiem Mazowieckiem. Od 1 XII 1925 służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem – w Komis., skąd 12 I 1938 przeniesiony został do II Komis. Od 29 VIII 1939 na Post. w Małorycie pow. brzeski. St. post. mian. 15 XII 1922. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. (1) (65).

.

St. post. PP Władysław Kubiak s. Władysława i Katarzyny, ur. 24 XI 1904 w Sobótce. Służbę pełnił w B rześciu n. Bugiem – do 10 I 1929 w Rez. przy Komis., skąd przeniesiony został do Kmdy Woj., we wrześniu 1939 w Urzędzie Śledcz. Odzn. BKZ. L. 026/4 (77), 5587.

St. przod. PP Wacław Kuciej s. Franciszka i Weroniki, ur. 25 VIII 1897 w Szczeglinie. W policji od 18 VIII 1924. Ukończył 20 XII 1926 kurs dla przod. Ostatnio (od 12 I 1938) służbę pełnił w I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam też we wrześniu 1939. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON . L. 044/1 (19), 1411.

Lucjan_KukawskiPrzod. PP Lucjan Kukawski s. Feliksa i Pauliny, ur.16 VII 1898 w Brześciu n. Bugiem. żołnierz Armii gen. Hallera. W policji od 16 I 1924. Służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem, początkowo w Oddz. Informacyjnym Poleskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 12 II 1925 w Eksp. Politycznej, następnie od 5 V 1928 w Kdzie Woj., od 12 I 1938 w I Komis., we wrześniu 1939 na Post. Rzecznym. St. post. mian. 1 I 1929, przod. – 1 I 1931. Odzn. MDzON . L. 044/2 (88), 1419.

.

St. post. PP Michał Lasocki s. Mateusza i R ozalii, ur. 28 IX 1890 w Rogalach. Od 4 VIII 1915 do 4 II 1916 w SObyw., do 23X1919 w M Miejsk. i P Kom. W Warszawie. Od 15 XII 1919 do 16 V 1924 w Dyrekcji Wileńskiej PKP. Do policji przyjęty 1 VI 1924 z przydziałem do pow. płockiego, służył na Post. w Srebrnej, skąd 1 VII 1927 przeniesiony na Post. w Staroźrebach. 6 V 1932 przeniesiony do policji woj. poleskiego i skierowany do Komis.w Brześciu n. Bugiem, od 12 I 1938 w I Komis. W Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. MDzON . L. 037/4 (61), 1328.

Wladyslaw_LebiodaPrzod. PP Władysław Lebioda s. Andrzeja i Marii z Jańskich, ur. 19 IV 1896 w Kaliszu. W WP od 9 V 1919 do 13 IV 1921, kpr. Do policji przyjęty 1 XI 1923 i przydzielony do Komis. w Brześciu n. Bugiem. Następnie służba w pow. brzeskim jako kmdt Post.: od 25 V 1927 w Dworcach, od 25 XI 1928 w Kamieńcu Litewskim, od 14 IV 1931 w Mokranach, od 18 III 1932 w Kamienicy Żyrowieckiej, od 4 IX 1932 ponownie w Mokranach i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1925, przod. – 1 I 1935. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. [3] (23).

Adolf_LentySt. post. PP Adolf Lenty s. Jana i Marianny z Kozickich, ur. 15 XI 1898 w Ostrowcu. W WP od 23 III 1919 do 23 IX 1921, 26 pp. Od 1 VIII 1923 do 31 III 1926 w policji woj. białostockiego. Od 1 IX 1927 w R ez. PP w Brześciu n. Bugiem, od 29 X 1927 na Post. Zakoziel pow. drohicki, skąd 3 IX 1935 przeniesiony został do II Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam pełnił we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. [3] (4).

.

St. post. PP Bolesław Lewandowski s. Marcelego i Józefy z Bronikowskich, ur. 29 X 1899 w Cichinie. W WP od 27 I 1920 do 25 XII 1921.W policji od 29 XII 1922. Przez wiele lat pełnił służbę w pow. prużańskim. 15 VI 1938 skierowany do II Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. BMzaDS. L. 027/2 (16), 146.

Michal_LisPrzod. PP Michał Lis s. Jana i Marianny z Dymlów, ur. 24 IX 1897 w Wildze. W WP od 13 V 1919 do 10 III 1921.W policji od 1 VII 1923 z przydziałem do Kmdy Pow. w Łunińcu. Od 2 II 1924 służył na Post. Połowce pow. brzeski, od 27 XII 1927 jako kmdt Post. Sienkiewicze pow. łuniniecki i w pow. brzeskim w: Kustynie, Wołczynie oraz Ratajczycach (od 4 VII 1934). Od 1XI 1937w Komis. w B rześciu n. Bugiem, od 4 VII 1938 kmdt Post. Łuszczyc pow. brzeski i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1928, przod. – 1 II 1935. Odzn. BKZ, MDzON , BMzaDS. L. 038/3 (97), 850.

Edward_LorencSt. przod. PP Edward Lorenc s. Adolfa i A melii z Jajkowskich, ur. 9 X 1888 w Terespolu. Do policji przyjęty 12 IX 1920 z przydziałem do Kmdy Pow. w Będzinie, następnie służył w Opatowie – od 10 XII 1920 w Kdzie Pow., od 1 IX 1921 na Post. i w pow. opatowskim – od 1 XI 1926 w Komis. w Ostrowcu, od 25 V 1927 jako kmdt Post. w Łagowie. Ostatnio służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem – od 24 VII 1937 w Komis., od 5 XI 1937w Urzędzie Śledcz., od 12 II 1938 w II Komis. i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 VII 1929. Odzn. BKZ, SMzaDS., BMzaDS. L. 026/2 (77), 4653.

Michal_LulkaSt. post. PP Michał Lulka s. Szczepana i Marianny z Kocików, ur. 18 IX 1903 w Januszewicach. Do policji przyjęty 1 III 1928. Początkowo służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem – w Komis.: od 15 XI 1928 w II , od 12 I 1938 w I , a od 9 I 1939 na Post. w Wołynce pow. brzeski i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. BKZ, MPzaW, BMzaDS. L. 020/4 (42), 1302.

.

Post. PP Franciszek Łukasiewicz s. Józefa i Antoniny z Biernackich, ur. 21X 1895 w Kamionce Lubartowskiej. W WP od 20 VI 1920 do 12 II 1921. Do policji przyjęty 16 VI 1924. Początkowo służbę pełnił w pow. brzeskim. na Post. w: Mokranach (do 9 V 1930), Peliszczu (do 17 III 1932), Kamieńcu Litewskim (do 11 I 1938), skąd przeniesiony został do II Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam służył we wrześniu 1939. Odzn. MN, MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 037/1 (5), 1201.

Leon_MackiewiczSt. post. PP Leon Mackiewicz s. Michała i Anny z Iliczów, ur. 2 X 1896 w Pińsku. W policji od 15 X 1920 przyjęty do Kmdy Woj. w Brześciu n. Bugiem, następnie skierowany do woj. łódzkiego. Przez wiele lat służbę pełnił w pow. łódzkim, m.in. na Post. w Czarnocinie, skąd w 1929 przeniesiony na Post. w Radogoszczu i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 033/2 (1), 4260.

.

St. post. PP Jan Majewski s. Wawrzyńca i Marii z Kumeniuków, ur. 24 XII 1900 w Weresce Małej. W WP od 2 II 1920 do 21 XI 1922.Wpolicji od 6 VII 1923 z przydziałem do Kmdy Pow. w Krzemieńcu. Od 8 XI do 11 XII 1924 służył w Kdzie Pow. w Brześciu n. Bugiem, od 12 XII 1924 w I Komis. W Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 II 1935. Odzn. MPzaW, MDzON . L. 050/1 (67), 5318.

Wojciech_MalinowskiPrzod. PP Wojciech Malinowski s. Wawrzyńca i Marii z Wiśniewskich, ur. 12 IV 1899 w Sowińcach. W WP od 19 VI 1919 do 19 VII 1922, 6 pap. W policji od 16 XII 1922. Początkowo służbę pełnił w Kdzie Woj. w Łodzi (do 16 VII 1924), skąd przeniesiony został do woj. poleskiego i przydzielony na Post. Gran. nr 64 w Prypeci pow. łuniniecki (do 29 II 1925). Potem służył w Komis. w Pińsku (do 31 VIII 1925), na Post. Kolejowym w Brześciu n. Bugiem (do 10 VI 1927), jako kmdt Post. w Ratajczycach pow. brzeski (do 15 III 1928), następnie w Brześciu n. Bugiem – w Komis. (do 16 III 1933), na Post. Kolejowym (do 12 I 1938), od 13 I 1938 w II Komis. i tam nadal we wrześniu 1939. Przod. mian. 16 VII 1924. Odzn. MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 026/3 (22), 165.

Stanislaw_MarkowskiPost. PP Stanisław Markowski s. Adolfa i Teofili z Batyldów, ur. 2 II 1879 w Grodzisku. Od 10 X 1919 do 22 XI 1920 pracował przy budowie kolei Łódź–Zgierz–Kutno. Początkowo służył w policji woj. łódzkiego i w Łodzi – w Kdzie Miasta (od 1 I 1921), w Komis.: V (od 1 IV 1927), XIV (od 14 XI 1933) i I (od 14 X 1934), skąd przeniesiony został do woj. poleskiego. Od 15 VII 1936 w Komp. Wartowniczej M. Odosob. w Berezie Kartuskiej pow. prużański, zaś od 21 VII 1936 do września 1939 w I Komis. w B rześciu n. Bugiem. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 044/1 (45), 893.

Filip_MichalkiewiczSt. post. PP Filip Michalkiewicz s. Pawła i Magdaleny z Dulków, ur. 27 I 1893 w Szczerbowie. żołnierz I Korpusu Polskiego. W WP od 6 IV 1919 do 23 X1920, 13 p. uł., kpr. Do policji pow. brzeskiego przyjęty 15 XI 1920 z przydziałem na Post. w Łyszczycach, następnie od 1 III 1924 służbę pełnił na Post. W Czernawczycach, od 5 XII 1935 w I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MN, MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 027/4 (82), 2881.

.

Przod. PP Kazimierz Migdalski s. Aleksandra i Józefy z Kuśmierskich, ur. 25 XI 1893 w Warszawie. Początkowo służbę pełnił w Warszawie – od 1 VIII 1917 do 14 II 1919 w MMiejsk., następnie do 31 VII 1919 w PKom., z której automatycznie przeszedł do policji z przydziałem do IV Komis. m.st. Warszawy. Od 26 IX 1934 w II Komis. 6 VII 1936 przeniesiony do woj. poleskiego i skierowany do I Komis. w Brześciu n. Bugiem. Tam nadal służył we wrześniu 1939. St. post. mian. 15 X 1921, przod. – 1 XII 1923. Odzn. BKZ, MDzON , SMzaDS., BMzaDS. L. 044/3 (69), 207.

Wladyslaw_MikolajczakPrzod. PP Władysław Mikołajczak s. Antoniego i Józefy z Wiśniewskich, ur. 9 V 1903 w Wiktorowie. Do policji przyjęty 1 VIII 1923 z przydziałem do Komis. w Pińsku. Od 1 II 1924 służbę pełnił na Post. w Łahiszynie pow. piński, od 5 V 1924 w Kdzie Pow. w Łunińcu. Z dniem 1 IV 1925 przeniesiony do Brześcia n. Bugiem. Służył w Komis., na Post. Kolejowym na stanowisku z-cy kmdta (od 15 IV 1930) i ponownie w Komis. (od 6 VII 1930), z którego 5 XII 1930 został na Post. Hołowickie pow. kosowski jako kmdt, od 21 XII 1936 służył na Post. w Kosowie Poleskim, od 15 III 1938 w II Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 VII 1924, przod. – 1 VII 1929. Odzn. SMzaRG, MDzON , BMzaDS. L. 037/3 (57), 1212.

Feliks_MiszczakSt. przod. PP Feliks Miszczak vel Miszczuk s. Michała i Marianny z Sacharczuków, ur. 15 I 1896 w Zalesiu. Od 26 VIII 1917 do 1 VII 1918 w I Korpusie Polskim. W Żand. Krajowej w Lublinie od 18 II 1919. Uczestnik bitwy warszawskiej. W WP od 20 XI 1920 do 11 III 1922, 9 dyon żand. W policji od 1 IV 1922. Służbę pełnił w woj. poleskim, m.in. w pow. kobryńskim (1924), na Post. Kolejowym Brześciu n. Bugiem (1936), kmdt Post. w Tomaszówce pow. brzeski, we wrześniu 1939 kmdt Post. w Szereszowie pow. prużański. St. przod. mian. 1 I 1925. Odzn. MN, BKZ, MPzaW, BMzaDS., OH „Orlęta”, OH I Korpusu. L. 037/3 (7), 1211.

St. post. PP Władysław Mosiądz s. Dymitra i Katarzyny, ur. 2 IX 1903 w Kleczy Górnej. Do policji przyjęty 5 III 1929 z przydziałem do woj. poleskiego, 12 I 1938 skierowany na Post. w Wołynce pow. brzeski, następnie 9 I 1939 przeniesiony do I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam pełnił we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1939. L. 038/2 (67), 2825.

Tadeusz_Marian_Zygmunt_Nalecz-ZarembaPost. PP Tadeusz Marian Zygmunt Nałęcz-Zaremba s. Oswalda Ludgarda Jana i Michaliny Marii z Wilczyńskich, ur. 24 V 1910 w Nadbrzeziu. Do policji przyjęty 20 X 1934 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydziałem do KG. Po ukończeniu 24 V 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. poleskiego i skierowany do Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej. Od 3 III 1936 służył w Komis. w Brześciu n. Bugiem, od 16 III 1937 do września 1939 na Post. w Husaku pow. brzeski. L. (4) (8).

.

Aleksander_NiedzielskiSt. post. PP Aleksander Niedzielski s. Jana i Anny ze Stanikowskich, ur. 22 XI 1903 w Rudnej. W WP od 15 VII 1920 do 1 I 1921 i ponownie od 1X1924 do 1 X 1926. Do policji przyjęty 1 XI 1927 i przydzielony do Komis. w Brześciu n. Bugiem. Od 1 XII 1927 służył na Post. w pow. brzeskim na Post. w Motykałach (od 5 X 1930) oraz Radwaniczach (od początku 1939) i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1937. Odzn. MPzaW. L. 027/1 (85), 1263.

.

Jan_NiewiarowskiPost. PP Jan Niewiarowski s. Zygmunta, ur. w 1891 w Worociszczu. W policji od 1 VII 1923. Początkowo służył w woj. poznańskim, 2 IX 1932 przeniesiony do woj. poleskiego. 3 XII 1935 z Kmdy Pow. w Brześciu n. Bugiem skierowany do Prużany i tam nadal służył we wrześniu 1939. Odzn. BMzaDS. L. 026/3 (89), 321.

.

.

Marian_NowakSt. post. PP Marian Nowak s. Kazimierza i Pelagii, ur. w marcu 1898 w Ostrowitem. W policji od 15 V 1923. Przez wiele lat służbę pełnił w woj. poleskim – w styczniu 1938 przeniesiony do II Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. MPzaW, MDzON . L. 016/1 (68), 322.

.

.

St. przod. PP Leonard Oktaba s. Tomasza i Rozalii z Jędraszków, ur. 3 XI 1900 w Wieliszewie. Przez wiele lat służbę pełnił w policji woj. poleskiego – w 1924 na Post. Gran. w Majoroszczyźnie pow. kobryński, w l. 1925–1928 w B rześciu n. Bugiem. We wrześniu 1939 kmdt Post. w Brześciu n. Bugiem. Odzn. BKZ. L. 012/4 (55), [.]050.

Dyonizy_OlendzkiAsp. PP Dyonizy Olendzki s. Mariana i Michaliny, ur. 15 XII 1893 w Starokonstantynowie. W WP w l. 1919– 1920, 5 pp Leg., st. sierż. W policji od 3 XI 1920. Co najmniej od 1936 służbę pełnił w woj. poleskim. Od 12 I 1938 kmdt Post. w A damkowie pow. brzeski, we wrześniu 1939 kmdt Post. w Brześciu n. Bugiem. St. przod. mian. 1 VII 1921. Odzn. MN, MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 023/2 (73), 2995.

.

Przod. PP Bronisław Oleszkiewicz s. Edwarda i Marii, ur. 8 IX 1894 w Wołkowysku. W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji od 23 II 1919. Służbę pełnił w woj. poleskim. Od 11 II 1929 – i nadal we wrześniu 1939 – w Kdzie Woj. w Brześciu n. Bugiem. Przod. mian. 1 VII 1930. Odzn. MDzON , SMzaDS., BMzaDS. L. 023/2 (84), 476.

Stefan_OlszewskiSt. post. PP Stefan Olszewski s. Jakuba i Franciszki z Maślanów, ur. 21 V 1898 w Szamotułach. Od 1 VI 1918 w Armii gen. Hallera; uczestnik walk z bolszewikami. Od 1 VII 1924 służył w policji woj. poleskiego – na Post. w Bielewiczach pow. kosowski (1926), na Post. w Kosowie (1933), w Ko/strongmis. w Brześciu n. Bugiem (1935),w pow. brzeskim na Post. w: Ołtuszu i Wysokiem Litewskim, od 12 I 1938 w Brześciu nad Bugiem – w I Komis., od 3 II 1939 w biurze Kmdy Pow. St. post. mian. 1 V 1932. Odzn. MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 038/2 (15), 374.

Piotr_PanasikPrzod. PP Piotr Panasik s. Andrzeja i Emilii z Łuszkiewiczów, ur. 15 IX 1895 w Dobrowniku. Co najmniej od 1936 służbę pełnił w policji woj. poleskiego, we wrześniu 1939 w Brześciu n. Bugiem. L. 037/3 (11), 1279.

.

.

.

Jozef_PawelczykSt. post. PP Józef Pawełczyk s. Mateusza i Heleny z Osiewałów, ur. 21 II 1886 w Popowie. W policji od 29 XI 1918. Początkowo służbę pełnił w pow. tureckim, skąd przeniesiony do woj. poleskiego. Od 15 IX 1922 w pow. koszyrskim na Post. w Lalikowie i Powiciu, od 29 II 1928 na Post. w Żabince pow. kobryński. Od 12 I 1938 – i nadal we wrześniu 1939 – pracownik biurowy w II Komis. w Brześciu n. Bugiem. St. post. mian. 26 VI 1926. Odzn. SMzaDS., BMzaDS. L. 020/1 (89), 1333.

.

Stanislaw_PawlakSt. post. PP Stanisław Pawlak s. Szczepana i Antoniny z Walczaków, ur. 24 I 1899 w Oporówku. W WP ochotniczo od 25 VI 1919 do 23 VII 1922, 3 p. wojsk kolejowych, st. saper. W policji od 16 II 1929. Początkowo służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem – w Komis. (od 4 III 1929), na Post. Kolejowym (od 2 VIII 1929), w Wydz. Śledcz. (od 23 I 1933), następnie w pow. brzeskim na Post. w Kustyniu (od 18 IX 1933) oraz od 27 VII 1936 – i nadal we wrześniu 1939 – w Wołczynie. St. post. mian. 1 IV 1939. Odzn. MPzaW, BMzaDS. L. 012/1 (84), 334.

.

Stanislaw_PergulPost. PP Stanisław Perguł s. Adama i Józefy z Pawlaków, ur. 8 I 1899 w Marianowie. WWP od 1 VII 1919 do października 1921, 17 pp. Walczył na froncie litewsko-białoruskim i Ukrainie. Od 1 VI 1924 służył w policji woj. poleskiego – w Łunińcu, Komis. Miejsk. Brześć n. Bugiem (od 12 VI 1925), w pow. brzeskim na Post. Wielkoryta (od 4 VIII 1927), w Komis. Brześć n. Bugiem (od 1 II 1928 ), skąd 16 III 1937 przeniesiony na Post. Radwanicze, od 1 XI 1937 – i nadal we wrześniu 1939 – na Post. w Mokranach. Odzn. BMzaDS. L. 027/2 (66), 167.

.

Jozef_PiechotaSt. post. PP Józef Piechota s. Józefa i Marianny z Karasiów, ur. 15 I 1901w Jastrzębiej. W WP od 1919. Ukończył 28 III 1931 NSzF w Sosonowcu. Od 16 XI 1927 służył w policji woj. kieleckiego – w pow. będzińskim i Kielcach, skąd 26 VIII 1929 przeniesiony do woj. poleskiego. Od 1 V 1931 w Brześciu n. Bugiem – w Kdzie Pow. i Komis. Kmdt Post. W pow. brzeskim w: Kustyniu (od 4 VII 1936), Łyszczycach (do 4 VII 1938) i Adamkowie (od 20 VII 1938) – tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. BMzaDS. L. 05/1 (70).

.

St. post. PP Stanisław Przybylak s. Sylwestra i Marianny ze Skibów, ur. 10 IV 1892 w Dąbrowie Górniczej. W I wojnie w armii rosyjskiej. Początkowo służył w Policji Kresowej Okręgu Podolskiego, od 1 X 1920 na Post. w Wysokiem Litewskim pow. brzeski. Od 8 IX 1923 w Kdzie Pow. w Łunińcu. Od 16 X 1923 w pow. brzeskim kmdt Post. w Połowcach, od 8 VIII 1925 w Siemichaczach, od 24 IV 1927 kmdt wartowni w Wilamowiczach, od 7 V 1927 z-ca kmdta Post. w Wołczynie i kmdt Post. w Połowcach. Od 29 II 1928 w Komis. w Brześciu n. Bugiem, od 5 IV 1928 z-ca kmdta Post. w Wysokiem Litewskim, od 18 XII 1928 na Post. w Bereźnem pow. stoliński, od 8 VI 1933 na Post. w Stolinie, od 12 I 1938 w I Komis. w B rześciu n. Bugiem, od 12 XII 1938 – i nadal we wrześniu 1939 – na Post. w Łyszczycach pow. brzeski. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 038/1 (78), 1035.

Antoni_PulsakowskiSt. przod. PP Antoni Pulsakowski s. Tomasza i Marianny, ur. w 1883 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W I wojnie w armii rosyjskiej. Uczestnik wojny 1920. Co najmniej od 1925 służbę pełnił w policji woj. poleskiego, m.in. jako kmdt Post. w Samarach pow. koszyrski (1925). We wrześniu 1939 w Komis. Kolejowym w Brześciu n. Bugiem. L. 038/3 (94), 151.

.

.

Piotr_RabiaszSt. post. PP Piotr Rabiasz vel Rabiarz s. Marcina i Marii z Górskich, ur. 5VI 1899 w Tymowej. W I wojnie w armii austriackiej. W WP od 15 XII 1918 do 7 VII 1921. W policji służbę pełnił w woj. poleskim – od 1 VII 1923 w Kdzie Pow. w Łunińcu, skąd 29 III 1925 przeniesiony do Kmdy Pow. Brześć n. Bugiem. Od 6 IV 1925 – i nadal we wrześniu 1939 – na Post. w Motykałach pow. brzeski. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 038/2 (50), 4899.

.

Izydor_RepeczkoPost. PP Izydor Repeczko s. Antoniego i Weroniki z Markiewiczów, ur. 23 VII 1887 w Andrzejkiszkach. Ukończył 5 klas gimnazjum, buchalter. W l. 1908–1918 urzędnik w Szkole Junkrów w Wilnie i Połtawie. W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP ochotniczo w l. 1919–1922. W policji od 16 VII 1923 w pow. wileńsko-trockim w II komp. P Gran., na Post. w: Szumsku, Rudominie, Kaplicy-Powursku. Od 15 XI 1924 w Kdzie Pow. w Łunińcu w VIII komp. P Gran., w Bieszczanikach i na Post. w Łunińcu. Z policji zwolniony 31 III 1925 i ponownie przyjęty 1 I 1927 z przydziałem na Post. w Kosowie Poleskim. Od 8 XI 1927 pełnił służbę na Post. w Białawiczach pow. wołkowyski, Kosowie (1933), Komis. w Brześciu n. Bugiem (od 3 XI 1935).  Od 16 III 1937 – i nadal we wrześniu 1939 – na Post. w Wierzchowicach pow. brzeski. L. 027/2 (58), 2968.

Michal_RogalskiSt. post. PP Michał Rogalski s. Stefana i Franciszki z Kijków, ur. 22 IX 1899 w Łysobykach. W Legionach Polskich służył jako woźnica. W WP od 5 VII 1919 do 1922, od 28 I do 10 IX 1920 na froncie bolszewickim, 32 pp, st. szer. W policji od 25 VI 1923 p.o. post. przydzielony do służby gran. w pow. lidzkim. Od 9 IX 1924 na Post. w Berezie Kartuskiej pow. prużański. Kurs dla przod. Ukończył 9 I 1926 w Brześciu n. Bugiem. Od 3 V 1934 do 28 II 1935 w Szkole Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu, następnie służył w Kamieniu Koszyrskim – od 15 II 1935 w Kdzie Pow., od 17 VIII 1936 na Post. Od 12 I 1938 – i nadal we wrześniu 1939 – w II Komis. w Brześciu n. Bugiem. St. post. mian. 1 I 1931. Odzn. MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 027/1 (34), 140.

Przod. PP Zygmunt Sałaciński s. Tomasza i Ludwiki, ur. 12 X 1894 w Warszawie. W policji od 1920. Co najmniej od 1934 służbę pełnił w woj. poleskim m.in. na Post. w Kamieńcu Litewskim pow. brzeski. We wrześniu 1939 sekretarz w Komis. Miejskim w Brześciu n. Bugiem. Odzn. BKZ. L. 058/1 (51), 3640.

Stanislaw_SiejkaSt. post. PP Stanisław Siejka s. Pawła i Karoliny z Piotrowiczów, ur. 24 X 1905 w Kożuszkach. Ukończył kurs maturalny dla dorosłych. W policji od 1 XII 1928. Absolwent NSzF w Żyrardowie pow. błoński (28 IX 1931) oraz Śledcz. SzF w Warszawie (13 IV 1933). Służbę pełnił na Post. w Wysokiem Litewskim pow. brzeski, od 20 VII 1933 w Wydz. Śledcz. w Brześciu n. Bugiem. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. BKZ, BMzaDS. L. 037/4 (47), 1373.

St. post. PP Stanisław Sienkiewicz s. Józefa i Marii z Tarpiłowskich, ur. 20 III 1903 w Brześciu n. Bugiem. Od 1927 służbę pełnił w policji woj. poleskiego, we wrześniu 1939 na Post. w Wołczynie pow. brzeski. St. post. mian. 1 II 1935. Odzn. BKZ, BMzaDS. L. 019/1 (55), 320.

Jan_SikoraPrzod. PP Jan Sikora s. Jana i Katarzyny z Grzesiaków, ur. 5 VI 1892 w Radkowicach. Po raz pierwszy służbę w policji podjął 15 VII 1920 i do 31V1921 pełnił na Post. w Wierzbniku pow. iłżecki, zwolniony na własną prośbę. Od 16 VIII 1921 w policji woj. poleskiego w pow. brzeskim, od 12 II 1924 w pow. łuninieckim. Ukończył 31 XII 1926 Szkołę Policyjną w Brześciu n. Bugiem. Od 12 I 1938 i nadal we wrześniu 1939 w II Komis. w Brześciu n. Bugiem. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. [2] (37).

Kazimierz_SkarbekPrzod. PP Kazimierz Skarbek s. Bernarda i Józefy z Dybowskich, ur. 22 XII 1897 w Warszawie. Żołnierz Armii gen. Hallera. Uczestnik wojny 1920. Następnie w SG w Korcu pow. rówieński. Co najmniej od 1926 służbę pełnił w policji woj. poleskiego. We wrześniu 1939 w Brześciu n. Bugiem. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON . L. 033/2 (13), 1255.

.

Piotr_SkubalaSt. post. PP Piotr Skubała s. Franciszka i Franciszki z Ujmów, ur. 29 VI 1897 w Częstochowie. W WP od 28 V 1919 do 13 X 1921. W policji od 16 VI 1924 w woj. wołyńskim na Post. Chorostów pow. włodzimierski. Służbę pełnił na Post. Zaostrowiecze pow. nieświeski, w pow. łuninieckim na Post. Czudzin (1926) i Czuczewicze (1927), od 1934 w Komis. i na Post. Kolejowym w Brześciu n. Bugiem. Od 12 I 1938 także we wrześniu 1939 na Post. Adamków pow. brzeski. St. post. mian. 1 III 1936. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 019/1 (58), 1232.

Kazimierz_SmoczkiewiczSt. post. PP Kazimierz Smoczkiewicz s. Mikołaja i Agnieszki z Osznakiewiczów, ur. 8 X 1888 w Drohobyczu. W I wojnie w armii austriackiej. W policji od 15 IX 1922 w Kdzie Pow. w Ostrogu. Następnie w woj. poleskim w pow. brzeskim. od 15 X 1923 na Post. w Kamienicy Żyrowieckiej, w 1925 na Post. Nr 18 gm. Życin, od 30 XI 1925 na Post. Nr 23 Otoki, od 14 XII 1926 na Post. w Kosiczach. Od 1 I 1938 i nadal we wrześniu 1939 w II Komis. w Brześciu n. Bugiem. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 033/2 (38), 1715.

Post. PP Antoni Sosibka s. Bernarda i Franciszki, ur. 1 VI 1904 w Katowicach. W policji od 1929. Do 2 IX 1932 służbę pełnił w woj. poznańskim, skąd przeniesiony do woj. poleskiego, we wrześniu 1939 w Brześciu n. Bugiem. L. 026/3 (31), 1334.

Przod. PP Stanisław Szczygielski s. Józefa, ur. w 1883 w Brześciu n. Bugiem. W policji od 1920. Początkowo służbę pełnił w woj. lubelskim w 1923 w pow. łukowskim. We wrześniu 1939 w XV Komis. m.st. Warszawy. L. 044/2 (40), 2810.

Zygmunt_SzumigowskiSt. post. PP Zygmunt Szumigowski s. Karola i Wiktorii z Lucińskich, ur. 2 V 1897 w Głoskowie. W WP od 20 IV 1919 do 20 V 1920, 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, walczył na froncie litewsko- białoruskim. W policji od 15 VII 1923. Służył w woj. poleskim. Ukończył Szkołę Posterunkowych w Sarnach (1925). Od 20 VII 1923 w pow. łuninieckim, od 14 II 1924 w Komis. m. Brześcia n. Bugiem. Od 4 VII 1936 i nadal we wrześniu 1939 służbę pełnił na Post. w Czernawczycach pow. brzeski. St. post. mian. 1 II 1925. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 027/4 (62), 5507.

Jan_SzymanekSt. post. PP Jan Szymanek s. Jakuba i Wiktorii z Szalechów, ur. 24 III 1901 w Serokomli. W WP ochotniczo od 1918 do 1923, od 2 II do listopada 1920 walczył na froncie litewsko-białoruskim, 9 pap. W policji od 1 VII 1924 w Kdzie Pow. w Białej Podlaskiej. Służył na Post.: nr 1 w Białej Podlaskiej (od 1 I 1929), od 2 VII 1929 w Huszczy pow. bialski jako jego kmdt, następnie w Brześciu n. Bugiem na Post. Kolejowym, od 12 I 1938 w II Komis. i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 I 1929. Odzn. MPzaW, BMzaDS. L. 027/2 (11), 163.

Post. PP Władysław Świeszkowski s. Stanisława i Marianny, ur. 4 I 1892 w Dumienicach. W policji służył od 5 V 1920. Co najmniej od 1936 i nadal we wrześniu 1939 w Komis. w Brześciu n. Bugiem. Odzn. MDzON . L. 033/2 (52), 1610.

Jozef_TarakowiczSt. post. PP Józef Tarakowicz s. Franciszka i Marianny, ur. 2XI 1901w Styrnej. Do policji przyjęty 15 I 1921 i przydzielony do Kmdy Pow. w Równem. Służył na Post. Stacja Kolejowa w Kowlu (od 14 X 1922), w 2 Komp. Gran. w Wilnie (od 20 VI 1923), w Komis. w Brześciu n. Bugiem (od 10 XI 1924), na Post. w Motykałach pow. brzeski (od 1 II 1925). Zwolniony do odbycia służby w WP – od 3 X 1925do 15 IX 1926, 9 dyon żand. Ponownie przyjęty do policji pow. brzeskiego. Służył na Post. w Wielkorycie (od 15 IX 1926) i Małorycie (od 11 XII 1928), od 3 XII 1936 w Komis. w Brześciu n. Bugiem, z którego 10 XI 1937 przeniesiony na Post. w Radwaniczach i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 05/5 (52), 567.

Jozef_TerpilowskiPrzod. PP Józef Terpiłowski s. Jana i A ntoniny, ur. 22 VIII 1896 w Terpiłowiczach Wielkich. W policji od 16 VII 1921. Przez wiele lat służbę pełnił w woj. poleskim – w styczniu 1938 skierowany do I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 VII 1924. Odzn. MPzaW, MDzON . L. 026/4 (84), 5602.

.

.

Post. PP Jan Trubycz s. Eljasza i Marii, ur. 8 II 1888 w Wróblanczynie. Do policji przyjęty 15 VII 1922 z przydziałem do Kmdy Woj. w Brześciu n. Bugiem, gdzie pełnił służbę przez wiele lat, od stycznia 1938 w II Komis w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MDzON . L. 045/2 (95), 142.

Edward_TrzopSt. post. PP Edward Trzop s. Stanisława i Marianny, ur. 13 X 1903 w Stryszawie. Do służby w policji przyjęty 16 I 1929 przez Kmd Woj. w Brześciu n. Bugiem. Przez wiele lat w policji woj. poleskiego. W styczniu 1938 skierowany do II Komis. W Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 IV1939. L. 037/4 (8), 154.

.

.

Nadkomis. PP Józef Twaróg s. Kacpra i Marty z Wójcików, ur. 12 III 1889 w Dojazdowie. W WP od 11 XI 1918 do 7 I 1919 i od 15 IV 1920 do 20 I 1923, por. piech. rez. ze starszeństwem 1 VI 1919. PKU Łuniniec. Przydzielony do 76 pp. W policji od 1 II 1919 do 14 IV 1920 i ponownie od 1 VII 1923. Ostatnio służbę pełnił w Brześciu n. Bugiem, 13 VIII 1936 przeniesiony z funkcji Kmdta Pow. na stanowisko oficera inspekcyjnego w Kdzie Woj. i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. ZKZ, SKZ, BKZ, MDzON , SMzaDS. L. 05/5 (63), 5858.

St. przod. PP Wiktor Tympalski s. Jana i Karoliny z Ostrowskich, ur. 20 I 1900 w Posadzie Nowomiejskiej. Do policji przyjęty 1 VII 1923 z przydziałem do Kmdy Woj. we Lwowie. Ostatnio służył w Brześciu n. Bugiem – w styczniu 1938 przeniesiony z Komis. do I Komis. i tam nadal we wrześniu 1939. Przod. mian. 1 VII 1928. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON . L. 016/1 (18), 229.

Stanislaw_WalczukPrzod. PP Stanisław Walczuk s. Stefana i Franciszki, ur. 2 IV 1895 w Wygnankach. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 1 X 1917 żołnierz I Korpusu Polskiego, następnie ochotniczo w WP, st. sierż. W policji od 15 VII 1923. Służba m.in. w Brześciu n. Bugiem, Łunińcu i Stolinie. Pod koniec 1937 skierowany do Komp. Wartowniczej M. Odosob. w Berezie Kartuskiej pow. prużański od 2 I 1938 jako dca plut. i tam nadal we wrześniu 1939. Przod. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ, MN, MPzaW, MDzON , SMzaDS., BMzaDS. L. 012/2 (39), 9288.

Adam_WarcholakSt. post. PP Adam Warcholak s. Wojciecha i Józefy z Kwolków, ur. 1 I 1894 w Posadzie Nowomiejskiej. W I wojnie w armii austriackiej. Od 1 II do 1 XII 1919 w Rządowej Straży Bezpieczeństwa w Przemyślu, następnie w policji do 30 IV 1921 w Komis. w Przemyślu. Ponownie przyjęty do służby 1 VII 1923 na stanowisko kier. Komis. w Brześciu n. Bugiem. Od 23 V 1927 z-ca kmdta Post. w Wołczynie pow. brzeski i tam nadal służył we wrześniu 1939. Odzn. MDzON . L. 037/1 (77), 314.

St. post. PP Wincenty Warzecha s. Kacpra i A polonii z Domagałów, ur. 10 X 1897 w Brześciu. W WP od 16 VI 1919 do 16 VI 1921. W policji od 1 IV 1922. Służbę pełnił w pow. pińczowskim, m.in. na stanowisku kmdta Post. w Złotej, a we wrześniu 1939 w Kdzie Pow. w Pińczowie. St. post. mian. 1 VII 1927. Odzn. BKZ, MDzON , BMzaDS. L. 054/2 (31), 7808.

Maksymilian_WendorfSt. post. PP Maksymilian Wendorf s. Maksymiliana i Katarzyny z Żurawów, ur. 23 XI 1901 w Sierosławiu. W WP od 9 XI 1919 do 28 III 1922, 64 pp. Od 1 IX 1922 do 31 III 1926 w straży celnej. Do policji przyjęty 1 XII 1927 i Komis. w Brześciu n. Bugiem. Następnie służbę pełnił w pow. brzeskim na Post. w Wysokiem (od 1 I 1928) oraz Kamieńcu Litewskim (od 22 VI 1931) i tam nadal we wrześniu 1939. St. post. mian. 31 III 1936. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 037/4 (54), 3169.

Józef Więckowski s. Franciszka, ur. w 1897 w Warszawie. Zamieszkały w Brześciu n. Bugiem, działacz PPS, urzędnik w magistracie. Zmobilizowany 29 VIII 1939 do Rezerwy PP w Żabince pow. kobryński. L. 062/2 (30), 4224/5885.

Jan_WitamborskiPrzod. PP Jan Witamborski s. Kajetana i Marianny z Janeckich, ur. 26 XII 1894 w Rogatce. W WP od 1 I 1920 do 15 II 1922, 2 dyon żand. W policji od 1 III 1922 w Kdzie Pow. w Krzemieńcu. Następnie służył w Brześciu n. Bugiem w Komis. (od 11 XI 1924) i na Post. Kolejowym (od 7 IV 1925) oraz w pow. brzeskim na Post. Życie (od 21 II 1926), Radzież (od 20 VII 1930) jako kmdt, Ołtusz (od 22 VI 1933) od 25 IV 1936 p.o. kmdta, 11 VII 1938 przeniesiony na Post. w Wołczynie i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON , BMzaDS. L. 012/4 (32), 122.

St. przod. PP Józef Wołągiewicz s. Aleksandra i Jolanty, ur. 19 III 1897 w Brześciu n. Bugiem. W policji od 1 VIII 1921. Służbę pełnił w woj. poleskim, m.in. w pow. brzeskim od 1 IX 1929 kmdt Post. w Domaczewie, od 15 VII 1934 kmdt Post. w Dmitrowiczach i tam nadal we wrześniu 1939. St. przod. mian. 1 VII 1924. L. 050/3 (50), 460.

Leonard_WojcickiPost. PP Leonard Wójcicki s. Antoniego i Marii z Kalenników, ur. 31 XI 1894 w Warszawie. Do policji przyjęty 1 V 1924. Służbę pełnił w woj. poleskim na Post. w Jeżykach pow. kobryński (od 1 V 1924), Iwacewiczach pow. kosowski (od 8 VII 1926) oraz Kosowie Poleskim (od 29 X 1927), od 5 XII 1935 w I Komis. w Brześciu n. Bugiem i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MDzON , BMzaDS. L. 019/1 (60), 150.

Boleslaw_ZalewskiPost. PP Bolesław Zalewski s. Franciszka i Joanny z Górskich, ur. 23 III 1898 w Tarkowie Wielkim. Ukończył czteroletnią szkołę rzemieślniczą w Warszawie. W WP ochotniczo od 24 III 1919 do 22 IV 1922, 13 pp, 3 p. strz. gran. W policji od 16 IX 1927 jako p.o. post. w pow. sarneńskim. Służbę pełnił na Post. w Kamieńcu Litewskim pow. brzeski (od 1 XII 1927), w II Komis. w Brześciu n. Bugiem (od 12 I 1928), na Post. w Kosowie pow. iwacewicki (od 21 XI 1928). Od 3 XI 1934 – i nadal we wrześniu 1939 – ponownie w II Komis. w Brześciu n. Bugiem. Odzn. BMzaDS. L. 050/3 (85), 5238.

Aleksander_ZborowskiPost. PP Aleksander Zborowski s. Antoniego i Anieli z Guzów, ur. 22 X 1904 w Kocku. Ukończył Szkołę Kolejową w Łukowie. W policji od 1 II 1928 jako p.o. post. w woj. poleskim. Początkowo służbę pełnił w pow. brzeskim na Post. w: Małorycie (od 1 III 1928), Peliszczu (od 20 III 1930) i Czernawczycach (od 18 III 1932). Od 20 VII 1936 na Post. w Janowie pow. drohicki. Od 12 I 1938 i nadal we wrześniu 1939 – w II Komis. w Brześciu n. Bugiem. Odzn. BMzaDS. L. 027/1 (67), 306.

.

Antoni_ZwolinskiPost. PP Antoni Zwoliński s. Józefa i Anny z Madurów, ur. 22 III 1909 w Kowlu. W policji od 2 X 1933 jako post. w R ez. Szer. PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński. Od 25 VI 1934 służbę pełnił w woj. poleskim. Od 14 XI 1934 w Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. prużański. Po ukończeniu 12 III 1938 kursu przy Kdzie Woj. w Brześciu n. Bugiem przeszedł do pionu śledcz. We wrześniu 1939 służył w Wydz. Śledcz. w Brześciu n. Bugiem. L. 019/1 (92), 198.

.

St. post. PP Kazimierz Zyngier s. Karola i Józefy z Turkowskich, ur. 5 VIII 1891 w Gaszynie. W policji od 1919. Służbę pełnił m.in. w pionie śledcz. Policji woj. kieleckiego, do 11 VIII 1939 w Wydz. Śledcz. w Częstochowie, z którego przeniesiony do woj. poleskiego, we wrześniu 1939 w Brześciu n. Bugiem. L. 023/2 (30), 202

Przod. PP Feliks Żmudziński s. Jana i Katarzyny, ur. 16 XI 1900 w Niewólnej. W policji od 16 VI 1924. Początkowo służbę pełnił w woj. poleskim – w 1925 w Brześciu n. Bugiem. We wrześniu 1939 w Kdzie Pow. w Nowym Tomyślu. Przod. mian. 1 IV 1933. Odzn. BKZ. L. 044/1 (90), 4051.

W latach 1999–2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Miednoje powstał Polski Cmentarz Wojenny. Ma on łączną powierzchnię 1, 7 ha i znajduje się na nim 25 zbiorowych mogił pomordowanych jeńców obozu w O staszkowie. 14 listopada 2007 Sejm RP ustanowił przez aklamację 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Prezydent RP Lech Kaczyński 5 października 2007 roku pośmiertnie awansował wszystkie ofiary Katynia o jeden stopień.

Wojciech Stanisław Kobylarz, Terespol

WYKAZ SKRÓTÓW:

adm. – administracyjny asp. – aspirant BKZ – Brązowy Krzyż Zasługi BMzaDS. – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę dca – dowódca DP – Dywizja Piechoty dyon – dywizjon etap. – etapowy gran. – graniczny, graniczna Insp. – Inspektorat, inspektor Kmda – Komenda KG – Komenda Główna kier. – kierownik KLeg. – Krzyż Legionowy kmdt – komendant Kmdt Pow. – Komendant Powiatu KN – Krzyż Niepodległości komis. – komisarz Komis. – Komisariat komp. – kompania kontr. – kontraktowy kpr. – kapral KW – Krzyż Walecznych MDzON – Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości mian. – mianowany /spanML – Milicja Ludowa MMiejsk. – Milicja Miejska MN – Medal Niepodległosci MOdosob. – Miejsce Odosobnienia MPzaW – Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 nadkomis. – nadkomisarz NSzF – Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP Odzn. – Odznaczony ofic. – oficer OH „Orlęta” – Odznaka Honorowa „Orlęta” Okręg. – Okręgowy p.o. – pełniący obowiązki p. uł. – pułk ułanów pap – pułk artylerii polowej PGran. – Policja Graniczna PKom. – Policja Komunalna plut. – plutonowy, pluton podinsp. – podinspektor por. – porucznik Post., post. – Posterunek, posterunkowy PP – Policja Państwowa pp – pułk piechoty przod. – przodownik ref. – referat Rez. – Rezerwa, rezerwy Rez. Szer. PP – Rezerwa Szeregowych PP przy KG w Żyrardowie SG – Straż Graniczna SKZ – Srebrny Krzyż Zasługi SL – Straż Ludowa SMzaDS. – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę SMzaRG – Srebrny Medal za Ratowanie Ginących SObyw. – Straż Obywatelska st. – starszy śledcz. – śledczy Śledcz. SzF. – Śledcza Szkoła Fachowa dla WP – Wojsko Polskie WSK – Wojskowa Straż Kolejowa Wydz. – Wydział żand. – żandarm, żandarmeria.

Udostępnij na: