Sylwetki Polesia

Piotr Boroń

Piotr Boroń

„Oto jest nasz dzień codzienny, nasze małe budowanie, trud uparty i niezmienny,  nieustanne kształtowanie”.                                                                                                                                  Fragm. Pieśni IV, K. I.…