Polesie Brzeskie

Szereszów

Szereszów

Historia Szereszewa, jego powstania, rozwoju i upadku – równie jak i wielu innych miejscowości, np. Sielca czy Różany w dawnym powiecie Prużańskim, jest ściśle związana z historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Położony nad rzeką Lewą Leśną, na skrzyżowaniu dwóch najstarszych dróg w kraju łączących wschód z zachodem – przez Różany-Prużany-Szereszów-Bielsk – i północ z południem – […]

Smuga i Zapalko

Smuga i Zapalko

  Po totalnej melioracji w drugiej połowie ubiegłego wieku krajobrazy poleskie zmieniły się nie do poznania. Poza chronionymi, celowo pozostawionymi i nielicznymi obszarami (jak np. błoto Dzikie w północnej części Polesia, skąd bierze swój początek rzeka Jasiołda lub bagna Sporowskie – przez które przepływa w swoim nieco niższym biegu), zobaczyć prawdziwe bagna praktycznie nie ma […]

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1915-1918

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w latach 1915-1918

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany w 1856 roku z cegły w stylu klasycystycznym według projektu architekta J. Fardona. Była to pierwsza świątynia wzniesiona w mieście Brześć Litewski po jego przeniesieniu o półtorej wiorsty na wschód od budowanej na jego miejscu twierdzy. Najpierw były to obrzeża nowego miasta. Kościół zbudowano w jego zachodniej części. Życie […]

Akademia ku czci Niezłomnych Polaków Brześcia

Akademia  ku czci Niezłomnych Polaków Brześcia

W Polskiej Szkole Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu przypomniano o ciągle mało znanej historii polskiej konspiracji działającej na Polesiu do 1948 roku. 1 marca na sali konferencyjnej Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki odbyła się akademia ku czci Żołnierzy Wyklętych – „Niezłomni Polacy Brześcia”. W akademii uczestniczyli: konsul z Konsulatu Generalnrgo RP w Brześciu […]

„Brześć nad Bugiem: pokój i wojna. 1920-1939”

„Brześć nad Bugiem: pokój i wojna. 1920-1939”

W Brześciu w galerii „BelArt” we wrześniu 2014 r odbyła się wystawa historycznych fotografii „Brześć nad Bugiem: pokój i wojna. 1920-1939”. To wspólny projekt autora wystawy i właściciela zdjęć Andrieja Dołgowskiego, redakcji gazety „Kurier Brzeski” oraz galerii „BelArt”. Na wystawie zaprezentowano ponad 60 zdjęć z prywatnej kolekcji Andrieja Dołgowskiego, miłośnika historii, krajoznawcy, encyklopedii wiedzy, o […]

Kościuszkę pamiętają w Terespolu i Brześciu

Kościuszkę pamiętają w Terespolu i Brześciu

21 września 2014 r. 45-osobowa delegacja harcerzy Drużyny Harcerskiej im. R. Snarskiego z Brześcia uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Terespolu w 220. rocznicę powstania oraz bitwy pod Terespolem 19 września 1794 r. Młodzież pełniła wartę honorową podczas Mszy Świętej w kościele, później asystowała przy pomniku przy ul. Wojska Polskiego. Autorem pomnika jest […]

Polescy architekci

Polescy architekci

Proponujemy Drogim Czytelnikom fragmenty z notatek Eugeniusza Lickiewicza, naszego kolegi – krajoznawcy, myśliwego, wędkarza, który z zamiłowaniem opisuje świat przyrody poleskiej, swoje obserwacje podczas licznych wypraw i podróży. Potrafi znaleźć piękno i głębszy sens w rzeczach zwyczajnych, widzieć go tam, gdzie inny mieszkaniec naszych miast – kompan komputera i codziennych sensacji w sieci, nie zauważy […]

MOJE KRESOWE SZCZENIĘCE LATA

MOJE KRESOWE SZCZENIĘCE LATA

Drodzy Czytelnicy, dziś w rubryce „Lektura dla Ciebie” pragniemy zaprezentować Państwu fragmenty wspomnień Pana Bohdana Nielubowicza o swoim przedwojennym dzieciństwie w Brześciu n/Bugiem. Opisując wydarzenia sprzed 80 lat, autor przenosi nas , ludzi zupełnie innej epoki i innego pokolenia, do lat 20-30 XX wieku, , donosząc do nas obrazki, barwy, smaki, rytmy, powietrze tych drogich […]

Polacy Brześcia w hołdzie Romualdowi Trauguttowi

Polacy Brześcia w hołdzie Romualdowi Trauguttowi

Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego w latach 2012 – 2014 zorganizowało szereg działań skierowanych ku czci Romualda Traugutta i powstańców styczniowych z okazji 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. Jeszcze  wiosną 2012 roku doszło do spotkania Polaków z Brześcia i Prużany z ks. Janem Wasilewskim, miejscowym proboszczem, który pokazał, w jakim stanie znajduje się […]

„KORONA POLSKIEGO WYCHOWANIA” JUŻ W BRZEŚCIU

„KORONA POLSKIEGO WYCHOWANIA” JUŻ W BRZEŚCIU

Nowy rok nauczania w Polskiej Szkołe Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu zaczyna się  od wprowadzenia programu „Korona Polskiego Wychowania”. Autorem programu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, która od ponad 20 lat realizuje w Polsce działania na rzecz dobrego wychowania młodego pokolenia. Program Korona Polskiego Wychowania pozwala zbudować optymalne warunki do edukacji, sprzyja rozwijaniu zainteresowań uczniów orzaz podnosi […]