Notatka o prasie przedwojennej Łuninieckiej i miejscu poezji w niej

Notatka o prasie przedwojennej Łuninieckiej i miejscu poezji w niej

W okresie Drugiej Rzeczypospolitej Łuniniec był stolicą największego pod względem terytorium powiatu w Polsce. Łuniniec tętnił  życiem – kulturalnym, państwowym, społecznym. Jednym z atrybutów życia kulturalnego w Łunińcu była prasa lokalna, oczywiście skromna, biorąc pod uwagę ilość tytułów i ich nakłady, ale ona była – wielojęzyczna i multikulturalna, jak i same społeczeństwo przedwojennego miasta. Drukowana […]

Dzieciństwo w wojennym Łunińcu

Dzieciństwo w wojennym Łunińcu

Stacja węzłowa Całe swoje dorosłe życie mieszkam w Szczecinie. Lubię swoje miasto i czuję się szczecinianką. Mieszkam tu prawie od pół wieku. Tu skończyłam studia, założyłam rodzinę, urodziłam córkę, tu działo się wszystko, co nadało kształt mojemu życiu. Jednak kiedy myślę o stronach rodzinnych, to myślę o Polesiu, chociaż wyjechałam z Łunińca, kiedy miałam 14 […]

Pożegnanie ostatniego Żołnierza AK obwodu brzeskiego

Pożegnanie ostatniego Żołnierza AK obwodu brzeskiego

Dziś 4 maja pożegnaliśmy w Peliszczach  Wacława Trzeciaka, ostatniego Żołnierza Armii Krajowej w naszym regionie. Był wielkim patriotą o wspaniałym życiorysie, a przy tym człowiekiem skromnym, pracowitym, pogodnym, który miał w sobie niezwykłą siłę ducha. Odszedł do Domu Ojca 3 maja 2018 roku, w Święto Matki Bożej Królowej Polski i Konstytucji Trzeciego Maja. Liczna obecność […]

Zagadkowa Rzeźba w Twierdzy Brzeskiej

Zagadkowa Rzeźba w Twierdzy Brzeskiej

Jedną z najbardziej tajemniczych rzeźb, która się zachowała do naszych dni na terytorium Twierdzy Brzeskiej, jest na pół zniszczona żelbetonowa kompozycja rzeźbiarska na Umocnieniu Kobryńskim w skwerze przy skrzyżowaniu. Są podstawy przypuszczać, że kompozycja była poświęcona harcerzom. Ta rzeźba pojawiła się w końcu lat 30. XX w. W roku 1937 na stanowisko komendanta  twierdzy został […]

Polesie w obiektywie Konrada Brandela

Polesie w obiektywie Konrada Brandela

Poleskie koleje – państwowe koleje zbudowane w latach 1882-1907 przebiegały przez Wileńską, Grodzieńską, Witebską, Mińską, Wołyńską, Mohylewską, Czernigowską oraz Orłowską gubernię. Poleskie koleje łączyły Polesie z regionem Bałtyckim, Północno-Zachodnim oraz z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Miały strategiczne znaczenie w sensie wojskowym, sprzyjały tworzeniu leśnych masywów, rozwojowi przemysłu drzewnego i skórzanego, rozkwitowi miast (Wilna, Słucka, Białegostoku, Brześcia, […]

Artur Bartels – zapomniany piewca Polesia

Artur Bartels – zapomniany piewca Polesia

Artur Bartels – dziewiętnastowieczny polski satyryk, pieśniarz i rysownik. Wszędzie, gdzie mieszkał, był duszą towarzystwa miejscowych intelektualistów i ludzi sztuki. Będąc jeszcze dzieckiem oddawał się z upodobaniem poezji, muzyce i malarstwu. Jednak w żadnej z tych dziedzin nie doszedł do artystycznej doskonałości, zawsze pozostawał amatorem. Mimo to, dzięki właściwościom swego talentu, stał się jednym z […]

Wizyta w Moskwie – spotkanie z władzami Rosji w 1992 r. Spotkanie z ks. prałatem Zdzisławem Peszkowskim, kapelanem Federacji Rodzin Katyńskich

Wizyta w Moskwie – spotkanie z władzami Rosji w 1992 r. Spotkanie z ks. prałatem Zdzisławem Peszkowskim, kapelanem Federacji Rodzin Katyńskich

Księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego poznałam tuż po jego przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych do Polski, kiedy został kapelanem Rodzin Katyńskich. Od utworzenia Gdańskiej Rodziny Katyńskiej w 1989 r. byłam jej prezesem, było więc wiele okazji do spotkań z ks. prałatem. Bardzo często spotykaliśmy się na uroczystościach upamiętniających Zbrodnię Katyńską, mszach w intencji pomordowanych oraz na jubileuszach […]

Hieronim Tukalski-Nielubowicz, „Życie Marii Rodziewiczówny. Od powstania styczniowego 1863 do powstania warszawskiego 1944”

Hieronim Tukalski-Nielubowicz, „Życie Marii Rodziewiczówny. Od powstania styczniowego 1863 do powstania warszawskiego 1944”

Im bardziej poznaję twórczość Marii Rodziewiczówny, tym mniej jestem skłonna wierzyć krytykom literatury z czasów PLR-u, którzy uznali jej twórczość za literaturębrukową, mało ważną na tle epoki i wymieniali ją gdzieś w podręcznikach w przypisach jednym tchem z Heleną Mniszkówną. Im więcej czytam książek Rodziewiczówny, tym bardziej jestem skłonna uznać ją za pisarkę ważną dla […]

PAWŁOWSCY, KAMIEŃSCY, KASZUBOWIE… W POSZUKIWANIU KORZENI ELIZY ORZESZKOWEJ

PAWŁOWSCY, KAMIEŃSCY, KASZUBOWIE… W POSZUKIWANIU KORZENI ELIZY ORZESZKOWEJ

Nie będzie przesadą stwierdzić, iż Eliza Orzeszkowa należy do grona najbardziej znanych w Grodnie osób. W mieście jest ulica nosząca imię pisarki, przy ulicy znajdują się dom muzeum i pomnik Orzeszkowej, na miejscowym cmentarzu pod skromnym nagrobkiem spoczywają jej prochy. Utwory Orzeszkowej napisane na materiale nadniemeńskiego kraju chociaż nie należą do lektury obowiązkowej w szkole […]

SZYDŁOWSZCZYZNA – OSADA, KTÓREJ JUŻ NIE MA

SZYDŁOWSZCZYZNA – OSADA, KTÓREJ JUŻ NIE MA

Drodzy Czytelnicy, pragniemy dziś opwiedzieć Państwu o jednej z wielu nieistniejących dziś osad na Polesiu – o Szydłowszczyźnie. Tak mało wiemy o niej i jej mieszkańcach. Udało się znaleźć skąpe informacje o jednej z rodzin, a także ważny dokument – świadectwo ratowania Żydów w Szydłowszczyźnie, opowieść pani Kazimierzy Urbańśkiej. Będziemy wdzięczni Drogim Czytelnikom za opowieści o swoich koloniach, osadach, wsiach, wielu z nich nie ma już na […]