Pamiętamy o Powstaniu

Pamiętamy o Powstaniu

31% Polaków wie, że Powstanie Styczniowe było w XIX wieku, ale dopiero 19% potrafi podać datę: 1863 r. lub 1864 r. Z kolei 63% na pytanie: kiedy było powstanie odpowiada, że nie wie. Niektórzy są przekonani, że powstańcy walczyli przeciwko ZSRR – wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska. 31%. respondentów nie wie, jak zakończyło […]

Spotkanie Noworoczne prezesów oddziału brzeskiego Związku Polaków na Białorusi

Spotkanie Noworoczne prezesów  oddziału brzeskiego Związku Polaków  na Białorusi

Tradycyjne Spotkanie Noworoczne odbyło się 18 stycznia w  Nowej Myszy –  miejscowości, w której od  stuleci mieszkają Polacy, znani z  twardej wiary i wierności wartościom religijnym i tradycjom narodowym. Spotkania noworoczne prezesów obwodu brzeskiego odbywają się co roku w innym oddziale, by  przybliżyć kolejnym środowiskom polskim działalność Związku Polaków  na Białorusi oraz by  liderzy innych oddziałów poznali warunki i możliwości pracy […]

Wieczór Pamięci Aleksieja Dubrowskiego w Pińsku

Wieczór Pamięci Aleksieja Dubrowskiego w Pińsku

W styczniu 2020 roku nasz wielki przyjaciel i redakcyjny kolega Aleksiej Dubrowski miał by już 75 lat. Do tego jubileuszu zabrakło jemu 8 lat życia – odszedł do Pana 26 grudnia 2011 roku. Pozostawił po sobie nie tylko ocalone przed zagładą liczne zakątki dziewiczej przyrody Polesia i swój twórczy dorobek, ale i wdzięczną pamięć wielu […]

100-lecie kina w Łunińcu. Historia, mity i fakty.

100-lecie kina w Łunińcu. Historia, mity i fakty.

W XX wieku słowo „kinematograf” wchodziło do słownika początkowo nieśmiało, później jednak dziarsko i zdecydowanie. Rozpoczęty w 1895 r. demonstracją braci Lumiere w Grand Cafe na bulwarze Kapucynów w Paryżu, w latach 10-tych kolejnego stulecia triumfalny marsz kina dotarł i na Polesie. W listopadzie 1911 r. w jego stolicy – Pińsku otwarto pierwsze kino „Kasyno” […]

Prof. Andrzej Nowak: Zakłamywanie osoby i nauczania Chrystusa w czasach najnowszych

Prof. Andrzej Nowak: Zakłamywanie osoby i nauczania Chrystusa w czasach najnowszych

Żeby mówić o zakłamywaniu postaci Chrystusa i Jego nauki w XX w., trzeba najpierw zastanowić się nad źródłami postawy odrzucania prawdy, zakłamywania Chrystusa, który jest Prawdą. Myślę, że symbolem, od którego najlepiej tę historię zakłamywania w XX w. zacząć, jest pierwszy obóz koncentracyjny zbudowany w Europie. Wcześniej powstawały takie na Kubie (dzieło Hiszpanów) i w Afryce Południowej (stworzony przez Anglików dla Burów). […]

Wielki Przegląd zespołów kolędniczych w Polskiej Szkole Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu

Wielki  Przegląd zespołów kolędniczych w  Polskiej Szkole Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu

Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w Polskiej Szkole Społecznej im. I.Domeyki w Brześciu odbył się Wielki przegląd zespołów kolędniczych. Na tę okazję społeczność szkolna zgromadziła się 21 grudnia. Przygotowania trwały od 2 miesięcy. Wszystkie dekoracje Sali wykonały nauczycielki języka polskiego PSS im.I.Domeyki, a stroje kolędników i uczestników Jasełek przygotowali Uczniowie wraz z Rodzicami. […]

Rekord uczestnictwa z Białorusi w II etapie Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie!

Rekord uczestnictwa z Białorusi w II etapie Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie!

Rekordowa liczba, bo aż pięciu uczestników I etapu XXVI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika, który odbył się w dniach 14-15 grudnia na Białorusi, zakwalifikowało się do udziału w II etapie najbardziej prestiżowego tego typu konkursu w Polsce. Związek Polaków na Białorusi, będący oficjalnym partnerem na Białorusi Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek […]

Niech Miłość Chrystusa napełnia nasze serca radością i pokojem.

Niech Miłość Chrystusa napełnia nasze serca radością i pokojem.

Maleńka miłość w żłobie śpi Maleńka miłość przy Matce Świętej Dziś cała Ziemia i niebo lśni Dla tej miłości maleńkiej.   Niech Miłość Chrystusa napełnia nasze serca radością i pokojem. Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław naszej Ojczyźnie, a szczególnie tym, którzy pragną budować przyszłość Polski zgodnie z Twoją Ewangelią. Niech Święta Rodzina będzie wzorem dla […]

Z HISTORII MUZEUM POLESKIEGO

Z HISTORII MUZEUM POLESKIEGO

W okresie międzywojennym Pińsk – miasto powiatowe województwa poleskiego – rozwijał się dynamicznie i pomyślnie. Energiczna działalność regionalistów z Pińska doprowadziła do stworzenia w mieście Muzeum Poleskiego. Jesienią 1924 r. w wyniku starań miejscowego historyka Romana Horoszkiewicza[1] powstało Towarzystwo Krajoznawcze. Do Zarządu weszli: starosta F. Tomaszewski, ppłk W. Konas, inż. Przybytowski oraz R. Horoszkiewicz. 17 […]