Uroczystości z okazji 100-lecia parafii pw. Św. Trójcy w Juszkiewiczach

Uroczystości z okazji 100-lecia parafii pw. Św. Trójcy w Juszkiewiczach

27 maja 2018 roku we wsi Juszkiewicze w rejonie baranowickim odbyły się uroczystości związane ze 100-leciem utworzenia w tej miejscowości parafii pw. Św. Trójcy. Również w tym dniu, 80 lat temu, w 1938 roku został konsekrowany nowo wybudowany, murowany budynek kościoła. W tym też dniu, 23 lata temu, obecny proboszcz parafii – ksiądz Leonard Okołatowicz […]

ŁUNINIEC I POWIAT ŁUNINIECKI W SKŁADZIE DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

ŁUNINIEC I POWIAT ŁUNINIECKI W SKŁADZIE DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Łuniniec został zajęty przez Wojsko Polskie i faktycznie wszedł w skład II Rzeczypospolitej w 2 etapy: 10 lipca 1919 r. Przez 34 pułk pechoty 9 Armii Frontu Poleskiego Gen. Antoniego Listowskiego; 3 października 1920 r. Łuniniec ponownie i ostatecznie zajęły oddziały Białoruskiej Ochotniczej Armii Sprzymierzonej BułakBałachowicza. Rozpoczął się okres II Rzeczypospolitej w historii ziemi Łuninieckiej. […]

NAUKA W WARSZAWSKIM LICEUM IM. ŚW. PAWŁA Z TARSU

NAUKA W WARSZAWSKIM LICEUM IM. ŚW. PAWŁA Z TARSU

‚(…) od młodości swojej staraj się o naukę(…). Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce.’ (Syr 6, 18-19)   Pragnęlibyśmy poinformować Państwa o możliwości kształcenia młodzieży w polskiej szkole średniej w Warszawie – Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. […]

DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA POLESIA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA POLESIA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Rozwój architektury sakralnej z lat 20-30. XX wieku cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony architektów polskich. Wzniesienie kościołów na Polesiu w okresie międzywojennym jest logiczną konsekwencją przyłączenia regionu do odrodzonego państwa polskiego – kościoły stały się symbolem polskości tych ziem. W okresie międzywojennym w małych miejscowościach i wsiach na Polesiu zostały zbudowane około 16  drewnianych […]

Polowania w Deniskowiczach

Polowania w Deniskowiczach

Wieś Deniskowicze znajduje się w jednym z najbardziej zalesionych i głuchych zakątków Polesia. Nawet dziś ze wszystkich prawie stron otoczona jest podmokłymi lasami. Lasy od dawna były głównym bogactwem tego kraju. Drewno z miejscowych tartaków wywożono na eksport przez pobliską stację kolejową Hancewicze. Do Deniskowicz zaś przyjeżdżali na łowy myśliwi z różnych krajów świata. Lasy […]

Drodzy Czytelnicy

Drodzy Czytelnicy

Rodzina mojej Mamy Katarzyny Kałłaur mieszkała do 1941 r. we wsi Wujwicze, gmina Lemieszewice, powiat Pińsk, województwo poleskie. W dniu 19 czerwca 1941 r. cała rodzina, tj. Teodor Kałłaur (mój pradziadek); Anna Kałłaur (moja babcia) wraz ze swoimi dziećmi: Katarzyną, Władysławą, Marią, Stefanem i Mikołajem zostali aresztowani przez NKWD i deportowani na Syberię w rejon Barnaułu. […]

Drodzy Czytelnicy,

Drodzy Czytelnicy,

W tym numerze w rozdziale Historia naszych małych Ojczyzn odkrywamy karty historii Łunińca i ziemi łuninieckiej. Celem naszym było pokazanie, jak po 123 latach zaborów, po powrotach do Polski niepodległej ponad 2 mln. jej obywateli, odradzało się młode państwo polskie – na przykładzie «kresów Kresów», najdalej położonego i najbardziej zacofanego regionu II Rzeczypospolitej. Przeglądając liczne […]

Łuniniec. Zarys historyczny.

Łuniniec. Zarys historyczny.

Okres Wielkiego Księstwa Litewskiego i Pierwszej Rzeczypospolitej.   1449 г. pierwszawzmianka o Łunińcu w źródłach pisemnych. Mały Łunin, własność szlachecka. W 1471 r. Łuniniec – wieś majątku Iszkołdź, własność Nikołaja Janowicza Niemirowicza i jego żony Elżbiety. W 1552 r. Łuniniec – majątek, który wraz z innymi Iwan Pietrowicz Niemirowicz, starosta Czerkaski i Kaniowski sprzedał za kwotę 1500 kop pieniędzy i ofiarował […]

Notatka o prasie przedwojennej Łuninieckiej i miejscu poezji w niej

Notatka o prasie przedwojennej Łuninieckiej i miejscu poezji w niej

W okresie Drugiej Rzeczypospolitej Łuniniec był stolicą największego pod względem terytorium powiatu w Polsce. Łuniniec tętnił  życiem – kulturalnym, państwowym, społecznym. Jednym z atrybutów życia kulturalnego w Łunińcu była prasa lokalna, oczywiście skromna, biorąc pod uwagę ilość tytułów i ich nakłady, ale ona była – wielojęzyczna i multikulturalna, jak i same społeczeństwo przedwojennego miasta. Drukowana […]

Dzieciństwo w wojennym Łunińcu

Dzieciństwo w wojennym Łunińcu

Stacja węzłowa Całe swoje dorosłe życie mieszkam w Szczecinie. Lubię swoje miasto i czuję się szczecinianką. Mieszkam tu prawie od pół wieku. Tu skończyłam studia, założyłam rodzinę, urodziłam córkę, tu działo się wszystko, co nadało kształt mojemu życiu. Jednak kiedy myślę o stronach rodzinnych, to myślę o Polesiu, chociaż wyjechałam z Łunińca, kiedy miałam 14 […]