NIEWIĘDNĄCE KWIATY ZIEMI RÓŻAŃSKIEJ

NIEWIĘDNĄCE KWIATY ZIEMI RÓŻAŃSKIEJ

Na Polesiu relikwiami, jako drogimi sercu pamiątkami, mianują nie tylko przedmioty o wysokiej wartości kultu religijnego lub szczątki świętych, ale także tym wyrazem określa się czasem ocalałe części ubioru tradycyjnego niezależnie od czasu ich powstania, będących świadectwem i pamiątką duchu patriotycznego i honoru narodowego. Jednym z takich cennych artefaktów czasu XVII-XVIII wieku są ornaty, do których wstawiano słynne «pasy kontuszowe» – pasy z tkaniny używane do opasania kontusza. Ornat był jednym z […]

ROMAN DMOWSKI A ROSJA

ROMAN DMOWSKI A ROSJA

Roman Dmowski –  jeden z czołowych współtwórców niepodległości Polski w 1918 roku – był delegatem pełnomocnym kraju na konferencję pokojową w Paryżu, gdzie jego działalność odegrała kluczową rolę w kształtowaniu granic odrodzonego państwa polskiego. To on właśnie 28 czerwca 1919 roku w Wersalu, wraz z Ignacym Paderewskim, podpisał traktat przywracający formalnie Polskę na mapę Europy. […]

Polscy Legioniści w Baranowiczach

Polscy Legioniści w Baranowiczach

Po wybuchu pierwszej wojny światowej w Baranowiczach rozmieszczono rosyjską Stawkę Naczelnego Wodza. Na początku sierpnia 1915 roku, kiedy to front zbytnio przybliżył się do Baranowicz, na specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów postanowiono ewakuować Stawkę do Mohylowa. We wrześniu 1915 roku do Baranowicz wstąpiły oddziały niemieckie oraz austriackie. W następnym roku rozlokowano tutaj legionistów polskich. Pobyt legionów […]

GRATULUJEMY!

GRATULUJEMY!

Chór mieszany z Parafii Przemienienia Pańskiego z Nowej Myszy zajął III miejsce w XXIV Międzymarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im.ks.Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Po eliminacjach, na które do 37 ośrodków w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i Litwie zgłosiło się ponad 1634 wykonawców, odbył się finał, w którym wystąpiło 134 najlepszych solistów i chórów.Uczestnicy zaśpiewali ponad […]

Architektura drewnianych dworów szlacheckich na Polesiu

Architektura drewnianych dworów szlacheckich na Polesiu

Jedną z charakterystycznych cech poleskiego krajobrazu były od wieków dwory szlacheckie. Szlachta zawsze była tutaj prawdziwym bastionem polskości, ośrodkiem kultywowania tradycji narodowych, obyczajów, kultury i prawa. Dwory w okresie zaboru rosyjskiego były oazami polskości, katolicyzmu i kultury europejskiej na Polesiu. Każdy właściciel ziemski, a także szlachta bez ziemi (nazywano ją m.in. szlachtą zagrodową lub zaściankową), […]

Działalność oświatowa i wychowawcza Polskiej Macierzy Szkolnej na Polesiu w okresie międzywojennym

Działalność oświatowa i wychowawcza Polskiej Macierzy Szkolnej na Polesiu w okresie międzywojennym

Przeprowadzony po odzyskaniu niepodległości pierwszy spis powszechny ludności (30.09.1921) wykazał, że w województwie poleskim ponad 70% mieszkańców nie umiało czytać i pisać. Naukę pobierało około 20% dzieci w wieku szkolnym. Wśród wielu polskich organizacji oświatowych na Polesiu prowadzących działalność w celu krzewienia oświaty i kultury najistotniejszą rolę spełniała Polska Macierz Szkolna. Posiadała ona bogate tradycje […]

Los oficera

Los oficera

W 2018 roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. Odrodzenie państwa polskiego stało się możliwym dzięki wysiłkowi tysięcy patriotów, zarówno na polach bitew, jak i w salonach dyplomatycznych. Wszystkich ich łączyła miłość do ojczyzny. Rok 2018 to czas refleksji nad naszą historią, przypominania tych wszystkich znanych i nieznanych, którzy o wolną Polskę walczyli i ją budowali. […]

Wernisaż „Powietrze losu” Poświęcony Elizie Orzeszkowej

Wernisaż „Powietrze  losu”  Poświęcony Elizie Orzeszkowej

12 stycznia odbył się wernisaż wystawy „Powietrze losu”, poświęconej twórczości polskiej pisarki i działaczki społecznej Elizy Orzeszkowej. Wystawa jest podsumowaniem pleneru, który odbył się latem 2017 roku na terenie siedziby rodu Orzeszków we wsi Zakoziel (rejon drohiczyński). Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku. Niemal całe jej życie upłynęło na Grodzieńszczyźnie, lecz to właśnie […]

POMNIKI, KTÓRYCH JUŻ NIE MA

POMNIKI, KTÓRYCH JUŻ NIE MA

Baranowicze to miasto nie bardzo obfite w zabytki historyczne. Dwie wojny światowe spowodowały, iż stare budynki można tu policzyć na palcach. Wszystkie prawie istniejące obecnie pomniki powstały w okresie powojennym. Są poświęcone bohaterom i ofiarom Wojny Ojczyźnianej albo przywódcom komunistycznym. Przed wybuchem II wojny światowej miasto wyglądało całkiem inaczej, niż dziś. Międzywojenne periodyki wydane w Baranowiczach informują o istnieniu co najmniej kilku pomników i grobów wojskowych z […]