ECHO PAMIĘCIĄ GŁOŚNE

ECHO PAMIĘCIĄ GŁOŚNE

Hawryłkowicze Stoimy na niewielkim pagórku. Ciotka Inka (młodsza siostra ojca) wskazując na  kilkudziesięcioletnią brzozę – „rośnie w kuchni”. Dalej idzie już opowieść, co i gdzie się stało, jak się chodziło, co i kto w poszczególnych miejscach robił. Taka spokojna opowieść o rzeczach i ludziach, których już nie ma, których, jak te fundamenty dawnego dworu, przykrył […]

Ariadna Teleman. Dumna Polka, skromna bohaterka z Polesia.

Ariadna Teleman. Dumna Polka, skromna bohaterka z Polesia.

Szanowni Państwo, W  numerze prezentujemy obszerne wyjątki z  opracowania Aleksandry Włodarczyk, „Ariadna Teleman. Dumna Polka, skromna bohaterka z Polesia”. Przybliżymy w  nich postać legendarnej bojowniczki o  niepodległość, żołnierza Armii Krajowej, która po wojnie działała w  organizacji Związek Obrońców Ojczyzny. Według dokumentów Ariadna Teleman urodziła się w 1916 roku w Permie, skąd pochodziła jej babka Paulina Kieskiewicz. Po rewolucji […]

Drodzy Czytelnicy!

Drodzy Czytelnicy!

Jak co roku w  listopadzie  wspominamy drogich naszej pamięci naszych bliskich, których już z nami nie ma, ale pamiętamy także o naszych bohaterach, którzy poświęcili całe swe życie, lub oddali go na polu chwały za naszą Ojczyznę.  Podsumowując wyniki akcji „Strażnicy Pamięci” tegorocznej, II edycji realizowanego wspólnie z Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie projektu pragniemy […]

Bal Niepodległościowy w pałacu J.U.Niemcewicza w Skokach

Bal Niepodległościowy w pałacu J.U.Niemcewicza w Skokach

16 listopada w  Pałacu Juliana Ursyna Niemcewicza w Skokach  odbył  się pierwszy Bal Niepodległościowy, zorganizowany przez Polską Szkołę Społeczną im.I.Domeyki, instytucję kulturalną „Uścisk dłoni” we współpracy z Muzeum J.U.Niemcewicza. Julian Ursyn Niemcewicz, nasz wybitny Rodak,  był jednym z budowniczych polskiej Niepodległości. Żołnierz i poeta, historyk i ogrodnik, powieściopisarz i adiutant Tadeusza Kościuszki, wytrawny orator i […]

PIĘKNO POLESIA

PIĘKNO POLESIA

Piękną jest ziemia poleska, ziemia puszcz i mszarów, wiosną błękitna od rozlanych wód, latem zielona od szumiących borów, a zimą czarodziejsko biała. I chociaż są na świecie głębsze lasy od poleskich i większe wody i dalsze horyzonty, ale żaden las nie ma w sobie tego uroku, co puszcza poleska, żadna woda nie ma tego błękitu, […]

BAL MATURALNY W 1933 ROKU W BRZEŚCIU

BAL MATURALNY W 1933 ROKU W BRZEŚCIU

Drodzy Nasi Czytelnicy! Prezentujemy dziś dla Państwa fragment wspomnień Jadwigi Marysiównej-Lobmanowej, z którego dowiadujemy się, jak wyglądały bale maturalne naszych prababci i pradziadków w dwudziestoleciu międzywojennym. Wspomnienia te ukazały się w Londynie w 1989 r. w pismie Polskiej Macierzy Szkolnej «Słowo Ojczyste» Nr4/160. Działo się to w maju 1933 roku w Brześciu nad Bugiem. Zaraz […]

II edycja projektu “Strażnicy Pamięci”

II edycja projektu “Strażnicy Pamięci”

W roku bieżącym Brzeski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Białorusi we współpracy z Fundacją “Pomoc Polakom na Wschodzie” realizował II edycję projektu “Strażnicy Pamięci”. Tegoroczna akcja “Strażników” stała się kontynuacją poprzedniej edycji, ponieważ już wówczas zostały wyznaczone jej główne cele. Była oparta na dobrym rozeznaniu stanu zachowania miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim. W tym […]

Prawdziwy dzień zwycięstwa stojących przed tronem i przed Barankiem

Prawdziwy dzień zwycięstwa stojących przed tronem i przed Barankiem

Dzisiejszy świat jawi się jako pogrążony w ciemnościach. Mrok bije nie tylko ze spowitych smogiem ulic wielkich miast, lecz i z ludzkich twarzy. Jesienna aura potęguje poczucie smutku i przygnębienia. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina jednak, że raj nie został bynajmniej utracony na zawsze; że czeka nas ziemia obiecana. Każde działanie to próba poprawy losu – […]