BAL MATURALNY W 1933 ROKU W BRZEŚCIU

BAL MATURALNY W 1933 ROKU W BRZEŚCIU

Drodzy Nasi Czytelnicy! Prezentujemy dziś dla Państwa fragment wspomnień Jadwigi Marysiównej-Lobmanowej, z którego dowiadujemy się, jak wyglądały bale maturalne naszych prababci i pradziadków w dwudziestoleciu międzywojennym. Wspomnienia te ukazały się w Londynie w 1989 r. w pismie Polskiej Macierzy Szkolnej «Słowo Ojczyste» Nr4/160. Działo się to w maju 1933 roku w Brześciu nad Bugiem. Zaraz […]

II edycja projektu “Strażnicy Pamięci”

II edycja projektu “Strażnicy Pamięci”

W roku bieżącym Brzeski Obwodowy Oddział Związku Polaków na Białorusi we współpracy z Fundacją “Pomoc Polakom na Wschodzie” realizował II edycję projektu “Strażnicy Pamięci”. Tegoroczna akcja “Strażników” stała się kontynuacją poprzedniej edycji, ponieważ już wówczas zostały wyznaczone jej główne cele. Była oparta na dobrym rozeznaniu stanu zachowania miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim. W tym […]

Prawdziwy dzień zwycięstwa stojących przed tronem i przed Barankiem

Prawdziwy dzień zwycięstwa stojących przed tronem i przed Barankiem

Dzisiejszy świat jawi się jako pogrążony w ciemnościach. Mrok bije nie tylko ze spowitych smogiem ulic wielkich miast, lecz i z ludzkich twarzy. Jesienna aura potęguje poczucie smutku i przygnębienia. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina jednak, że raj nie został bynajmniej utracony na zawsze; że czeka nas ziemia obiecana. Każde działanie to próba poprawy losu – […]

TAJNE PLANY GRIGORIJA POTIOMKINA

TAJNE PLANY GRIGORIJA POTIOMKINA

Dzieje historyczne częstokroćnie są pozbawione luk i błędów spowodowanych nieobecnością w obiegu naukowym autentycznych źródeł, umożliwiających obiektywne badania. Zmusza to nieraz historyków do wyprowadzania wniosków opartych na poszlakach, nie likwidujących do końca przysłowiowych «białych plam» w historii. Dotyczy to w pewnym stopniu także okresu rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wystarczy przypomnieć, że do dziś dokładnie nie […]

Kresowy Znicz Pamięci

Kresowy Znicz Pamięci

W dniach 26-27 października odbyła się Ogólnokrajowa Akcja Związku Polaków na Białorusi „Kresowy Znicz Pamięci” – objazd miejsc pamięci w przededniu Dnia Zadusznego. W obwodzie brzeskim na zaproszenie organizatorów – Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB do udziału w objeździe przybyła z Grodna Prezes Rady Naczelnej Andżelika Orechwo oraz Agnieszka Fijałkowska, Attaché konsularny Wydziału Współpracy z Polakami […]

OLIMPIADA HISTORII POLSKI

OLIMPIADA HISTORII POLSKI

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”. Organizatorami Olimpiady Historii Polski jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu […]