II Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Te Deum” w Juszkiewiczach

II Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Te Deum” w Juszkiewiczach

W dniu 28 września odbył się w Juszkiewiczach III Festiwal Pieśni Religijnej „Te DEUM”, mający na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Festiwal został zorganizowany przez oddział Związku Polaków na Białorusi w Juszkiewiczach przy wsparciu ZPB w Grodnie i Brześciu, Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wydarzenie patronatem medialnym […]

II Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Te Deum” w Juszkiewiczach

II  Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Te Deum” w Juszkiewiczach

W dniu 28 września odbył się w Juszkiewiczach III Festiwal Pieśni Religijnej „Te DEUM”, mający na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Festiwal został zorganizowany przez oddział Związku Polaków na Białorusi w Juszkiewiczach przy wsparciu ZPB w Grodnie i Brześciu, Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wydarzenie patronatem medialnym […]

POLESKI REJS PAMIĘCI

POLESKI REJS PAMIĘCI

Z okazji 100-lecia powstania Pińskiej Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i 80-lecia jej udziału w Kampanii Wrześniowej 1939 roku w dniach 20-22 września br. w Pińsku i okolicach odbyły się uroczystości nazwane „Poleski Rejs Pamięci”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Juliana Bielskiego, dziennikarza i tłumacza, pracującego obecnie w Moskwie, we współpracy z panią prezes oddziału […]

IV Festiwal Kultury Polskiej w Niedźwiedzicy

IV Festiwal Kultury Polskiej w Niedźwiedzicy

21 września w  Niedźwiedzicy, w rejonie lachowickim  odbył się IV Festiwal Kultury Polskiej, który zebrał 230 uczestników z różnych zakątków obwodu brzeskiego oraz z innych obwodów: mińskiego, homelskiego i grodzieńskiego.. Festiwal jak co roku został zorganizowany przez oddział Związku Polaków na Białorusi w Lachowiczach przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz oddziału brzeskiego obwodowego […]