Dnia 18 maja, jak co roku w Janowie Poleskim odbyły się uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli.

By uszanować świętego opiekuna diecezji Pińskiej, tego dnia do Sanktuarium w Janowie oprócz duchowieństwa diecezji, przybyli także biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, biskup witebski Oleg Butkiewicz, biskupi pomocnicze Juryj Kosabucki i Aleksandr Jaszewski na czele z mitropolitą mińsko-mohylewskim Józefem Staniewskim oraz apostolski administrator dla greko-katolików na Białorusi, archimandryta Sergiusz Gajek.

Tradycyjnie  uroczystości rozpoczęły się procesją modlitewną wiernych męczeńskim szlakiem św. Amdrzeja Boboli od t.zw. „Krzyży pojednania” na obrzeżach Janowa do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego przy centralnym placu miasteczka. Mszę św. celebrował, także przybyły do Janowa nuncjusz apostolski na Białorusi Ante Jozić, który zachęcał w homilii wiernych do naśladowania św. Andrzeja Boboli w mężnym głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.

Tegoroczne uroczystości w Janowie miały szczególny charakter, gdyż zbiegły się w czasie z jubileuszem 40 lat kapłaństwa oraz 25 lat posługi biskupiej najstarszego obecnie na Białorusi hierarchi katolickiego, bpa Kazimierza Wielikosielca. Pod koniec Mszy św. z tej okazji ze słowami wdzięczności zwrócił się do niego mitropolita Józef Staniewski. Nuncjusz apostolski natomiast przekazał dostojnemu Jubilatowi medal pamiątkowy oraz różaniec od Papierza Franciszka.

(Droga do kapłaństwa Chrystusowego dla bpa Kazimira Wielikosielca nie była łatwa. Urodził się on 5 maja 1945 w Starowoli w rejonie prużańskim. W tym czasie najbliższy czynny kościół, do którego uczęszczał wraz ze swym ojcem, był oddalony o kilkadziesiąt kilometrów i znajdował się w Kobryniu.

Odbył służbę wojskową oraz pracował na budowie w Wilnie. Przebywając w Wilnie poznał Zakon Braci Kaznodziejów, do którego postanowił wstąpić. Gdy zdecydował się studiować w Wyższym Seminarium Duchownym w Rydze, przez trzy lata nie zezwalały mu na to władze komunistyczne. W związku z tym rozpoczął potajemną naukę u ks. Wacława Piątkowskiego, ówczesnego wikariusza generalnego diecezji pińskiej, który w ukryciu prowadził seminarium duchowne (studiował tam także Antoni Dziemianko). W 1981 został przyjęty do ryskiego Seminarium. W czasie studiów seminaryjnych złożył pierwsze śluby zakonne w zakonie dominikańskim. Święceń prezbiteratu udzielił mu 3 czerwca 1984 kardynał Julijans Vaivods, administrator apostolski Rygi i Lipawy).

W imieniu redakcji „Ech Polesia” składamy Drogiemu Jubilatowi wielu łask Bożych,   opieki Najświętszej Maryi Panny na dalsze lata. W trudnym czasie, który obecnie przeżywamy, życzymy zdrowia i sił do trwania w bliskości i duchowej łączności z powierzonym sobie ludem oraz  otwarcia na dary i natchnienia Ducha Świętego.

 

Opr. red.

Foto: catholic.by

Udostępnij na: