Gmina ta była położona centralnie na łuniniecczyźnie. W Łunińcu była siedziba zarządu, a wójtem w okresie przedwojennym był Wincenty Woźniak. Woźniakowie mieli własne gospodarstwo w Krystynowie koło Łunina. Mieszkańcy gminy trudnili się przede wszystkim rolnictwem, które stało na dość dobrym poziomie. Poza rolnictwem istniały także młyny i tartaki. Lesistość tego regionu była dość duża, ponadto był rozwinięty handel i rzemiosło odgrywające dość znaczną role.

Poniższe zdjęcie przedstawia Wincentego Woźniaka – wójta gminy łuninieckiej

Wiosną 1940r. wójt gminy Woźniak został aresztowany przez NKWD i po wojnie już nie wrócił do kraju. Według przekazu rodziny i znajomych został rozstrzelany, a jego zwłoki mogą znajdować się na jednym cmentarzu w Katyniu, Miednoje lub Charkowie. Jego syn Leopold jako chłopiec wywieziony był na Syberie. Stamtąd dostał się do tworzących się oddziałów Wojska Polskiego II Korpusu gen. Andersa. Po wojnie zamieszkał w Anglii.

Michał Romanowicz

Udostępnij na: