18 września w Peliszcach odbyły się  szkolenia  liderskie  prezesów i  działaczy, zorganizowane przez  oddział brzeski obwodowy Związku Polaków na Białorusi. Zaproszeni zostali  także prezesi i liderzy nowo powstałych struktur. Oddział brzeski obwodowy ZPB obejmuje obecnie 16  oddziałów rejonowych.

Organizator i trener szkoleń w zakresie napisania projektów polonijnych, Alina Jaroszewicz, prezes oddziału brzeskiego ZPB,  zapoznała zebranych z możliwościami i formami pracy organizacji społecznych i struktur ZPB w  okresie zagrożenia  epidemiologicznego. Opowiedziała także o  zrealizowanych projektach oddziału brzeskiego w roku bieżącym.

W trakcie szkoleń

W ramach projektu  opieki nad miejscami pamięci narodowej  „Strażnicy Pamięci” przez oddział brzeski zostały dokonane  renowacje dwóch grobów żołnierskich 20 r. w Baranowiczach,  przeprowadzony remont grobowca rodziny Juliana Ursyna Niemceiwcza na cmentarzu przy ul.Puszkińskiej w Brześciu, w trakcie wykonania jeszcze są  dwa ważne projekty. Dobiega końca przygotowanie do druku II edycji Katalogu Miejsc Pamięci Narodowej Obwodu Brzeskiego, uzupełnionego o 60 nowych stron, poświęconych nowo odkrytym miejscom polskiej martyrologii na ziemi brzeskiej. W roku 2020 oddział obwodowy ZPB   kontynuuje  ambitny projekt dokumentowania historii polskiej na Polesiu „Uwolnić historię”. W tym celu odbywaliśmy  podróże do miast i wiosek Białorusi, do Kombatantów żołnierzy AK, do Sybiraków, ludzi starszych, nagrywając świadectwa o II RP, o życiu w dwudziestoleciu międzywojennym, o tym, co przeżyli po 1 i po 17 września 1939 r. Celem projektu jest upowszechnienie materiałów historycznych oraz udokumentowanie śladów przeszłości poprzez reportaże, filmy i inne formy „historii mówionej’. Projekt polega  na nagrywaniu relacji na tematy związane z historią życia Polaków.  Filmy są dostępne na stronie www.echapolesia.pl.

16 rok przez oddział brzeski jest wydawany kwartalnik historyczno-krajoznawczy „Echa Polesia”. Publikacje w „Echach Polesia” – to są materiały naszych autorów i czytelników, fragmenty listów czytelników, materiały nauczycieli z Polskiej Szkoły Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu, miejscowych krajoznawców i historyków. Pismo praktycznie nie korzysta z przedruków. Wykorzystywane są  natomiast unikatowe materiały archiwalne z brzeskiego i pińskiego archiwów państwowych. Liderzy    struktur ZPB  Brześcia i obwodu brzeskiego są współtwórcami pisma i dystrybutorami na terenie  naszego okręgu.

Uczestnicy spotkania opracowali także wspólny plan prac porządkowych oraz objazdów miejsc pamięci narodowej w październiku i listopadzie br.

Kolejne szkolenia liderskie działaczy obwodu brzeskiego odbędą się już w październiku.

Red.

Foto:  Eugeniusz Lickiewicz

Udostępnij na: