Kategoria: Przyroda i Podróże

Najnowsze artykuły

ZAPOMNIANY OBIEKT REZYDENCJI W KOSOWIE: KOLEJNE ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE

Oto już od trzynastu lat trwają pracę renowacyjno-konserwatorskie przy unikatowym dla ziemi brzeskiej pomniku architektonicznym - kosowskim pałacowo-parkowym zespole, założonym przez Wandalina Pusłowskiego w latach 30-ch XIX wieku. W ciągu tego okresu, obok konserwatorów zabytków, Dalej


O losach potomków Ordów

Badania nauczycielki z Ukrainy   Jest na mapie Ukrainy nieduży region z praktycznie nie zbadaną historią. - To rejon zareczański w obwodzie rówieńskim. Niestety, świadectwa dokumentalne, dotyczące historii tego kraju są rozproszeni po różnych archiwach Białorusi, Polski, Dalej


Pamięci Leona Kołosowa

Odszedł Pan Leon Kołosow. Nasz rodak, człowiek - epoka. Krajoznawca, filatelista, interesujący rozmówca, przykładny, rodzinny człowiek, inteligentna i skromna osoba. Pan Leon przez całe życie kochał Łuniniec, szczerą, prawdziwą miłością. Przeżywszy większość swojego życia w Mińsku, Dalej


Drodzy Czytelnicy,

Już niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku mija już 230  lat od radosnego majowego poranka, kiedy wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY! 3 Maja – cóż to za Dalej


Drodzy Czytelnicy!

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla Was czasem nadziei, niech przyniosą wiele radości i wzajemnej życzliwości, tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość. Niech radosne Alleluja będzie ostoją zwycięskiej miłości i wiary. Niech pogoda ducha Dalej


X Zjazd Związku Polaków na Białorusi

W Grodnie 20 marca obradował X Zjazd Związku Polaków na Białorusi. 135 delegatów, reprezentujących 112 struktur ZPB rozsianych po całej Białorusi, w tajnym głosowaniu wybrało na kolejną czteroletnią kadencję prezesa ZPB dotychczasową prezes Związku Polaków Dalej


Zdrowie nie jest najważniejsze

Kiedy wiele lat temu łamałem się opłatkiem z kardynałem Franciszkiem Macharskim, złożyłem mu – ot, tak zwyczajowo, niemal odruchowo i w sumie to dosyć bezmyślnie – życzenia „przede wszystkim zdrowia”. – Zdrowia? – powtórzył ksiądz kardynał Dalej


W Skokach w 263. Rocznicę urodzin J.U.Niemcewicza

W dniu 20 lutego uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu odwiedzili Pałac  w Skokach w 263. Rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza, współtwórcy Konstytucji 3 Maja, polskiego dramaturga, przyjaciela i adiutanta Dalej


Tadeusz Kościuszko jako malarz – wystawa w 275. Rocznicę Urodzin

Co roku w lutym redakcja kwartalnika polskiego „Echa Polesia” odwiedza ojczyste strony Tadeusza Kościuszki i dworek w Mereczowszczyźnie. To tutaj 4 lutego 1746 r. urodził się bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, generał armii USA Dalej