Kategoria: Historia i Wspomnienia

Najnowsze artykuły

Przyrodnicze rezerwaty Polesia. Bagno „Dzikie”

Położone w północnej części rejonu prużańskiego oraz częściowo w południowej – swisłockiego, bagno „Dzikie” (przez miejscowych mieszkańców nazywane „Dziki”), stanowi najbardziej wysunięty na północ zabagniony obszar Polesia. Zalicza się do jednego z największych bagien tego Dalej


Uroczyste poświęcenie bramy-dzwonnicy w Stołpcach

W dniu 12 listopada b.r. w Stołpcach, w miejscu obok historycznego kościoła pw. św. Kazimierza, odbyło się uroczyste poświęcenie bramy-dzwonnicy, którego w obecności wiernych dokonał mitropolita Mińsko-Mohylewski arcybiskup Józef Staniewski. Brama-dzwonnica obok podominikańskiego kościoła św. Kazimierza Dalej


Kosmiczne zasilacze Polaka z Polesia

Żołnierz Armii Andersa i uczestnik bitwy o Monte Cassino, inżynier zatrudniony w NASA, twórca zasilaczy do urządzeń radiokomunikacyjnych i telewizyjnych misji Apollo oraz wahadłowców. Jego nazwisko zostało zapisane w Alei Zasłużonych nad Badaniami Kosmosu (Space Dalej


Poezje Franciszka Lachockiego (4 tomiki do pobrania!)

Informacje dotyczące jego biografii są niezwykle skąpe. Urodził się w 1899 r. w Prużanie, w rodzinie szlacheckiej Michała Lachockiego. Dzieciństwo spędził w rodzinnym majątku koło wsi Rosachi. Przyszłego poetę otaczały lasy, pola, łąki i nieprzebyte Dalej


Kobiety na Polesiu. Między krajowością, tutejszością a polskością

Województwo poleskie zostało utworzone 4 lutego 1921 r., ze stolicą w Pińsku, później przeniesioną do Brześcia. Obejmowało ono głównie tereny przedrozbiorowego województwa brzesko-litewskiego z takimi ośrodkami miejskimi jak: Brześć, Pińsk, Kobryń, Prużana, Stolin, Łuniniec czy Dawidgródek. W Dalej


TURYSTYKA NA POLESIU (1921-1939)

Rozwój turystyki na terenie województwa poleskiego w okresie międzywojennym był zarządzany przez specjalne komisje turystyczne działające przy Urzędzie Wojewódzkim w Brześciu i Urzędzie Miejskim w Pińsku. Do ich kompetencji należały głównie problemy rozwoju bazy logistycznej Dalej


W drodze do wolności

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku i odbudowa Państwa Polskiego kojarzy się nam przedewszystkim z imieniem Józefa Piłsudskiego. Jest naturalnym, że tak wybitnej i zasłużonej dla Polski postaci poświęcono wiele uwagi historyków, polityków, Dalej


„BRZESKIE GETTO. WSPOMNIENIA I DOKUMENTY”

15 października 1942 roku w historii Brześcia zapamiętamy jako tragiczną datę, w którym to dniu jednym podpisem wydano wyrok unicystwienia całej wielotysięcznej diaspory jego mieszkańców, która w ciągu wielu stuleci odgrywała ważną rolę w rozwoju Dalej


Fotoetnograficzna kolekcja Izaaka Sierbowa

Izaak Serbow po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Połocku pracował jako nauczyciel w Wilnie, Mińsku, Homlu, Trokach, Stołbcach, Chocimsku. W latach 1910-1913 jako członek Północno-Zachodniego Oddziału Rosyjskiego Cesarskiego Towarzystwa Geograficznego organizował ekspedycje etnograficzne na Białoruś. W Dalej