W dniu 28 września odbył się w Juszkiewiczach III Festiwal Pieśni Religijnej „Te DEUM”, mający na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Festiwal został zorganizowany przez oddział Związku Polaków na Białorusi w Juszkiewiczach przy wsparciu ZPB w Grodnie i Brześciu, Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wydarzenie patronatem medialnym objęła TV Polonia oraz kwartalnik „Echa Polesia”.

W Festiwalu wzięło udział 12 chórów polskich i zespołów z oddziałów ZPB;  uczestników prezentujących bogaty repertuar pieśni patriotycznych i religijnych. Wystąpiły chóry „Polonez”, „Liber Cante” , „Tęcza” z Mińska, zespół „Niespodzianka” z Mińśka, chór „Lidziejka” z Lidy, zespół „Recha” z Kalinkowicz, chór „Śpiewające serca” z pos. Mołodziożnyj, chór „Uścisk dłoni” z Brześcia, grupa wokalna „Wszystko w porządku” z Borysewa, duet z oddziału brzeskiego miejskiego ZPB, grupa wokalna „Kolory Radości” ze Słonimia . W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Agnieszka Fiałkowska, wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, Renata Dziemiańczuk, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi do spraw kultury, Andrzej Poczobut, członek Rady Naczelnej  ZPB, Eugeniusz Lickiewicz, członek Rady Naczelnej ZPB, Elita Michajłowa, wiceprezes oddziału brzeskiego obwodowgo ZPB do spraw kultury.

Podczas Mszy Św. Od lewej: ks.Henryk Okołatowicz, ks.Oleg Siłkiewicz, ks.Leonard Okołatowicz.

Festiwal poprzedziła Msza Św., celebrowana przez ks. proboszcza parafii św. Trójcy w Juszkiewiczach Leonarda Okołotowicza oraz ks.Henryka Okołotowicza z Wołozyna i ks.Olega Silkiewicza z Nowej Myszy.Wierni i goście uczestniczyli w procesji, prowadzącej do miejsc pamięci na cmentarzu, gdzie uczczono pamięć mieszkańców Juszkiewicz, którzy zginęli 5 kwietnia 1945 r. Pomodlono się również przy grobach byłych kapłanów, proboszczów parafii.

Attache KG RP w Brześciu Agnieszka Fiałkowska podczas składania wieńcu na grobach żołnierzy AK

Decyzją Jury I miejsce wśród zespołów dziecięcych przyznano zespołowi „Recha” z Kalinkowicz, wśród dorosłych – zespołowi wokalnemu „Tęcza” z Mińska. Zwyciężcy wezmą udział w Gestiwalu Kultury Polskiej w Chorzowie na Górnym Śląsku.

Wyróżnienie Jury otrzymały chóry „Uścisk dłoni” z Brześcia oraz „Lidziejka” z Lidy. Nagrody dla dzieci zostały ufundowane przez Katarzynę Borkowską-Wiśniewską, dyrektor Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, słodkie prezenty dla dzieci przekazał były mieszkaniec Juszkiewicz Wiktor Szkodzik z Mińśka. Medialne prezenty dla chórów i zespołów przekazał oddział brzeski obwodowy Związku Polaków na Białorusi oraz sponsor – Swietłana Alesik z Brześcia. Festiwal prowadziły Alina Burec i Polina Nowicka, uczennice Społecznej Szkoły Polskiej im. T.Rejtana w Baranowiczach.

Grupa wokalna „Kolory Radości” ze Słonimia
Chór „Śpiewające serca” z pos.Mołodiożnyj
Zespół „Recha” z Kalinkowicz
Publiczność

Od lewej: ks.Leonard Okołatowicz, proboszcz parafii w Juszkiewiczach, Swietłana Olesik, sponsor Festiwalu, Elita Michajłowa, Andrzej Poczobut, Renata Dziemianczuk oraz Agnieszka Fijałkowska, attache KG RP w Brześciu.

Andrzej Wasilewicz, operator filmowy redakcji „Echa Polesia”

 

Trio „Niespodzianka” z Mińska
Duet brzeskiego miejskiego oddziału ZPB
Dziecięca grupa wokalna „Liber Cante” z Mińska

Chór UTW „Uścisk dłoni” z Brześcia

Grupa wokalna „Wszystko w porządu” z Borysewa
Chór „Polonez” z Mińska
Chór „Lidiejka” z Lidy
Grupa wokalna „Tęcza” z Mińska

Grupa wokalna „Liber Cante” z Mińska

Do uczestników i gości Festiwalu przemawia Agnieszka Fiałkowska, attache KG RP w Brześciu
Dymitr Burec, prezes ZPB w Juszkiewiczach, organizator Festiwalu

 

 

 

Słodkie prezenty dla młodych talentów…

Foto Eugeniusz Lickiewicz

Udostępnij na: