W dniu 28 września odbył się w Juszkiewiczach III Festiwal Pieśni Religijnej „Te DEUM”, mający na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej. Festiwal został zorganizowany przez oddział Związku Polaków na Białorusi w Juszkiewiczach przy wsparciu ZPB w Grodnie i Brześciu, Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wydarzenie patronatem medialnym objęła TV Polonia oraz kwartalnik „Echa Polesia”.

W Festiwalu wzięło udział 12 chórów polskich i zespołów z oddziałów ZPB;  uczestników prezentujących bogaty repertuar pieśni patriotycznych i religijnych. Wystąpiły chóry „Polonez”, „Liber Cante” , „Tęcza” z Mińska, zespół „Niespodzianka” z Mińśka, chór „Lidziejka” z Lidy, zespół „Recha” z Kalinkowicz, chór „Śpiewające serca” z pos. Mołodziożnyj, chór „Uścisk dłoni” z Brześcia, grupa wokalna „Wszystko w porządku” z Borysewa, duet z oddziału brzeskiego miejskiego ZPB, grupa wokalna „Kolory Radości” ze Słonimia. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Agnieszka Fiałkowska, wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, Renata Dziemiańczuk, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi do spraw kultury, Andrzej Poczobut, członek Rady Naczelnej  ZPB, Eugeniusz Lickiewicz, członek Rady Naczelnej ZPB, Elita Michajłowa, wiceprezes oddziału brzeskiego obwodowgo ZPB do spraw kultury.

Homilię podczas Mszy Św. wygłasza ks.Henryk Okołatowicz
Od lewej: ks.Leonard Okołatowicz, proboszcz parafii w Juszkiewiczach, Swietłana Olesik, sponsor Festiwalu, Elita Michajłowa, Andrzej Poczobut, Renata Dziemianczuk oraz Agnieszka Fijałkowska, attache KG RP w Brześciu.

Festiwal poprzedziła Msza Św., celebrowana przez ks. proboszcza parafii św. Trójcy w Juszkiewiczach Leonarda Okołotowicza oraz ks.Henryka Okołotowicza z Wołozyna i ks.Olega Silkiewicza z Nowej Myszy. Wierni i goście uczestniczyli w procesji, prowadzącej do miejsc pamięci na cmentarzu, gdzie uczczono pamięć mieszkańców Juszkiewicz, którzy zginęli 5 kwietnia 1945 r. Pomodlono się również przy grobach byłych kapłanów, proboszczów parafii.

Agnieszka Fijałkowska, attache KG RP przy grobach żołnierzy AK w Juszkiewiczach.

Decyzją Jury I miejsce wśród zespołów dziecięcych przyznano zespołowi „Recha” z Kalinkowicz, wśród dorosłych – zespołowi wokalnemu „Tęcza” z Mińska. Zwyciężcy wezmą udział w Gestiwalu Kultury Polskiej w Chorzowie na Górnym Śląsku.

Zespół „Recha” z Kalinkowicz

Wyróżnienie Jury otrzymały chóry „Uścisk dłoni” z Brześcia oraz „Lidziejka” z Lidy. Nagrody dla dzieci zostały ufundowane przez Katarzynę Borkowską-Wiśniewską, dyrektor Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, słodkie prezenty dla dzieci przekazał były mieszkaniec Juszkiewicz Wiktor Szkodzik z Mińśka. Medialne prezenty dla chórów i zespołów przekazał oddział brzeski obwodowy Związku Polaków na Białorusi oraz sponsor – Swietłana Alesik z Brześcia. Festiwal prowadziły Alina Burec i Polina Nowicka, uczennice Społecznej Szkoły Polskiej im. T.Rejtana w Baranowiczach.

Zespół wokalny „Tęcza” z Mińska.

Organizator Festiwalu Dymitr Burec podziękowała uczestnikom Festiwalu za to , że „ chcieli przyjechać do małej wioseczki Juszkiewicze i pozostawili cząstkę swojego ciepła i wesołości w pamięci i sercach mieszkańców wsi i gości” . Życzył także, by „zawsze były dobre czasy dla rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych”. Wyraził podziękowanie pani Józefie Połojko z Juszkiewicz za przygotowanie świątyni i uroczystą dekorację.

Red.

Udostępnij na: