W ubiegłym roku w Pińsku w wydawnictwie „Riftur” okazała  się nowa książka o Pińsku, Polesiu, Poleszukach, o wybitnych postaciach, z Polesiem związanych. Jest to zachwycająca podróż  do Pińska XIX-XX stuleci.

Autorem książki jest Tatiana Chwagina, znana autor, wieloletni przewodnik, krajoznawca,  encyklopedia  historii i kultury Pińska i Polesia. Redaktorem, wydawcą i autorem wielu zdjęć, które są szczególnym atutem książki, jest Sergiej Płytkiewicz – wybitny fotografik, autor ponad 200 fotoalbumów,  twórca  najlepszych stron o przyrodzie Białorusi:  wildlife.by, planetabelarus.by. Unikatowe materiały i fotografie udostępnili autorce znani krajoznawcy i kolekcjonerzy Aleksander Noworaj i Włodzimierz Bogdanow, co istotnie wzbogaciło książkę. Nakład książki – 700 egz.

„Przemknęły epoki, zmieniając wygląd miasta, które wbrew wszystkiemu nie utraciło swojej wyjątkowej atrakcyjności, swojego znaczenia „stolicy Polesia”. Zmieniło się nie jedno pokolenie, ale miłośc do rodzimego miasta mieszkańców Pińska jest niezmienna, zawsze pozostaje głównym spoiwem, sednem osobowości mieszkańców,” –  powiedziała Tatiana Chwagina podczas jednej z prezentacji książki w Pińśku.

We wstępie do książki  „Pińskie Polesie. Podróż w czasie”  czytamy:

O Pińsku na przestrzeni jego długiej, trudnej historii, która liczy ponad dziewięć wieków, wiele zostało powiedziane i napisane. Opowiadają o nim kroniki, piszą biografowie królów, jego wyjątkowość podkreślają podróżnicy i etnografowie, a dla pisarzy i poetów Pińsk jest niewyczerpanym źródłem inspiracji… Zresztą nie tylko Pińsk, ale i całe Polesie – tajemnicza i czarująca kraina, przecinana prądem Prypeci i jej licznych dopływów, kraina, gdzie wśród bezgranicznych dopływów i bagien mieszkają w jedności z przyrodą Poleszucy, którzy są rdzennymi mieszkańcami tych miejsc.”

Polesie to obszar rozległy i niejednorodny, jego populacja dzieli się na różne grupy lokalne, które różnią się specyfiką języka, ubioru, charakteru otoczenia i zwyczajów oraz nazywają siebie pińczukami, podgorodcami, zareczukami itp. w zależności od miejsca osiedlenia względem Pińska i dorzecza Prypeci i jej dopływów…

Jeśli połączyć wszystko, co zostało powiedziane i napisane o Pińsku, Polesiu i Poleszukach – wyjdzie nie jedna książka… Ta skromna publikacja jest tylko pierwszą „jaskółką”, która pozwoli czytelnikom spojrzeć na stolicę Polesia i rdzennych mieszkańców tej szczególnej krainy oczami znanych ludzi: A. G. Kirkora, J. I. Kraszewskiego, N. S. Leskowa, P. M. Szpilewskiego, H. Weizmana, G. Meira, D. G. Bułhaka, I. A. Serbowa, A. A. Bloka, L. N. Wojtołowskiego, W. Torniusa, J. Kolasa, L. A. Bojda, R. Kapuścińskiego, K. Świątka i B. S. Korotkiewicza. To co zostałe opowiedziane przez nich w pracach naukowych, artystycznych i publicystycznych, pamiętnikach, dziennikach, wspomnieniach i listach jest realną okazją podróży w czasie i możliwością, żeby zajrzeć do Pińska i pińskiego Polesia XIX-XX w.!”

Książkę można zamówić w wydawnictwie „Riftur” albo kupić w księgarniach „Biełkniga”(„Белкнига”).

Red.

Foto Sergiej Płytkiewicz

Udostępnij na: