Pod koniec 2023 roku w Brześciu ukazała się książka Nikołaja Własiuka, znanego na Polesiu architekty, konserwatora zabytków i krajoznawcy, poświęcona jednej z najstarszych nekropolii Brześcia nad Bugiem – Cmentarzowi Tryszyńskiemu, który powstał przed 1900 rokiem na terenie dawnej osady Tryszyn (obecnie ul. Moskiewska). W 2016 roku Cmentarz Tryszyński został wniesiony do Państwowego rejestru zabytków RB.

Nikołaj Własiuk

Generalnie treść książki «113Д000743. Бедекеръ: краткий инвентарь захоронений Тришинского некрополя г. Бреста на 2018 г.» (113D000743. Bedeker… (Przewodnik… – red.) zawiera inwentarz nagrobków na cmentarzu Tryszyńskim oraz schemat lokalizacji i tablicę pochówków. Według zamysłu autora, w oparciu o te materiały nie tylko rodowitym brześcianom ułatwi to odnalezienie mogił swoich przodków. Jednak ta książka Nikołaja Własiuka zdecydowanie nie jest jedynie udokumentowaniem  pochówków, gdyż w tej pracy,  w życiorysie pochowanych w Tryszynie osób jak w zwierciadle odbija się historia Brześcia. Ponadto książka ta (ponad 800 stron) zawiera wiele unikatowych fotografii i ilustracji, dopełniona kolorowymi mapami oraz archiwalnymi dokumentami.

Niestety, nakład książki stanowi jedynie 63 egzemplarzy – na tyle mógł pozwolić sobie autor, gdyż wydał swój przewodnik po Tryszyńskiej nekropolii kosztem własnym. Oprócz jego kolegów-architektów, historyków i krajoznawców, książka trafiła także do wszystkim bibliotek brzeskich.

Należy dodać, że Nikołaj Własiuk jest autorem kilku książek o architekturze Twierdzy Brzeskiej oraz artykułów w kwartalniku „Echa Polesia”

Opr. red.

Źródło:  https://vb.by/culture/books/113d000743-bedeker.html

Udostępnij na: