Pod koniec 2023 roku w Pińsku odbyła się prezentacja przygotowanego przez grupę pińskich entuzjastów „Przewodnika po miejscach I wojny światowej na Pińszczyźnie”

Ziemia Pińska do dziś zachowała liczne pamiątki po krwawej I wojnie światowej. Przeważnie są to pozostałości  fortyfikacji obronnych oraz rozsiane w terenie, uporządkowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez Ministerstwo Robót Publicznych II RP, cmentarze wojskowe. Obfitość tych pamiątek związana jest z tym, że poczynając od końca 1915 roku linia frontu pomiędzy walczącymi stronami zatrzymała się m.in. w okolicach Pińska na kilka lat.

Kwatera żołnierzy niemieckich z I WŚ w Duboi. Foto: radzima.org

„Idea przygotowania takiego „Przewodnika” powstała prawie 10 lat temu, podczas obchodów 100-lecia początku I wojny światowej, – mówi Tatiana Chwagina, wiceprezes Białoruskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych, – wówczas, gdy jako wykładowca na Uniwersytecie Poleskim, oprowadzałam swoich studentów po najbardziej ważnych miejscach, związanych z tą wojną na naszej ziemi, zobaczyłam żywe zainteresowanie młodzieży. Odnalazłam sobie popleczników i powoli zaczęliśmy zbierać materiał. A naszym celem było, pomimo popularyzacji wiedzy i upamiętnienia tych wydarzeń, przygotowanie map turystycznych i ułatwienie dotarcia do tych miejsc wszystkim, kogo interesuje historia przebiegu I wojny światowej na  Polesiu”.

„Przewodnik po miejscach I wojny światowej na Pińszczyźnie” został opracowany przez Tatianę Chwaginą,  wiceprezes Białoruskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych, Siergieja Płytkiewicza, dyrektora wydawnictwa „Ryftur” oraz Aleksandra Noworaja, krajoznawcę i historyka z Pińska, dla którego upamiętnienie ofiar I wojny światowej stało się pasją całego życia. Archiwalne zdjęcia udostępnili również pinszczanie Jarosław Borodzicz i Włodzimierz Bogdanow. Wydanie „Przewodnika” zfinansowała miejscowa władza wykonawcza.

Opr. red.

Źródło: p-v.by

Udostępnij na: