4 lutego br. z okazji 273. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie odbyły się uroczystości z udziałem dyplomatów z Polski, Ukrainy, USA i lokalnych władz. Poprzedziła je msza św. w kościele w pobliskim Kosowie.

Widok z dworu Kościuszków na pałac Pusłowskich

Podczas spotkania złożono kwiaty pod pomnikiem Kościuszki, który powtstał w ubiegłym roku dzięki inicjatywie społecznej.

 

Ambasador RP na Białorusi Artur Michalski i konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz podczas składania kwiatów przy pomniku T. Kościuszki

 

Delegacja PSS im. I. Domeyki w Brześciu Alina Krasnowska (od lewej), wicedyrektor i Anna Godunowa, dyrektor szkoły

W ramach obchodów rocznicy urodzin otwarta została poświęcona T. Kościuszce wystawa „Syn swojej ojczyzny”, zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Brześciu, Stowarzyszenie Społeczne „Źródła Twórczości” z Brześcia oraz „Muzeum pamięci – dwór im. T. Kościuszki”.

 

W czasie tradycyjnych uroczystości ambasador RP na Białorusi Artur Michalski nazwał Kościuszkę „wielkim synem Rzeczpospolitej, który kochał swą ojczyznę i walczył o jej wolność”.

Foto: Anna Godunowa

 

Udostępnij na: