trasa samochodowa

rejony: prużański, kamieniecki, swisłocki (strefa ruchu bezwizowego, dla turystów z Polski i UE)

 

Dzień 1

– Przejście graniczne Połowce-Pieszczatka, odprawa celno-paszportowa, wjazd do RB;

– Przejazd drogą P-16 do Wysokiego (13 km), zwiedzanie grobów Legionistów J.Piłsudskiego na cmentarzu katolickim (M.P.N.), kościoła pw.Św.Trójcy, kaplicy Św.Barbary, ruin zamku Sapiehów, pałacu Potockich;

Groby Legionistów J. Piłsudskiego

– Przejazd drogą P-8 do Wołczyna (13 km), zwiedzanie kościoła pw.Św.Trójcy, miejsca chrztu ostatniego Króla Polski S.A.Poniatowskiego (M.P.N.);

Kościół pw. Św.Trójcy w Wołczynie

– Przejazd drogą P-8 (powrót do Wysokiego), P-85 i H-346 do Szostakowa (27 km), zwiedzanie miejsca urodzenia Romualda Traugutta (M.P.N.);

Miejsce urodzenia R. Traugutta

– Przejazd drogą H-346 do Kamieńca (24 km), zwiedzanie miasta, wieży kamienieckiej, grobów pomordowanych przez hitlerowców rodzin Wrublewskich i Grysiewiczów na cmentarzu katolickim (M.P.N.);

Groby rodziny Wrublewskich i Grysiewiczów

– Przejazd drogą P-88 i H-525 do Szereszewa (40 km), zwiedzanie Szereszewa: kościół pw.Św.Trójcy, grób Jana Kraszewskiego, – ojca J.I.Kraszewskiego na posesji kościoła (M.P.N.), cmentarz katolicki, dawna kapliczka przydrożna św.J.Niepomucena, cmentarz żydowski, dzwonnica (1799r.) przy cerkwi unickiej (nie istniee) na dawnym Trakcie Królewskim z Wilna do Krakowa, cmentarz prawosławny (drewniana kaplica i symboliczny grób m.Bobrowskiego);

Kościół pw. Św.Trójcy
Grób Jana Kraszewskiego
Dawna kaplica unicka na cmentarzu
Symboliczny grób prof. M. Bobrowskiego
Drewniana dzonnica przy b. cerkwi unickiej przy ul. Kamienieckiej na dawnym trakcie królewskim
Dawna kapliczka św. Jana Niepomucena nad rz. Leśną
Typowa drewniana zabudowa

– Przejazd drogą H-540 i P-81 do Prużany (18 km), obiad, zwiedzanie miasta (cmentarz katolicki: kwatera żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej, groby powstańców styczniowych K.Oladowskiego, J.Ostrowskiego, W.Szwykowskiego, A.Hlebowicza, funkcjonariusza P.P. z 1939r. A.Ignatowicza (M.P.N.), cerkiew prawosławna pw.A.Niewskiego, kościół katolicki pw. W.N.M.P., muzeum Prużański Pałacyk (http://museum.pruzhany.by/) – zakwaterowanie w hotelu “Muchawiec” (http://prjhotel.bujkh.by/) , kolacja, wolny czas, nocleg.

Ekspozycję w muzeum „Prużański Pałacyk”
Kwatera żołnierzy WP z 1920 r. na cmentarzu przy ul. Gorka
Kościół pw. W.N.M.P.
Skulptura nad zlewem Mucy i Wieca
W prużańskim pakru
Budynek b. Gimnazjum
Budynek b. apteki Krzywopisza
Budynek b. PP
„Białe Hale”
Widok z ul.Chwatka
Grób powstańca styczniowego A.Hlebowicza na cmentarzu przy ul. Gorka
Muzeum „Prużański Pałacyk”

 

Dzień 2

– Przejazd drogą do Różany (45 km), zwiedzanie miasteczka: kościół pw.Św.Trójcy, grób żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej na posesji kościoła (M.P.N.), ruiny synagogi, dawny klasztor bazylianów, ruiny Pałacu Sapiehów oraz muzeum (http://rozana.by/);

Kaplica św. Kazimierza
Widok na ruiny pałacu Sapiehów
Widok na miasteczko
Kościół pw. Św.Trójcy
Grób

– Przejazd drogą H-521 w.Ososzniki (14 km), zwiedzanie kolumny ku czci Konstytucji 3-Maja (M.P.N.);

Kolumna ku czci Konstytucji 3-Maja

– Przejazd drogą H-521 do Łyskowa (4 km), zwiedzanie grobu F.Karpińskiego (M.P.N.), kościoła pw. Św.Trójcy i klasztoru Misjonarzy, zabytkowego cmentarza katolickiego;

Grób F. Karpińskiego
Ruiny kościoła pw. Św.Trójcy
Kaplica na cmentarzu katolickim

– Przejazd drogą P-88 do Swisłoczy (48 km), zwiedzanie miasta: budynek b. Gimnazjum, aleja pomników, obiad;

– Przejazd drogą P-134 i P-99 do przejścia granicznego Brzostowica-Bobrowniki (23 km), odprawa celno-paszportowa, wyjazd do RP.

Udostępnij na: