Trasa rowerowa

rejony: prużanski

(strefa ruchu bezwizowego, dla turystów z Polski oraz UE)

Dzień 1

– Przejście graniczne Białowieża-Piererow (GPS 52.6685, 23.858556. Czynne przez cały rok w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. 8.00–20.00 czasu polskiego, od 1 października do 31 marca w godz. 8.00-18.00), odprawa celno-paszportowa, wjazd do RB;

– Przejazd drogą P-81 (ok. 9 km) w ok. wsi Wiskuli: zwiedzanie zbiorowej mogiły osób cywilnych, również Polaków, rozstrzelanych przez hitlerowców podczas II WŚ (M.P.N., GPS 52.639846, 23.940214);

Pomnik „Padające Krzyże” na zbiorowej mogile pomordowanej przez hitlerowców ludności z okolicznych wsi, również Polaków

– Przejazd do Szereszewa drogą P-81 (23 km), zwiedzanie Szereszewa: kościół pw.Św.Trójcy, grób Jana Kraszewskiego, – ojca J.I.Kraszewskiego na posesji kościoła (M.P.N.), cmentarz katolicki, dawna kapliczka przydrożna św.J.Niepomucena, cmentarz żydowski, dzwonnica (1799r.) przy cerkwi unickiej (nie istniee) na dawnym Trakcie Królewskim z Wilna do Krakowa, cmentarz prawosławny (drewniana kaplica i symboliczny grób M.Bobrowskiego);

Kościół pw. Św.Trójcy w Szereszewie
Grób Jana Kraszewskiego, ojca J.I.Kraszewskiego na kościelnej posesji
Dawna kapliczka św.Jana Niepomucena nad rzeką Leśną
Drewniana dzwonnica byłej cerkwi unickiej (nie istnieje) przy Trakcie Królewskim
Drewniana kaplica na prawosławnym cmentarzu
Symboliczny grób prof. Michała Bobrowskiego na prawosławnym cmentarzu
Typowa dla Szereszewa drewniana zabudowa

– Przejazd do m.Prużany drogą P-81 (18 km), obiad, zwiedzanie miasta (cmentarz katolicki: kwatera żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej, groby powstańców styczniowych K.Oladowskiego, J.Ostrowskiego, W.Szwykowskiego, A.Hlebowicza, funkcjonariusza P.P. z 1939r. A.Ignatowicza (M.P.N.), cerkiew prawosławna pw.A.Niewskiego, kościół katolicki pw. W.N.M.P., muzeum Prużański Pałacyk (http://museum.pruzhany.by/) – zakwaterowanie w hotelu “Muchawiec” (http://prjhotel.bujkh.by/) , kolacja, wolny czas, nocleg.

Pałac Szwykowskich w Prużanie (obecnie muzeum)
Kościół pw. W.N.M.P.
Skulptura nad zlewem Muchy i Wieca
Budynek b.apteki Krzywopisza
Budynek b.Gimnazjum
Budynek b.komendy P.P.
„Białe Hale”
Widok na cerkiew A.Niewskiego
Kwatera żołnierzy Pułków Poznańskich z wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu przy ul.Gorka
Grób powstańca styczniowego Adolfa Hlebowicza

Dzień 2

– Przejazd drogą P-85 do m.Różana (45 km), zwiedzanie miasteczka: kościół pw.Św.Trójcy, grób żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej na posesji kościoła (M.P.N.), ruiny synagogi, dawny klasztor bazylianów, ruiny Pałacu Sapiehów oraz muzeum (http://rozana.by/), obiad;

Widok na ruiny Pałacu Sapiehów
Kaplica pw.Św.Kazimierza na cmentarzu w Różanie
Widok na miasteczko z góry cmentarnej
Grób żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej na posesji kościoła pw.Św.Trójcy w Różanie

– Przejazd drogą H-521 w.Ososzniki (14 km), zwiedzanie kolumny ku czci Konstytucji 3-Maja (M.P.N.);

Kolumna ku czci Konstytucji 3-Maja we wsi Ososzniki

– Przejazd drogą H-521 do Łyskowa (4 km), zwiedzanie grobu F.Karpińskiego (M.P.N.), kościoła pw. Św.Trójcy i klasztoru Misjonarzy;

Ruiny kościoła pw. Św.Trójcy w Łyskowie
Grób Franciszka Karpińskiego na posesji kościoła
Kaplica na cmentarzu w Łyskowie

– przejazd drogą P-98 do miejscowości Kletnoje (30 km), zakwaterowanie w kompleksie turystycznym (http://dikoe.by/) , kolacja, wolny czas, nocleg.

 

Dzień 3

 

– Przejazd drogą P-98 do miejscowości Biały Lasek (21 km) i dalej drogą P-81 do przejścia granicznego “Piererow-Białowieża” (19 km), odprawa celno-paszportowa, wyjazd do RP.

Red.

Udostępnij na: