Miejsca Pamięci Narodowej. Szlaki turystyczno-edukacyjne

Trasa rowerowa

rejony: prużanski

(strefa ruchu bezwizowego, dla turystów z Polski oraz UE)

Dzień 1

– Przejście graniczne Białowieża-Piererow (GPS 52.6685, 23.858556. Czynne przez cały rok w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godz. 8.00–20.00 czasu polskiego, od 1 października do 31 marca w godz. 8.00-18.00), odprawa celno-paszportowa, wjazd do RB;

– Przejazd drogą P-81 (ok. 9 km) w ok. wsi Wiskuli: zwiedzanie zbiorowej mogiły osób cywilnych, również Polaków, rozstrzelanych przez hitlerowców podczas II WŚ (M.P.N., GPS 52.639846, 23.940214);

Pomnik „Padające Krzyże” na zbiorowej mogile pomordowanej przez hitlerowców ludności z okolicznych wsi, również Polaków

– Przejazd do Szereszewa drogą P-81 (23 km), zwiedzanie Szereszewa: kościół pw.Św.Trójcy, grób Jana Kraszewskiego, – ojca J.I.Kraszewskiego na posesji kościoła (M.P.N.), cmentarz katolicki, dawna kapliczka przydrożna św.J.Niepomucena, cmentarz żydowski, dzwonnica (1799r.) przy cerkwi unickiej (nie istniee) na dawnym Trakcie Królewskim z Wilna do Krakowa, cmentarz prawosławny (drewniana kaplica i symboliczny grób M.Bobrowskiego);

Kościół pw. Św.Trójcy w Szereszewie

Grób Jana Kraszewskiego, ojca J.I.Kraszewskiego na kościelnej posesji

Dawna kapliczka św.Jana Niepomucena nad rzeką Leśną

Drewniana dzwonnica byłej cerkwi unickiej (nie istnieje) przy Trakcie Królewskim

Drewniana kaplica na prawosławnym cmentarzu

Symboliczny grób prof. Michała Bobrowskiego na prawosławnym cmentarzu

Typowa dla Szereszewa drewniana zabudowa

– Przejazd do m.Prużany drogą P-81 (18 km), obiad, zwiedzanie miasta (cmentarz katolicki: kwatera żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej, groby powstańców styczniowych K.Oladowskiego, J.Ostrowskiego, W.Szwykowskiego, A.Hlebowicza, funkcjonariusza P.P. z 1939r. A.Ignatowicza (M.P.N.), cerkiew prawosławna pw.A.Niewskiego, kościół katolicki pw. W.N.M.P., muzeum Prużański Pałacyk (http://museum.pruzhany.by/) – zakwaterowanie w hotelu “Muchawiec” (http://prjhotel.bujkh.by/) , kolacja, wolny czas, nocleg.

Pałac Szwykowskich w Prużanie (obecnie muzeum)

Kościół pw. W.N.M.P.

Skulptura nad zlewem Muchy i Wieca

Budynek b.apteki Krzywopisza

Budynek b.Gimnazjum

Budynek b.komendy P.P.

„Białe Hale”

Widok na cerkiew A.Niewskiego

Kwatera żołnierzy Pułków Poznańskich z wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu przy ul.Gorka

Grób powstańca styczniowego Adolfa Hlebowicza

Dzień 2

– Przejazd drogą P-85 do m.Różana (45 km), zwiedzanie miasteczka: kościół pw.Św.Trójcy, grób żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej na posesji kościoła (M.P.N.), ruiny synagogi, dawny klasztor bazylianów, ruiny Pałacu Sapiehów oraz muzeum (http://rozana.by/), obiad;

Widok na ruiny Pałacu Sapiehów

Kaplica pw.Św.Kazimierza na cmentarzu w Różanie

Widok na miasteczko z góry cmentarnej

Grób żołnierzy WP z wojny polsko-bolszewickiej na posesji kościoła pw.Św.Trójcy w Różanie

– Przejazd drogą H-521 w.Ososzniki (14 km), zwiedzanie kolumny ku czci Konstytucji 3-Maja (M.P.N.);

Kolumna ku czci Konstytucji 3-Maja we wsi Ososzniki

– Przejazd drogą H-521 do Łyskowa (4 km), zwiedzanie grobu F.Karpińskiego (M.P.N.), kościoła pw. Św.Trójcy i klasztoru Misjonarzy;

Ruiny kościoła pw. Św.Trójcy w Łyskowie

Grób Franciszka Karpińskiego na posesji kościoła

Kaplica na cmentarzu w Łyskowie

– przejazd drogą P-98 do miejscowości Kletnoje (30 km), zakwaterowanie w kompleksie turystycznym (http://dikoe.by/) , kolacja, wolny czas, nocleg.

 

Dzień 3

 

– Przejazd drogą P-98 do miejscowości Biały Lasek (21 km) i dalej drogą P-81 do przejścia granicznego “Piererow-Białowieża” (19 km), odprawa celno-paszportowa, wyjazd do RP.

Red.

Udostępnij na:

Musisz być zalogowany aby komentować Login