Hotel w Dawidgródku. W okresie międzywojennym w mieście było pięć hotelików żydowskich. Dziś pozostał tylko jeden, ale i ten wkrótce ulegnie zburzeniu
Hotel w Dawidgródku. W okresie międzywojennym w mieście było pięć hotelików żydowskich. Dziś pozostał tylko jeden, ale i ten wkrótce ulegnie zburzeniu.
Rzeka Horyń.
Rzeka Horyń.
Rzeka Horyń.
Rzeka Horyń.
Rzeka Horyń.
Rzeka Horyń.
Widok od strony Góry Zamkowej – wczesnośredniowiecznego grodziska z zachowanymi wałami i śladami późniejszego zamku.
Widok od strony Góry Zamkowej – wczesnośredniowiecznego grodziska z zachowanymi wałami i śladami późniejszego zamku.
Przedwojenny budynek.
Przedwojenny budynek.
Typowa dla Dawidgródka drewniana zabudowa.
Typowa dla Dawidgródka drewniana zabudowa.
Rzeka Horyń.
Rzeka Horyń.
Dzisiaj łodzie są również niezbędnym i bardzo popularnym środkiem transportu w Dawidgródku.
Dzisiaj łodzie są również niezbędnym i bardzo popularnym środkiem transportu w Dawidgródku.
Drewniana cerkiew cmentarna p.w. św. Jerzego (Gieorgijewskaja) - jedna z najcenniejszych i najstarszych na Polesiu. Zbudowano ją w 1648 roku, przebudowano w 1724 r.
Drewniana cerkiew cmentarna p.w. św. Jerzego (Gieorgijewskaja) – jedna z najcenniejszych i najstarszych na Polesiu. Zbudowano ją w 1648 roku, przebudowano w 1724 r.\

 

Foto Anna Godunowa

Udostępnij na: