Kategoria: Religia

Najnowsze artykuły

BRZESKIE I ŚWISŁOCKIE STRONY SPRAWY NR 632

W pierwszej połowie XIX wieku  większość szlachty poleskiej i  nowogródzkiej uczęszczała do słynnego gimnazjum świsłockiego, które w krótkim okresie swojego istnienia od 1806 do 1851 roku wychowało ogromną liczbę patriotów, a mianowicie: Konstantego i Wiktora Dalej


Jan Czerniak, harcmistrz z Prużany obchodził 100 – letni Jubileusz

Sto lat, to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Dane było Drogiemu Jubilatowi przeżyć cały wiek w naszej dramatycznej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie Dalej


HARCERSKIE LATA 1932-1939

Do 1939 roku mieszkałem i spędziłem najpiękniejsze lata szkolne w Prużanie na Polesiu. W wyniku postanowień Traktatu Ryskiego z 1921 roku, Prużana do 1939 roku należy do Polski i wchodzi do województwa poleskiego. O Polesiu pisano Dalej


W Nowogródku wzniesiono pomnik ku czci św. Michała Archanioła

W Nowogródku, na placu obok położonego w centrum miasta przy ulicy A. Mickiewicza kościoła Dominikanów, ustawiono pomnik świętego patrona parafii i miasta Nowogródka - św. Michała Archanioła. Na ziemi nowogródzkiej kult św. Michała Archanioła istnieje od Dalej


Aleksander Chodkiewicz i Wiktor Heltman

Generała, pisarza i naukowca-chemika Aleksandra Chodkiewicza (1776-1838) można śmiało nazwać sumieniem narodu. Chociaż hrabia spędził większość życia na Polesiu Wołyńskim, był ściśle związany z ziemią brzeską jego duża posiadłość znajdowała się w wiosce Wierzchowicach w powiecie Dalej


Nadzór policyjny w brzeskim i prużańskim powiecie po powstaniu 1831 roku

W Narodowym Archiwum Historycznym w Grodnie (f.1, op.27, jed. prz.101) przechowywane są dzienniki policyjnego nadzoru nad mieszkańcami guberni grodzieńskiej, począwszy od 1832 roku. Wśród ludzi, którzy byli wtedy pod obserwacją, praktycznie nie było uczestników niedawno Dalej


Święty Andrzej Bobola potrafi się obronić

Sposób w jaki Andrzej Bobola upomniał się o swoją cześć, powinien stanowić mocne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy zechcą dokonywać politycznie poprawnych i wpisujących się w określoną „mądrość etapu” manipulacji postacią oraz życiorysem świętego. Usłyszałem pukanie, a później poczułem mocne uderzenie w prawe Dalej


Szczorse nad Niemnem Joachima Litawora Chreptowicza

Wielkie dobra Szczorse, położone malowniczo nad Niemnem, były odwiecznym dziedzictwem rodziny Litaworów-Chreptowiczów, nadanym im jeszcze przez wielkich książąt litewskich. Do XVIII w. miejscowość ta szerzej jednak w Polsce znana nie była. Dopiero gdy Szczorse odziedziczył Joachim Dalej


Joachim Litawor Chreptowicz herbu Odrowąż z Jasieńca

Jasieniec w rejonie baranowickim – to mała wieś nad rzeką Serwecz, w której mieszka obecnie zaledwie 20 osób, słynie teraz ze swojego niezwykłego źródła o nazwie „Kipiatok” (wrzątek). Woda w tym źródle w zimie jest ciepła, Dalej