Pod taką nazwą 22 lipca b.r. w muzeum „Prużański Pałacyk” odbyła się uroczysta inauguracja wystawy obrazów, które powstały w trakcie VII Warsztatów Ikonopisów w Nowicy (Polska) corocznie organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Nowicy wspólnie z Lwowską Akademią Narodową Sztuk Pięknych w siedzibie Centrum Stowarzyszenia „Sarepta” Bractwa Młodzieży Grekokatolickiej. Przedstawiają one refleksje nad biblijnymi przypowieściami artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Gruzji. Podczas Warsztatów malarze różnych wyznań, szkół i tradycji spróbowali za pomocą środków artystycznych bliskich współczesnemu człowiekowi na nowo opowiedzieć teksty biblijne.

 

Podczas inauguracji wystawy
Podczas inauguracji wystawy

Podczas otwarcia wystawy na gościnnej sali „Pałacyka” zebrało się wielu miłośników sztuki sakralnej, przedstawicieli inteligencji, duchowieństwa, gości honorowych (dyrektor Polskiego Instytutu w Mińsku pan Tomasz Adamski, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu pani Anna Domska-Łuczak, którzy byli organizatorami wystawy na Białorusi). Byli obecni też kurator wystawy z Nowicy pan Mateusz Sora, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Ukrainy. Wszystkich zabranych przywitał kierownik wydziału d/s kultury Prużańskiego rejonowego komitetu wykonawczego pan K. Panimasz. Wyraził on szczególne podziękowanie pani Konsul Annie Domskiej-Łuczak za dobrą współpracę w dziedzinie kultury, podkreślając przy tym, że właśnie kultura najlepiej służy budowaniu przyjaznych stosunków pomiędzy narodami.

Konsul KG RP w Brześciu pani Anna Domska-Łuczak
Konsul KG RP w Brześciu pani Anna Domska-Łuczak

Ciesząc się z sukcesu, jaki odniosła wystawa „Nowickich ikonopisów” na Białorusi (poprzednio wernisaż już gościł w Mińsku oraz Pińsku) i dziękując gospodarzom „Pałacyka” i Prużaniakom za gościnność, kurator wystawy Mateusz Sora opowiedział zebranym o historii powstania warsztatów malarzy z różnych krajów w Nowicy, którzy, mimo przynależności do różnych wyznań, narodowości i innego języka, doskonale się rozumieją, wspólnie rozważają Słowo Boże i modlą się, szukając to co ich łączy, a nie dzieli, bo zwracają się do tego samego Boga. Charakteryzując prace malarzy, które powstały podczas warsztatów w Nowicy, zadawałem sobie pytanie – czy to jeszcze są ikony? „Moja odpowiedź jest taka, – powiedział, – przede wszystkim są autentyczne!” Podobną opinię wyraziła również pani Konsul Anna Domska-Łuczak: „Na tej wystawie połączone są tradycje i nowatorstwo, wszystkie obrazy są bardzo szczere, żywe i ekspresyjne; niektóre ikony dosłownie promieniują światłem…”.

Dyrektor muzeum "Pałacyk" w Prużanie pan Juryj Zielewicz
Dyrektor muzeum „Pałacyk” w Prużanie pan Juryj Zielewicz

Temat jedności i światła stał się przewodnim również w wystąpieniu uczestniczki warsztatów z Mińska pani Natalii Łoś, która w ciągu już kilku ostatnich lat do Nowicy przyjeżdża z całą rodziną: „W Nowicy zbieramy się – ludzie różnego wieku, wyznań, narodowości – nie jako zwykli przyjaciele. Stanowimy wspólnotę, bo wspólnie zwracamy się do Pana Boga. To nas łączy – i Białorusinów, i Ukraińców, i Polaków, i Gruzinów, łączy nas wiara i kultura.”

Po zakończeniu części oficjalnej zwiedzających wystawę gości poprowadziła pani Natalia Łoś, tłumacząc zainteresowanym, co chciał na własny sposób powiedzieć każdy malarz-artysta.

Podczas przerw w wystąpieniach stosowny nastrój zebranym pomagała stworzyć piękna muzyka zespołu strunowych instrumentów muzycznych „ARCHI” z Prużany.

Wystawa „Przypowieści” w „Prużańskim Pałacyku” potrwa do 14 sierpnia b.r.

Eugeniusz Lickiewicz

Prużany

 

сканирование0004

сканирование0006

сканирование0008

сканирование0009

сканирование0010

сканирование0011

сканирование0012

сканирование0013

сканирование0016

сканирование0018

сканирование0021

сканирование0022

сканирование0023

сканирование0024

сканирование0025

сканирование0027

сканирование0028

сканирование0029

сканирование0030

сканирование0031

сканирование0032

сканирование0034

сканирование0035

сканирование0037

Udostępnij na: