Kategoria: Religia

Najnowsze artykuły

Samobójstwo Europy

Pierwsza wojna światowa trwała znacznie dłużej, niż można było oczekiwać. Nie spełniły się nadzieje zwolenników pokoju, że obywatele wypowiedzą posłuszeństwo swoim władzom. Jak się okazało, poza Rosją byli oni w swojej masie gotowi do dalszej Dalej


Brześć Litewski 1915 – 1918

Do początku XX wieku ludzkość przetrwała wiele wojen, ale konflikt zbrojny, w który w latach 1914-1918 zaangażowanych było 38 państw z 59 istniejących w tym czasie, stał się pierwszym konfliktem wojskowym na skalę światową, nazywanym Dalej


Jak Łuniniec prawie stał się Klondike

Wczesnym wiosennym rankiem 1927 roku zapukano do drzwi gabinetu dyrektora Polskiego Państwowego Instytutu Geologicznego. „Tak, proszę” - prof. Józef Moroziewicz, dyrektor Instytutu, oderwał wzrok od raportu za I kwartał. Na progu stał młody, inteligentny mężczyzna w Dalej


Pierwszy spis ludności, pałac, cerkiew, browar i połów jesiotra w Łunińcu XVI wieku.

Historyk Wiaczesław Leonidowicz Nosiewicz w odpowiednim rozdziale książki „Pamięć. Rejon łuniniecki” (Mińsk, 1995) wspomina o pierwszym inwentarzu majątku Łuniniec. Ten dokument jest tak interesujący, że wymaga bardziej szczegółowego opisu i zbadania. Pierwszym źródłem „Inwentarza...” jest archiwum Dalej


WSPOMNIJMY O «STRZELCU»

Drodzy Nasi Czytelnicy, Pamiętam,  jak moi starsi wujkowie, urodzeni w latach 20-ch XX wieku, opowiadali,  jak chodzili do sąsiedniej wsi do „Strzelca”. Mówili, że ta organizacja społeczna w latach międzywojennych była bardzo popularna wśród młodzieży. Dziewczęta Dalej


Skirmuntowie z Mołodowa

Ród Skirmuntów wiele uczynił dla rozwoju gospodarki i kultury Polesia. Ponadto inicjatorem rozwoju przemysłowego Pińszczyzny był Aleksander Skirmunt (1798-1870), który otrzymał doskonałe wykształcenie. W 1818 ukończył studia na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Wileńskiego. W swoim rodowym Dalej


Miejsca pamięci i smutku Flotylli Pińskiej

Swoją historię Pińska Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej liczy od kwietnia 1919 roku, kiedy to w Pińsku, pod dowództwem kapitana Giedrojcia, został uformowany oddział z czterech uzbrojonych kutrów. Już w dniu 3 lipca 1919 roku, oddział Dalej


Niebo i ziemia Brześcia w historii awiacji

Historii awiacji Brześcia mogą pozazdrościć wiele miast na świecie. Tysiące mieszkańców naszego Brześcia tworzyły ją poprzez własne bohaterstwo i niestrudzone wysiłki w celu osiągnięcia pradawnego marzenia człowieka - opanowania nieba. Koniec ubiegłego, 2021 roku, stał Dalej


Wiwat 3 Maja!

Drodzy Czytelnicy, W Dniu 3 Maja , w  dniu 231. Rocznicy uchwalenia  pierwszej Konstytucji  w Europie, a drugiej na świecie, zwracamy się do Państwa z najlepszymi życzeniami. Chlubimy się dzisiaj mądrością i determinacją twórców Konstytucji 3 Dalej