Kategoria: Religia

Najnowsze artykuły

Łachwa i gmina łachewska

Miasteczko to jak i cała gmina łachewska była przedostatnim ogniwem administracyjnym położonym w powiecie łuninieckim przed wschodnią granicą państwa polskiego. Gmina ta w zasadzie nie różniła się od pozostałych gmin łuniniecczyzny pod względem struktury społecznej. Dalej


Gmina Kożangródecka

Miasteczko Kożangródek położone na wschód od Łunińca ok.17 km na osi kolei żelaznej łączącej Łuniniec – Łachwę - Mikaszewicze. Kożangródek jest jednym z najstarszych, obok Dawidgródka, miasteczek na Polesiu. Położony nad rzeką Cną, która często Dalej


Gmina łunińska, od 1928 r. – łuniniecka

Gmina ta była położona centralnie na łuniniecczyźnie. W Łunińcu była siedziba zarządu, a wójtem w okresie przedwojennym był Wincenty Woźniak. Woźniakowie mieli własne gospodarstwo w Krystynowie koło Łunina. Mieszkańcy gminy trudnili się przede wszystkim rolnictwem, Dalej


Inne regiony ziemi łuninieckiej

Na północny-zachód od Łunińca położony były wsie Białe Jezioro i Zamosze około 24 km od Łunińca. Wieś Białe Jezioro położona była nad pięknym jeziorem o krystalicznie czystej wodzie. Stąd też pochodzi nazwa wsi. Mieszkańcami tych Dalej


Łuniniec i powiat łuniniecki (cz.2)

W Łunińcu miał swoją siedzibę Dziekanat Rzymsko-Katolicki. Dziekanem był ks. Fabian Poczobut-Odlanicki, była również cerkiew prawosławna i synagoga. Proboszczem cerkwi był ks. Bekisz zaś diakonem był Sobolewski, którego syn był uczniem i absolwentem gimnazjum łuninieckiego. W Dalej


Łuniniec i powiat łuniniecki (cz.1)

Łuniniec i ziemia łuniniecka jest integralną częścią ziemi poleskiej. Historia łuniniecczyzny i samego Łunińca jest ściśle związana z rozwojem całego Polesia. Miasteczka i wsie należące do ziemi łuninieckiej nosiły i noszą następujące nazwy: Czuczewicze, Hańcewicze, Dziatłowicze, Dalej


„Łuniniec i powiat łuniniecki” – nieopublikowana książka Michała Romanowicza

Wszystko zaczęło się pewnego jesiennego wieczoru roku 2018. Podczas przeszukiwania w Internecie polskojęzycznych materiałów, związanych z przedwojennym Łunińcem, natknąłem się na artykuł "Kto pomoże?", opublikowany w numerze „Gazety Lubuskiej” od 6 lutego 2006 roku. W wyżej Dalej


Franciszek Wysłouch

Mszary Polesia złote i wielobarwne... Franciszek Wysłouch jest niezwykle bliski Kresowiakom, zarówno Polakom z Kresów jak i  „tutejszym”, ludziom wszystkich narodowości, zamieszkałym na Polesiu i z Polesiem związanym. Był człowiekiem wyjątkowym, barwnym, wybitnie utalentowanym,  o bogatym Dalej


Związek Strzelecki w Baranowiczach

W odrodzonej II Rzeczypospolitej duży wkład w odbudowę państwa, w podniesienie moralnej sfery życia społecznego, wnieśli liczne organizacje młodzieżowe. Jako jedna z najliczniejszych organizacji o charakterze paramilitarnym wyróżniał się wśród nich Związek Strzelecki, ideowy spadkobierca Dalej


Skip to content