W bieżącym 2014 roku przypada 100. rocznica wybuchu I wojny światowej. Na naszym Polesiu o tym smutnym wydarzeniu pozostały liczne pamiątki w postaci kwater żołnierzy, poległych w tej krwawej wojnie. Zostały one wykonane w latach 20. przez Ministerstwo Robót Publicznych II RP – mimo niedostatków i wielu innych naglących wyzwań, z którymi przyszło wówczas się zmierzać odradzającej się Polsce. Obecnie kwatery te, w zależności od lokalnych warunków przyrodniczo-klimatycznych, są w różnym stanie,  lecz wszystkie wymagają przeprowadzenia co najmniej prac konserwacyjnych, w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Przy okazji uporządkowano grób Szwykowskich
Przy okazji uporządkowano grób Szwykowskich

Wnosząc swój wkład w upamiętnienie tej jubileuszowej rocznicy, grupa wolontariuszy z Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu wzięła udział w przeprowadzeniu w dniu 24 maja b.r. inwentaryzacji na kwaterze wojsk niemiecko-austriackich oraz rosyjsko-bolszewickich, która znajduje się na cmentarzu rzymsko-katolickim w Prużanie. W ramach  inwentaryzacji wykonano ogólne pracę porządkowe: skoszono trawę i oczyszczono nagrobki (sześcioro uczniów klasy 10 klasy: Weronika Chotimko, Polina Iwaniuk, Regina Kozincewa, Aleksy Kapura, Dymitr Korsak, Ilia Sokoł), spisano inskrypcje nagrobne i sporządzono listę spoczywających żołnierzy ( Konsul RP w Brześciu Anna Domska-Łuczak, nauczycielka PSS Helena Parszyna), wykonano niezbędne pomiary, plany, sfotografowano i sporządzono dokumentację końcową (E.Lickiewicz – Forum PIL).

Foto "na pamiątke" po wykonaniu prac
Foto „na pamiątke” po wykonaniu prac

Wykonanie tej szlachetnej misji stało się możliwe dzięki życzliwości „AKC MOST”, która pokryła koszty paliwa na przejazd; a swoje podziękowanie wszyscy wolontariusze kierują również pod adresem parafii pw.W.N.M.P. w Prużanie (w tym szczególnie do pani Zofii – za gościnność i bardzo smaczny obiad).

Materiały przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną udostępnione nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym stronom.

Op. red

Udostępnij na: